Pályázat – etnikai közösségek

Vajdaság Külhoni

Vajdaság autonóm tartományi etnikai közösségeinek szervezetei számára  pénzbeli támogatás odaítélésére

tartomany

A pályázatot a Vajdaság Autonóm Tartomány területén élő etnikai közösségek szervezetei rendes tevékenységének, projektumainak és rendezvényszervezésének, valamint felszerelés beszerzésének és beruházásainak 2017. évi társfinanszírozása céljából írjuk ki.

  1. AZ ESZKÖZÖK ELOSZTÁSA

A pályázaton összesen 29 950.000,00 dinár összegre lehet pályázni, mégpedig nemzeti közösségek szerinti elosztásban:

magyar 14.600.000,00; horvát 3 000.000,00; szlovák 3 000.000,00; román 2 220.000,00; roma 1 730.000,00; ruszin 1 110.000,00; bunyevác 1 000.000,00; macedón 630.000,00; ukrán 390.000,00; német 280.000,00; cseh 125.000,00; askáli 95.000,00; egyiptomi 95.000,00; görög 95.000,00; montenegrói 580.000,00 és a többi nemzeti közösség 1 000 000,00 dinár.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázat benyújtásának határideje 2017. március 3.

  • A pályázatra kizárólag bejegyzett jogi személyek – Vajdaság autonóm tartományi székhelyű etnikai közösségek szervezetei és egyesületei jelentkezhetnek, melyeknek tevékenysége a nemzeti és kulturális identitás megőrzésén és ápolásán, vagy a nemzetek közötti tolerancia megőrzésén és előmozdításán alapul.
  • A pályázatra nem jelentkezhetnek közvetlen és közvetett költségvetési felhasználók.
  • A késve érkezett, hiányos vagy tévesen kitöltött, jogosulatlan személy által benyújtott kérelmeket, valamint a pályázat tárgyától eltérő kérelmeket nem bíráljuk el.
  • Azoknak a pályázóknak a kérelmeit sem vesszük figyelembe, akiknek a Titkárság az előző pályázatokon ítélt oda eszközöket, de szóban forgó pályázati kötelezettségeiknek nem tettek eleget, vagy pedig időben nem kértek határidő hosszabbítást a Titkárságtól a Titkárság előző pályázatai alapján kapott eszközök realizálására vonatkozóan.
  • A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság fenntartja jogát, hogy a pályázóktól szükség szerint kiegészítő dokumentációt és információt kérjen, vagy kiszálljon a helyszínre, illetve az eszközök odaítéléséhez pótfeltételek teljesítését kérje.
  • A Titkárság döntését nem köteles megindokolni.
  • A Titkárság fenti döntései ellen jogorvoslatnak nincs helye.
  • A jelentkezési és a mellékelt dokumentációt nem küldjük vissza.

Forrás: Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság