Pályázat civil szervezeteknek

Egyéb

A pályázat célja a vajdasági magyarság szülőföldjén való boldogulásának előmozdítása, nemzeti önazonosságtudatának megerősítése, valamint konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutató, célokat tükröző igényes programok támogatása.

2. A pályázat tárgya a magyar közösség civil szerveződésének fejlesztését segítő szervezetek és egyesületek támogatása.

3. A pályázatot benyújthatják szerbiai székhelyű:

  • nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek.

4. A támogatást igényelhetik:

  • eszközbeszerzésre,
  • működési költségek finanszírozására és
  • programok szervezésére.

​5. A kiosztásra kerülő támogatás: 2 250 000 (azaz kétmillió-kettőszázötvenezer) dinár.

6. A szervezetenként igényelhető támogatás összege: 30 000–80 000 dinár.

7. A pályázat formája nyílt és vissza nem térítendő, elő- és utófinanszírozásra egyaránt felhasználható.

8. Benyújtási határidő: 2022. április 14., 14.00 óra.

9. A pályázat megvalósulási paraméterei:

  • megvalósítási időszak: 2022. január 1. – december 15.
  • elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 nap, de legkésőbb 2022. december 31-éig.

10. A pályázaton nem vehetnek részt azok a szervezetek, amelyek:

  • a jelen pályázati felhívás 3., 4., 11., 12., 13. és 14. pontjának nem tesznek eleget,
  • a pályázati határidőket figyelmen kívül hagyják,
  • elmaradott, határidőre el nem számolt pályázati elszámolásukat nem pótolták.

11. A szervezetek egy pályázatot nyújthatnak be.

12. Pályázni a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapjának online pályázati rendszerén keresztül kizárólag magyar nyelven lehet. Ha a pályázó még nem került a rendszer nyilvántartásába, akkor regisztrálnia kell a http://www.mnt.org.rs/regisztracio címen.

13. Az online rendszerben kitöltött pályázati űrlapot ki kell nyomtatni, majd postai úton elküldeni a Magyar Nemzeti Tanács címére (24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.).

További részletek az MNT honlapján olvashatóak.