Pályázat színjáték megírására

Muzslya Külhoni

sziveri

A muzslyai Sziveri János Művészeti Színpad pályázatot hirdet színjáték megírására.

A pályázaton vajdasági középiskolások vehetnek részt, magyar nyelven írt, 15 A4-es oldalnál nem hosszabb színjátékkal.

A háromtagú zsűri, Sándor Róbert, N. Czirok Ferenc és Kovács Jolánka két díjat oszt ki:

— egy ELSŐ DÍJAT (10 000 dinárt és a díjazott mű színrevitelét a Sziveri János Művészeti Színpad színjátszó csoportja által),

— egy KÜLÖNDÍJAT (értékes könyvcsomagot).

A színjátékokat (a szerző nevének, lakcímének és elérhetőségeinek feltüntetésével) három példányban 2017. március 15-éig a következő címre várjuk:

Sziveri János Művészeti Színpad
23206 Muzslya
Magyar kommün utca 39.
Forrás: Hét Nap