Pályázat művelődési egyesületek részére

Topolya Egyéb

A vissza nem térítendő eszközök odaítélésének alapvető célja a Topolya község területén
lévő művelődési központok és művelődési egyesületek, valamint bizonyos művészeti ágakkal
(népművészet, irodalom, színjátszás, képzőművészet, zeneművészet és kézművesség) foglalkozó
jogalanyok pénzügyi segítése a 2023-as évben.

Az illető eszközök Topolya 2023. évi községi költségvetésének 143. – Művelődési
egyesületek támogatása helyrendjén biztosítottak 6.000.000,00 dináros összegben.

A pályázaton való részvétel jogában áll a Topolya község területén lévő, minden
művelődési központnak és művelődési egyesületnek, valamint bizonyos művészeti ágakkal
(népművészet, irodalom, színjátszás, képzőművészet, zeneművészet és kézművesség) foglalkozó
jogalanynak Topolya község területén.

Link: http://btopola.org.rs/hu/node/2086