Pályamunkák egészségnevelési témakörben

Hazai

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
DIÁKOK ÉS PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

A Magyar Tudományos Akadémia és a Semmelweis Egyetem Egészségnevelés Kortárs-Oktatással Kutatócsoport a TANULJ-TANÍTSD-TUDD (továbbiakban TANTUdSZ) program részeként pályázati felhívást tesz közzé.

A kutatócsoport kortárs egészségnevelés témakörben várja:
– általános és/vagy középiskolás diákok (maximum 4 fős diákcsoportok),
– alap- és középfokú oktatásban tanító pedagógusok (maximum 4 fős pedagóguscsoportok),
– felsőoktatásban tanuló hallgatók (maximum 4 fős hallgatói csoportok), valamint
– felsőoktatásban tanuló hallgatók és középiskolás diákok közös (maximum 4 fős csoportok) pályamunkáit.

Az ideális pályamunka:
– innovatív, kreatív, eredeti, hatékony,
– 6-10 éves kisiskolások számára szerethető és befogadható,
– középiskolások és felsőoktatási hallgatók által, kortársoktatás keretében megvalósítható,
– egy választott egészségnevelési és helyes életvezetési módszer tanítását dolgozza ki és mutatja be.

Választható problémakörök, kapcsolódó egészségnevelési témák
1. Alsó tagozatos általános iskolások körében az utóbbi években egyre nagyobb probléma, hogy a gyermekek sem az iskolai tartózkodás idején, sem az otthonunkban nem fogyasztanak kellő mennyiségű folyadékot. Ráadásul a folyadékbevitel egy része az egészségre ártalmas, cukros üdítőitalok vagy ami még károsabb, energiaitalok formájában történik. Előfordult már, hogy a folyadékhiány fejfájáshoz, kisebb rosszulléthez is vezetett a gyermekeknél. Az iskolai egészségnap vagy osztályfőnöki órák, környezet órák során alkalmazott kortárs módszer célja, hogy felhívja a 6-10 éves gyermekek figyelmét arra, hogy mennyire fontos a megfelelő folyadékbevitel, illetve arra is, hogy a cukros üdítőitalok és az energiaitalok fogyasztása hosszú távon milyen káros hatással lehet az emberi szervezetre.
Milyen korosztály-specifikus, kreatív, játékos, az idősebb diákok (középiskolások és felsőoktatási hallgatók) által kivitelezhető egészségnevelési, érzékenyítési módszert/módszereket lehetne alkalmazni a 6-10 éves gyermekek részére?
2. Az alsó tagozatos általános iskolások nem szívesen mosnak kezet, vagy ha ez meg is történik, akkor nem megfelelő alapossággal. A pedagógusok kérése ellenére nagyon sokan próbálják a kézmosást elbliccelni. Az iskolai egészségnap vagy osztályfőnöki órák, környezet órák során alkalmazott kortárs módszer célja, hogy felhívja a gyermekek figyelmét a megfelelő kézhigiénére, a kézmosás hiánya okozta negatív következményekre. Milyen korosztály-specifikus, kreatív, játékos, az idősebb diákok (középiskolások és felsőoktatási hallgatók) által kivitelezhető egészségnevelési, érzékenyítési módszert/módszereket lehetne alkalmazni a 6-10 éves gyermekek részére?
3. Alsó tagozatos általános iskolai osztályban időről időre előfordul, hogy kiközösítenek néhány gyermeket, csúfolják őket, nem játszanak velük. Választható esetek:
a) A kiközösített gyermekek szülei kevésbé tehetősek, nem tudnak elutazni sem külföldre, sem belföldre; okostelefon és táblagép hiányában nem tudnak bekapcsolódni a többi gyermek beszélgetéseibe, ilyen irányú játékaiba; nincsenek mozi, színház, játszóház, születésnapi zsúr stb. élményeik.
b) Az enyhén fogyatékos gyermekeket (akik lehetnek mozgásukban vagy szellemi képességeikben enyhén korlátozottak) nem fogadják be a társaik.
Az iskolai egészségnap, osztályfőnöki órák vagy esetleg nyári tábor során alkalmazott kortárs módszer célja a gyermekek érzékenyítése az anyagi nehézségek vagy fogyatékosság miatt más helyzetű gyermekek sorsa iránt, valamint a közös együttlétre, játékra való buzdítás.
Milyen korosztály-specifikus, kreatív, játékos, az idősebb diákok (középiskolások és felsőoktatási hallgatók) által kivitelezhető egészségnevelési, érzékenyítési módszert/módszereket lehetne alkalmazni a 6-10 éves gyermekek részére?
4. Alsó tagozatos általános iskolások egyre kevésbé szeretnek mozgásos játékokat játszani, miközben nagyon lényeges kérdés a mindennapi testmozgás jelentőségének megértetése és a feltételek megteremtése a kisiskolások körében is. Kortárs módszer segítségével be kellene mutatni iskolai egészségnap, osztályfőnöki órák vagy környezet órák keretében, hogy a rendszeres testmozgás milyen pozitív hatással van a teljesítményre, az általános jóllétre. A testmozgás játékos formában, lehetőleg zenei háttér biztosításával a személyiségfejlesztés nagyon hatékony megvalósítását jelenthetné.
Milyen korosztály-specifikus, kreatív, játékos, az idősebb diákok (középiskolások és felsőoktatási hallgatók) által kivitelezhető egészségnevelési, érzékenyítési módszert/módszereket lehetne alkalmazni a 6-10 éves gyermekek részére?

A pályamunka tartalmi feltételei:
A kidolgozandó egészségnevelési módszer az alábbi feltételeknek kell, hogy megfeleljen:
1. Az egészségnevelési módszer 6-10 éves kisiskolások számára készüljön, ennek a csoportnak az életkori sajátosságait figyelembe véve.
2. Középiskolás diákok és felsőoktatási hallgatók által megvalósítható egészségnevelési program legyen.
3. A fenti listából kiválasztott problémakörhöz kapcsolódjon, a leírásban felvetett kihívásra adjon választ, a problémák megoldására koncentráljon.
4. A módszer leírása érthető, jól követhető legyen, azt kellő részletességgel mutassa be a pályázó.
5. Bonyolult, nagy költségigényű, a mai közoktatási feltételek között nem megvalósítható egészségnevelési módszereket célszerű mellőzni és az adott körülményeknek reálisan megfelelő megoldásokat keresni.
6. Rendkívül fontos, hogy a kidolgozott egészségnevelési módszer eredeti legyen.

A pályamunka javasolt felépítése:
1. Rövid elméleti bevezető (a választott egészségnevelési problémakörhöz kapcsolódó ismeretek, esetleg kutatási és/vagy statisztikai adatok, a téma fontossága)
2. A választott egészségnevelési témához, problémához kapcsolódó kortársoktatási módszer részletes leírása. Ebben legyen benne a cél; a módszer; a megvalósítás időkeretei (az időigény (percben vagy tanítási órában megadva), a gyakoriság (egy vagy több alkalom), egymásra épülő oktatás vagy ettől független); a kortársoktatók és számuk; a felnőtt segítők (tutorok) szerepe; a kortársoktatók és tutorok feladatainak leírása; a módszer menete; a megvalósításhoz szükséges tárgyi eszközök megnevezése stb.)
3. A kidolgozott módszer előnyei, esetleges korlátai
4. A megvalósítás jövőképe, vagyis a sikeres megvalósítás milyen tartalmi és formai változásokat fog eredményezni
5. Felhasznált szakirodalom pontos bibliográfiai adatokkal
6. Mellékletek (szükség szerint).

A pályamunka formai elvárásai:
– Terjedelem: max. 30 000 karakter – szóközökkel – fedőlap és mellékletek nélkül
– Betűméret: Times New Roman 12-es
– Szövegformálás: sorköztávolság 1,5 – sorkizárt
– Margó: mindenütt 3 cm
– Oldalszámozás: alul középen
– Fedőlapon szereplő kötelező információk:

Bal felső sarokban feltüntetve: a pályamunkát készítők oktatási intézményének adatai (intézmény neve és címe), szakmai tutor esetén a tutor neve, beosztása
Jobb alsó sarokban feltüntetve: a pályamunkát készítők neve, e-mail címe, évfolyama; felsőoktatási hallgatók, valamint pedagógusok esetén a szak megjelölése is.
Középen címként feltüntetve: a pályamunka címe, évszám

Értékelés: A pályamunkákat a pedagógia, valamint az orvos- és egészségtudomány jeles hazai képviselőiből álló szakértői zsűri bírálja el, azokról egy rövid értékelő visszajelzést ad minden pályázó számára.

Díjazás:
A legjobb pályamunkák készítői kategóriánként díjazásban részesülnek és ünnepélyes díjátadóval egybekötött módszertani workshop keretében mutathatják be új egészségnevelési módszerüket.
I. helyezés: 40 ezer forint értékű utalvány és könyv
II. helyezés: 25 ezer forint értékű utalvány és könyv
III. helyezés: 15 ezer forint értékű utalvány és könyv

A pályázat kiírója vállalja, hogy a díjazott pályamunkákat – a készítők neveinek feltüntetésével – a hazai tudományos szakmai közönséggel megismerteti, illetve a TANTUdSZ pilot programokban a nyertes kortársoktatási módszereket kipróbálja.
A pályamunkák beküldésének határideje: 2017. július 10.

A pályamunkákat postai vagy elektronikus úton az alábbi címekre várjuk:
Postai cím:
EDUVITAL Nonprofit Egészségnevelési Társaság
Dr. Falus András részére
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
E-mail cím: Dr. Falus András,

A pályamunkák elbírálásának és a pályázók értesítésének határideje: 2017. augusztus 31.

Eredményhirdetés:
Az ünnepélyes díjátadóval egybekötött módszertani workshop 2017 októberében kerül megrendezésre, erről minden pályázó külön értesítést kap.

Nyilatkozat
A pályamunkák készítői a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárulnak ahhoz, hogy neveik feltüntetésével az Eduvital Nonprofit Egészségnevelési Társaság pályamunkáikat bármilyen tudományos szakmai tevékenysége során – különösen a TANTUdSZ program részeként – felhasználhassa.

További információ kérhető:
Dr. Falus András,
A TANTUdSZ programról az EDUVITAL honlapján olvashatnak bővebben: http://www.eduvital.net/index.php/hu/tantudsz/ismerteto