Pályázat szaktestületekbe

Szabadka Egyéb

 

A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY tevékenységének egyik alapvető közösségi rendeltetése, hogy kisösszegű projektumok támogatását célzó pályázatok révén, lebonyolító szervezetként, szervezési segítséget nyújtson a vajdasági magyarok önazonosságának megtartásában szerepet vállaló jogi személyek (szervezetek, intézmények, egyesületek, stb.) közérdekű, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatását élvező kezdeményezéseinek, programjainak és projektumainak megvalósításához. A Kuratórium és szaktestületei alapvető feladata a beérkező pályázatok előzetes véleményezése és döntéshozatalra való felterjesztése.

Ebből a célból a Kuratórium az alábbi, egyenként legkevesebb 5, legfeljebb 15 tagot számláló szaktestületeket kívánja felállítani:

1.) hitélet,
2.) oktatás,
3.) közművelődés,
4.) tudományok,
5.) művészetek,
6.) helyi jellegű média,
7.) civilszervezetek rezsijellegű működtetési költségei és civilszervezetek eszközbeszerzései,
8.) nem szorosan önazonosságtudat-ápoló magyar civilszervezetek támogatása.

A szaktestületek tagjaira, ezen nyilvános felhívás alapján, a vajdasági magyarság szempontjából fontos intézmények, szervezetek, egyesületek, szakmai társulások, és az azokban tevékenykedő testületek és egyének tehetnek jelölést, az Alapítvány Kuratóriuma pedig legkésőbb az első soronkövetkező pályázat elbírálásáig felállítja szaktestületeit, szem előtt tartva mind a szakmaiság szempontjait, mind a vajdasági magyar régiók és nyelvszigetek viszonylag arányos képviseletének szükségességét is.

A Kuratórium ezúton kéri tehát a vonatkozó jelölések (név, e-mail cím, lakcím és vezetékes és mobiltelefonszám/ok megjelölésével, a jelölt jelenlegi tevékenységének, és szakmai hátterének, esetleges tisztségének ismertetésével, valamint arra vonatkozó nyilatkozattal, hogy a jelölt tud a jelölésről és elfogadja azt) legkésőbb 2019. március 18. 15,00 óráig történő megküldését az alábbi e-mail címre:

A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUMA
e-mail: