Pályázat szórványgondozó lelkészeknek

Erdély Külhoni

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2022. évi alapjából, a szórványgondozó lelkészek utazási költségeinek résztámogatására.
Pályázhatnak azok az erdélyi és regáti lelkészek, akik az egyházi központon kívül legalább kétheti rendszerességgel legkevesebb két, a magyarság számarányát tekintve etnikai-nyelvi szórványközösségben végeznek templomi és gyülekezeti, mise-, istentiszteleti-, gyülekezetgondozási és közösségépítési szolgálatot. A pályázat nem vonatkozik a magyar nyelvi környezetben végzett felekezeti szórványgondozó munka támogatására.
A pályázati űrlap mellé kötelező csatolni a szolgálati igazolást, melyben a felettes egyházi hatóság (főesperesség, kör, egyházmegye) igazolja, hogy a lelkész milyen rendszerességgel, milyen közösségek szolgálatát látja el (rendszeresség, település neve, lélekszáma).
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

Online pályázás esetén a pályázatnak tartalmaznia kell:

  • az online rendszerben pontosan kitöltött pályázati űrlapot,
  • szolgálati igazolás másolatát (.pdf formátumban),
  • a pályázatokat hitelesítő nyilatkozatot (amennyiben még nem küldte be).
Az online pályázat elküldésének határideje 2022. április 13., 16:00 óra.
Online pályázás esetén a pályázat eredményének kiértesítő levele is online érkezik postafiókjába.Papíron történő pályázás esetén a pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pontosan kitöltött pályázati űrlapot nyomtatott formában, a pályázó által aláírva,
  • a szolgálati igazolást,
  • a pályázati űrlap elektronikus példányát, melyet a Communitas Alapítvány honlapjára kell feltölteni (a felület itt érhető el: https://communitas.ro/main/papir).

A pályázat leadásának határideje 2022. április 13. (a postabélyegző dátuma).

További információk: https://communitas.ro/main/palyazas/current/0-0-0/Palyazati-felhivas-szorvanygondozo-lelkeszek-utazasi-koltsegeinek-resztamogatasara-2022