Pályázat a nemzeti kisebbségeknek Szerbiában

Újvidék Külhoni

A pályázati kiírás célja a Vajdaság autonóm tartományi egyesületek, alapok és alapítványok (a továbbiakban: pályázó) nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek jogainak érvényesítésére vonatkozó 2019. évi programjainak és projektjeinek támogatása.

 • A pályázati kérelmek benyújtásának határideje 2019. március 15.
 • A Titkárság nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek helyzetének előmozdítására szánt költségvetési eszközeinek odaítélésére kizárólag a Vajdaság Autonóm Tartományban bejegyzett székhelyű pályázók jelentkezhetnek.
 • A nyilvános pályázaton a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek helyzetének előmozdítására irányuló projektekkel és programokkal pályázók részesülnek támogatási eszközökben, különösen az alábbiakra pályázók:
 • a nyelv, a népszokások, a régi mesterségek ápolása és megóvása,
 • a néphagyomány őrzése és bemutatása,
 • a művelődés, a tudomány és a művészet fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése,
 • a népi alkotóművészet ápolása és ösztönzése,
 • a kivételes jelentőségű kulturális javak bemutatása,
 • a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek közötti toleranciát és jogokat ápoló irodalmi, drámaművészeti, színpadi és képzőművészeti alkotások, emlékrendezvények, fesztiválok, évfordulók alkalmából tartott rendezvények, művésztelepek, táborok,
 • a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek közötti toleranciát és jogokat ápoló konferenciák, versenyek, összejövetelek és hasonlók,
 • az amatőrizmus ápolása és fejlesztése, együttesek fellépése,
 • együttműködés az anyaországgal és más együttműködési formák,
 • A pályázatra a közvetlen és közvetett költségvetési felhasználók, gazdasági társaságok és a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai pályázhatnak.
 • A nyilvános pályázatot közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában, Vajdaság AT egész területét lefedő tömegtájékoztatási eszközben, a Titkárság weboldalán és az e-Uprava portálon szerb nyelven, valamint a Vajdaság Autonóm Tartományban hivatalos használatban levő nemzeti kisebbségi nyelveken.

A pályázás módja:

 • Pályázati kérelmeket egy példányban, kizárólag a Titkárság pályázati formanyomtatványán lehet benyújtani.
 • A pályázati dokumentáció 2019. február 25-től vehető át a Titkárság irodahelyiségeiben, vagy letölthető a Titkárság www.puma.vojvodina.gov.rs webcímről.
 • A pályázathoz kötelezően mellékelni kell:
 1. a pályázó bejegyzéséről szóló hivatalos bizonyítékot (fénymásolat),
 2. az adóazonosító szám (PIB) bizonylatát (fénymásolat).

 

 • A pályázati kérelmeket szerb nyelven vagy a Vajdaság Autonóm Tartományban hivatalos használatban levő nemzeti közösségi nyelven kell benyújtani.
 • A kedvező elbírálásban részesített pályázó, ha nem rendelkezik kincstárigazgatósági számlával, meghatározott határidőben köteles azt megnyitni, ami azt jelenti, hogy a hivatalos szervhez kell fordulnia ennek a számlának a megnyitása iránti kérelmével, majd a számlanyitást bizonyítékát megküldeni a Titkárságnak.

A pályázati kérelmek benyújtásának módja:

 • személyesen, a tartományi közigazgatási szervek iktatójában Újvidéken
 • postán a következő címre:

Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság

21000 Újvidék, Mihajlo Pupin sugárút 16.