Palóc Társaság tanulmányíró pályázata

Felvidék Külhoni

Harminckét éve, 1989-től január 22-e a magyar kultúra napja. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imánk, a Himnusz írását. A Palóc Társaság tanulmányírói pályázatának célja a szülőföld iránti hűség erősítése, a magyarságtudat elmélyítése a felnövekvő magyar ifjúságban, az anyanyelvi képességek fejlesztése és magyar fiataljaink tehetségének kibontakoztatása.

Már 25. alkalommal hirdetjük meg pályázatunkat. Kérjük a Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, Őrvidéken, Magyarországon vagyis az egész Kárpát-medencében és a nagyvilág szórványaiban élő magyar fiataljainkat, hogy dolgozataikkal vegyenek részt a pályázaton, gondolataikkal járuljanak hozzá a 100 éves trianoni szétszakítottság ellenére is élő nemzeti összetartozás eszméjének terjesztéséhez és megszilárdításához.

Tekintettel a 25. pályázati felhívásra, külön kérjük azokat a volt pályázóinkat, akik eddigi résztvevőként előkelő helyezést értek el dolgozataikkal, hogy ismételten kapcsolódjanak be a pályázatunkba! Érdeklődéssel és szeretettel várjuk írásukat ebben a két témában:

 1. Életutam – Mi történt velem, mióta az ÉLET iskoláját járom?
 2. A múlt erős gyökér, jelen és jövő belőle él – Szabad gondolatok

A huszonnégy év nyertes pályázóinak mostani dolgozatait külön csoportban értékeljük! Dolgozatukat terjedelmi korlátozás nélkül küldhetik címünkre!

A dolgozat elején a tudnivalók 4. pontja szerinti adatok így legyenek feltüntetve:

25, Magyar Kultúra Napja 2021, a dolgozatíró neve, életkora, lakcíme, villámlevélcíme, távbeszélőszáma

 Az alábbi témák közül válogathatnak az I – II – III. korosztály  pályázói:

 1. Akár a vadvirág, ott akarok nyílni, ahová tartozom – Az otthon, az anyanyelv szeretete
 2. Családi együttlét a vesztegzár idején – Otthoni élményeim
 3. Hősiesség és szolgálat – Háborús emlékek családunkban
 4. Felejteni nem szabad! – Család- és élettörténetek
 5. A mesterség mestere környezetünkben – Hagyományok, kihívások, szokások és lehetőségek
 6. Akire büszkék lehetünk – Neves magyarok (tudósok, művészek, sportolók, mesterek) példája
 7. 7. Megfogyva bár, de törve nem? – A megmaradás viszontagságai kisebbségi létben
 8. Száz éve elszakítva – Mit üzen nekem, a ma gyermekének Trianon?
 9. Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség– Gondolataim nemzetünk jövőjéről
 10. Nyelvi Trianon – Idegen szavak és roncsolt magyar szavak a mai nyelvhasználatban
 11. Himnusz-történetek – a családi legendáriumban, környezetemben, saját életemben

A pályázattal kapcsolatos tudnivalók:

Résztvevők:

a pályázaton az alap (általános) iskolák felső tagozatosai ( I. korosztály: 10-14 évesek), a középiskolások ( II. korosztály: 15-18 évesekvalamint felnőttek (III. korosztály) vehetnek részt kizárólag erre a pályázatra készített (tehát más felhívásra, pályázatra be nem adott) akár több dolgozattal is.

 Terjedelem (kérjük betartását):

az I. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb egy gépelt oldaltól legtöbb 10 gépelt oldalig terjedhet (ami oldalanként kb. 50 sor, soronként 70 leütést jelent))

II. és a III. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb három gépelt oldaltól legtöbb 25 oldalig terjedhet

 Fontos: a mellékletek (szövegek: adatok, adatközlők, irodalom stb. és rajzok, fényképek, fényképmásolatok) nem értendők a fenti terjedelembe!

III. dolgozatírók ügyeljenek a következőkre:

 1. a gépelés  k i z á r ó l a g  12 pontos, Times New Roman  betűtípusú és   másfeles sorközű   legyen!
 2. pályamunkák e l e j é n   f e l   k e l l   t ü n t e t n i    a  pályázat évszámát így: Magyar Kultúra Napja 2021, a dolgozatíró nevétéletkorát  (hány éves a dolgozat írásakor?),  korosztályát, amelybe életkora szerint tartozik (I., II. vagy III. korosztály),  lakcímét az adott ország nyelvén (ir.szám, településnév, utcanév, házszám), villámlevélcímét (e-mail), település nevét magyarul, ahol  iskolába jár és/vagy ahol dolgozik, az  iskola (ált. és középiskola, főiskola, egyetem) nevét, amelynek diákja, felkészítő tanár nevétvillámlevélcímét és távbeszélőszámát
 3. A dolgozatokat ">z . urban @ paloctarsasag . real – net . sk  villámlevélcímre kérjük eljuttatni k i z á r ó l a g   egyszerű   .doc   formátumban.

A dolgozatok beérkezési határideje2020. december 18., péntek!

 1. Ünnepélyes redményhirdetés (ha a vírushelyzet meg nem akadályozza!): Budapesten,
 2. január 24-én, vasárnap lesz a Duna Palotában székelő Magyarság Házában (V, ker., Zrínyi u. 5.), ahol a korosztályok megjelent helyezettjei a leendő támogatóknak köszönhetően jutalomban részesülnek.