Otthon Melege Program

Hazai
Otthon Melege Program
Háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülékek,
mosógépek, illetve mosó-szárítógépek) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

Pályázat kódszáma: HGCS/2017

I. A pályázati kiírás általános ismertetése, feltételei
1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM), mint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jogutódja, újra megnyitja a 2017. augusztus 13. napján határozatlan időre felfüggesztett háztartási nagygépek cseréjére irányuló pályázati lehetőséget. A meglévő háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülék, vagy mosógép) magas energiahatékonyságú, új berendezésekre történő cseréjének támogatására nagykorú természetes személyek nyújthatnak be pályázatot a magyar háztartások energiahatékonyságának növelése érdekében. A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az energiahatékonyság javítása.
A pályázatkezelési feladatok ellátását továbbra is az NFSI Nemzeti Fejlesztés és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Pályázatkezelő) végzi.
A magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú, természetes személyek az alprogram által igénybe vehető vissza nem térítendő támogatással csökkentett vételáron (támogatással csökkentett bolti áron) jogosultak új háztartási nagygép (hűtő vagy fagyasztó készülék, vagy mosógép) beszerzésére.
A pályázati konstrukció teljesítménycéljai:
– támogatásban részesülő kérelmek száma: 48 000 db,
– tervezett energia megtakarítás: 10 000 000 kWh/év,
– a tervezett CO2 megtakarítás: 9 000 000 kg/év.

2. A pályázati konstrukció forrása
A pályázat forrása a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer végrehajtásának feladatai (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű előirányzat. A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül biztosításra.
Az alprogram 2018. évi újranyitásakor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 000 000 000 Ft, azaz kettőmilliárd forint.

3. Támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen pályázati kiírásra kizárólag magyar adóazonosító jellel és magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú természetes személyek nyújthatnak be pályázatot.
Nem jogosult pályázatot benyújtani:
– aki nem természetes személy;
– aki nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel;
– aki nem rendelkezik a pályázatban gépelhelyezési címként megjelölni tervezett lakcím vonatkozásában lakcím igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal alátámasztható érvényes magyarországi lakóhellyel (állandó lakcímmel és/vagy érvényes tartózkodási hellyel);
– aki teljes cselekvőképességgel nem rendelkező nagykorú természetes személy kivéve a pályázat benyújtása során az 5. számú melléklet csatolásával
– gondnoka nyilatkozik arról, hogy a pályázattal kapcsolatos ügykörben cselekvőképessége nincs korlátozva, vagy
– a pályázatot gondnoka nyújtja be az olyan személy nevében, akinek cselekvőképessége a pályázattal kapcsolatos ügykörben, részlegesen vagy teljesen korlátozott;
– akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;
– aki a pályázat előkészítésében, a kiírásában, értékelésében és elbírálásában részt vesz; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-a alapján;
– aki a jelen pályázat keretében hűtő, vagy fagyasztó készülék beszerzését tervezi, azonban a HGCS/2014, a HGCS/2016 vagy a HGCS/2017 kódszámú pályázati kiírás keretében már támogatásban részesült, vagy a pályázatban gépelhelyezési címként megjelölendő lakcímen a HGCS/2014, a HGCS/2016 vagy a HGCS/2017 kódszámú pályázati kiírás keretében már elhelyezésre került egy hűtő, vagy fagyasztó készülék, és jelenleg is azon a lakcímen található meg;
– aki a jelen pályázat keretében mosógép készülék beszerzését tervezi, azonban az MGCS/15, vagy a HGCS/2017 kódszámú pályázati kiírás keretében már támogatásban részesült, vagy a pályázatban gépelhelyezési címként megjelölendő lakcímen az MGCS/15, vagy HGCS/2017 kódszámú pályázati kiírás keretében már elhelyezésre került egy mosógép készülék, és jelenleg is azon a lakcímen található meg;
– aki a pályázattal érintett tranzakcióban a kereskedői oldalról érdekelt;
– aki ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá azon Pályázó, aki a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatói Okiratban vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, kivéve vis maior esetét.
A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a támogatás igénybevételére jogosult, vagy meghatalmazottja nyújtotta be. Azok a pályázatok, melyek nem felelnek meg az előírt jogosultsági követelményeknek, elutasításra kerülnek.

4. Támogatható tevékenységek köre
Jelen pályázati kiírásra személyenként és lakásonként legfeljebb egy háztartási nagygép (hűtő/fagyasztó készülék, vagy mosógép) cseréjére nyújtható be pályázat. Egy személy több pályázat benyújtására akkor sem jogosult, amennyiben több bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
Jelen alprogram keretében kizárólag a pályázati portálon található “Regisztrált kereskedők listáján” szereplő kereskedőtől beszerzett alábbi háztartási nagygépek egyikének cseréjéhez nyújtható támogatás:
Hűtő vagy fagyasztó készülék:
– hűtőszekrény cseréje új, energiatakarékos hűtőszekrényre, vagy kombinált hűtőszekrényre, vagy fagyasztószekrényre, vagy fagyasztóládára, vagy
– kombinált hűtőszekrény cseréje új, energiatakarékos hűtőszekrényre, vagy kombinált hűtőszekrényre, vagy fagyasztószekrényre, vagy fagyasztóládára, vagy
– fagyasztószekrény cseréje új, energiatakarékos hűtőszekrényre, vagy kombinált hűtőszekrényre, vagy fagyasztószekrényre, vagy fagyasztóládára, vagy
– fagyasztóláda cseréje új, energiatakarékos hűtőszekrényre, vagy kombinált hűtőszekrényre, vagy fagyasztószekrényre, vagy fagyasztóládára.
Mosógép:
– elöltöltős mosógép cseréje új, energiatakarékos elöl- vagy felültöltős automata mosógépre,
vagy
– felültöltős mosógép1 cseréje új, energiatakarékos elöl- vagy felültöltős automata mosógépre, 
vagy
– mosó-szárítógép cseréje új, energiatakarékos elöl- vagy felültöltős automata mosógépre.
Keverőtárcsás mosógépek cseréje: mivel a keverőtárcsás mosógépek nem rendelkeznek fűtőszállal, automatizált vízszivattyúval, programozható mosóelektronikával, illetve centrifugával, valamint töltősúlyuk általában megközelítőleg 1,5 kg, használatukat és működési elvüket tekintve teljesen eltérnek a pályázat keretében leadható és megvásárolható félautomata és automata mosógépektől, mosó-szárítógépektől. A teljesen eltérő műszaki paramétereknek és használatnak köszönhetően a cserével elérhető energia- és szén-dioxid megtakarítás nem kalkulálható, így ezen jellegű berendezések nem cserélhetők, nem adhatók le a jelen pályázat keretében. Leadásra kizárólag a mosódobbal szerelt automata, félautomata működésű mosógépek, illetve mosószárítógépek alkalmasak.
A háztartási készülék cserével minimum 10%-os energia, és minimum 20 kg/év CO2 megtakarítást szükséges elérni. A cserével elérhető megtakarítási adatokat előzetesen a pályázati portálon elérhető kalkulátorral lehet meghatározni, valamint az elektronikus pályázati rendszer automatikusan határozza meg (számítja ki) a leadni kívánt háztartási készülék és a kiválasztott, megvásárolandó készülék adatai alapján.
Figyelem! Jelen pályázati alprogram keretében együttesen hűtő/fagyasztó és mosógép készülék beszerzése nem támogatható, az I.4. pontban felsorolt készülékek közül egy beszerzésére igényelhető támogatás. Azonos pályázó személy megjelölésével, vagy azonos gépelhelyezési helyszínnel benyújtásra kerülő pályázatok közül a korábban benyújtásra került pályázat részesíthető támogatásban. A később benyújtásra kerülő pályázat elutasításra kerül az előbb benyújtott pályázat támogatása esetén akkor is, ha a pályázatokban eltérő funkciójú (hűtő/fagyasztó készülék vagy mosógép) készülék került megjelölésre.

5. A támogatható (elszámolható) költségek meghatározásának szabályai
Kizárólag a pályázati portálon megjelenő “HGCS hűtő és fagyasztó készülék katalógusban”, vagy “HGCS mosógép katalógusban” szereplő termék beszerzéséhez nyújtható támogatás.
Kizárólag a pályázati portálon található “Regisztrált kereskedők listáján” szereplő kereskedőtől vásárolt termékre nyújtható támogatás.
Figyelem! Támogatói Okirat nélkül, illetve nem a pályázati kiírás feltételei szerint megvásárolt háztartási nagygép vételárához utólagosan nem vehető igénybe támogatás! A gépvásárlás csak a Támogatói Okirat kézhezvételét követően lehetséges.

6. A pályázattal elnyerhető támogatás
A vissza nem térítendő támogatás mértéke és aránya:
A “HGCS hűtő és fagyasztó készülék katalógusban”, valamint a “HGCS mosógép katalógusban” szereplő készülék beszerzése esetén a támogatás mértéke a vásárlás időpontjában érvényes bolti ár 50 százaléka, de legfeljebb:
– A+ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén 25 000 Ft/ háztartási nagygép;
– A++ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén 40 000 Ft/ háztartási nagygép;
– A+++ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén 45 000 Ft/ háztartási nagygép.
A támogatást a miniszteri döntés után, a Támogatói Okirat kézhezvételét követően lehet igénybe venni a készülék megvásárlása alkalmával.
A gépvásárláshoz biztosítandó saját forrást a Pályázó a háztartási nagygép vásárlásakor, a kereskedőnek köteles kifizetni.

7. A nem támogatható (nem elszámolható) költségek köre
A Támogatói Okirat kiállítását megelőzően megvásárolt háztartási nagygép beszerzési ára, valamint a támogatott készülék házhozszállítási, illetve beüzemelési díja nem támogatott költség, azonban a régi készülék átvételéért és elszállításáért a kereskedő nem számíthat fel díjat.

II. Pályázói információk
A pályázati portál elérhetősége: hgcs2017.nfsi.hu
A pályázati konstrukcióval kapcsolatos információk, ügyfélszolgálati elérhetőségek, segédletek a pályázati portálon érhetőek el.
Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás pályázatkezelő Ügyfélszolgálatán érhető el.
Telefonszámok:
+36 70 / 424 5393; +36 70 / 424 3949;
+36 70 / 424 6883,+36 70 / 424 1802;
+36/70 945 6542;
Telefonos ügyfélszolgálati idő:
Hétfő-csütörtök: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-14.00
E-mail:
1. A pályázatok benyújtásának ideje
Az alprogram 2018. évi újranyitásakor pályázatot benyújtani a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig az alábbi területi bontásban és időpontokban lehetséges:
Régió / Megye
Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok)
Arányos forrás (Ft) 684 000
Benyújtási időszak 2018. 11. 05. 10.00-14.00
Régió / Megye
Dél-Alföld (Csongrád, Bács-Kiskun, Békés)
Arányos forrás (Ft) 558 000
Benyújtási időszak 2018. 11. 07. 10.00-14.00
Régió / Megye
Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád)
Arányos forrás (Ft) 507 000
Benyújtási időszak 2018. 11. 09. 10.00-14.00
Régió / Megye
Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala)
Arányos forrás (Ft) 713 000
Benyújtási időszak 2018. 11. 12. 10.00-14.00
Régió / Megye
Dél-Dunántúl (Somogy, Baranya, Tolna)
Arányos forrás (Ft) 540 000
Benyújtási időszak 2018. 11. 14. 10.00-14.00
Régió / Megye
Közép-Dunántúl (Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém)
Arányos forrás (Ft) 583 000
Benyújtási időszak 2018. 11. 16. 10.00-14.00
Régió / Megye
Közép-Magyarország (Pest, Budapest főváros)
Arányos forrás (Ft) 415 000
Benyújtási időszak 2018. 11. 19. 10.00-14.00
A forrás elosztása régiónként történik a Központi Statisztikai Hivatal 2017. évre vonatkozó adatai alapján, lakosság/régió arányban megosztva. A támogató fenntartja a jogot – szükség esetén – a régiók közötti forrás átcsoportosítására.
A Pályázati adatlapon megadott háztartási nagygép (hűtő/fagyasztó készülék, vagy mosógép) elhelyezési helye alapján szükséges a régió meghatározása. Az elhelyezési helynek egyeznie szükséges a Pályázó állandó lakcímével vagy tartózkodási helyével.
Figyelem! Nem megfelelő időszakban (régiónak megfelelő benyújtási időszakban) benyújtásra kerülő pályázat elutasításra kerül!

2. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a hgcs2017.nfsi.hu címen elérhető pályázati portálon keresztül nyújtható be, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével és a szkennelt dokumentumok csatolásával.
Pályázatot elektronikusan benyújtani régiónként eltérően, II.1. pontban megjelölt napokon és időszak alatt lehetséges. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén az ITM hivatalos honlapján, valamint a pályázatbenyújtó felületen hirdetményt tesz közzé a pályázati kiírás felfüggesztésének / lezárásának pontos idejéről.
A Pályázókat pályázati díj nem terheli.
2.1. Ügyfélkapus regisztráció
A Kormányzati Portál ügyfélkapu szolgáltatása a személyazonosítást szolgálja, mely a pályázat beküldéséhez szükséges.
Az Ügyfélkapus regisztráció térítésmentesen kezdeményezhető a magyarországi okmányirodai hálózat, kormányhivatali ügyfélszolgálat bármely irodájában, vagy más erre felhatalmazott intézményben.
Az első személyes megjelenést követően a további ügyintézéshez nem szükséges személyes megjelenés, a későbbiekben elektronikus úton történhet az ügyintézés.
További információk: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/
Figyelem! Ideiglenes ügyfélkapus regisztráció nem elegendő pályázati adatlap hitelesítéséhez és beküldéséhez. Az ideiglenes ügyfélkapu regisztráció lejártával megszűnik a hozzáférés a pályázati felülethez. A lejárt, elfelejtett ügyfélkapus jelszóból eredő jogvesztéssel kapcsolatban a Támogatónak nem áll módjában méltányosságot gyakorolni.
Az interneten a személyes adatok megadásával indított ideiglenes ügyfélkapus regisztrációt – egyszeri- személyes megjelenéssel és a személyes okmányok bemutatásával kell véglegesíteni.
Okmányirodák / Kormányablakok országszerte megtalálhatók: https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/tajekoztato
http://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok
2.2. Pályázati Adatlap kitöltése, mellékletek csatolása
A pályázat az elektronikusan kitöltendő pályázati adatlapból és a szükséges (jelen pontban felsorolt) mellékletekből áll. A pályázati adatlap kitöltése 2018.10.29. napjától lehetséges, azonban szükséges a II.1. pontban meghatározott időszak alatt a nyilatkozattétel megtétele és a szükséges mellékletek felcsatolása a nyilatkozattételt követő 5 napon belül. A pályázat benyújtásához valamennyi adat megadása kötelező a pályázati adatlapon. A pályázat a pályázati adatlap kitöltésével, a nyilatkozattételt követően automatikusan benyújtásra kerül. A pályázat a szükséges mellékletek felcsatolásával kerül véglegesítésre. A kötelező mellékletek csatolására a nyilatkozattételt követő 5 napon belül van lehetőség.
Figyelem! A pályázati adatlap kötelező adatmezőkkel van ellátva, melyek kitöltése nélkül nyilatkozat nem tehető. A nyilatkozat megtétele nélkül a pályázat nem tekinthető benyújtottnak, az egyedi azonosító megléte ellenére sem.
A Pályázati adatlaphoz olvasható formában csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat:
– A pályázati adatlapon megjelölt, Pályázó lakhelyét és a gépelhelyezési címet alátámasztó hatóság által kiadott dokumentum2 (érvényes lakcímkártya, illetve régi típusú – nem kártya formátumú – személyi igazolvány esetében a nevet, a lakcímet és az érvényességet tartalmazó oldalak) másolata;
– A pályázati adatlapon megadott, Pályázó adóazonosító jelét alátámasztó hatóság által kiadott dokumentum (pl.: adóigazolvány, adóhatóság által kiállított érvényes igazolás) másolata.
Figyelem! Új (chippel ellátott) személyazonosító igazolvánnyal rendelkező pályázók esetén az adóazonosító jel alátámasztása továbbra is az adóhatóság által kiadott dokumentum csatolásával lehetséges, tekintve, hogy a személyazonosító igazolvány elektronikus tárhelye tartalmazza csak az adóazonosító jelet, az vizuálisan nincs feltüntetve az okmányon
– 1. számú melléklet szerinti meghatalmazás benyújtása abban az esetben kötelező, amennyiben a Pályázó más személyt bíz meg a pályázat benyújtásával, így az ügyfélkapus azonosítással belépett személy nem azonos a Pályázóval;
– Amennyiben a pályázó teljes cselekvőképességgel nem rendelkező természetes személy, akkor az 5. számú melléklet.
Figyelem! A dokumentumok csatolását megelőzően kérjük, szíveskedjenek meggyőződni az adott dokumentum érvényességéről. Érvénytelen dokumentumok a pályázati adatlapon megadott adatok alátámasztására nem alkalmasak.
2.3. Adatváltozás bejelentések
A pályázati adatlapon megadott gépelhelyezési cím, a leadni, illetve a megvásárolni kívánt háztartási készülék adatai a Támogatói Okirat kiállításáig nem változtathatóak meg. Az adatok változását a pályázatkezelőnél a II. pontban megjelölt elérhetőségeken szükséges bejelenteni.

3. Pályázatok feldolgozása
A benyújtásra került pályázatok a benyújtás (nyilatkozattétel) sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra. Valamennyi megkezdett pályázat regisztrálásra kerül, és egyedi azonosító jelet kap.
Személyenként és lakásonként legfeljebb egy háztartási nagygép cseréjére nyújtható be pályázat.
Amennyiben több pályázat került benyújtásra, a megvalósítani nem kívánt pályázat visszavonását kell kezdeményezni a pályázati portálon. A visszavonás hiányában a benyújtásra kerülő pályázatok közül a korábban benyújtásra került pályázat részesíthető támogatásban.
3.1. Befogadási kritériumok megfelelőségének vizsgálata
A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:
– a pályázat a meghatározott határidőn belül került benyújtásra;
– az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket, és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást;
– a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik;
– a 2.2. pontban meghatározottak szerint a pályázati dokumentumok benyújtásával a pályázat véglegesítésre került-e.
A befogadási kritériumoknak megfelelő pályázat befogadásáról, a befogadási kritériumoknak meg nem felelő pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításáról Pályázatkezelő a pályázat benyújtását (kötelező mellékletek felcsatolását) követő hetedik napig értesítést küld Pályázó részére.
A Pályázó értesítése minden esetben elektronikus úton, a pályázati adatlapon megadott e-mail címre érkező tájékoztatással egyidejűleg, a pályázati portálon történik. Ezért a pályázati adatlapon olyan email cím megadása szükséges, amit a Pályázó vagy meghatalmazottja rendszeresen használ. Az email cím pontos megadása érdekében különös figyelemmel szíveskedjenek eljárni.
Figyelem! A befogadás nem jelenti a vissza nem térítendő támogatás megítélését!
3.2. Formai, tartalmi vizsgálat
A befogadásra került pályázatok esetében megvizsgálásra kerül, hogy:
– a Pályázó/Meghatalmazott ügyfélkapus azonosítójával történt-e a pályázat benyújtása;
– Meghatalmazott általi pályázatbenyújtás esetén a meghatalmazás (1. számú melléklet szerint) csatolásra került-e és tartalma megfelelő-e;
– a pályázat megfelelő benyújtási időszakban került-e benyújtásra;
– a gépelhelyezési címet igazoló okmány csatolásra került-e, és alátámasztja-e a pályázati adatlapon megadott adatokat; illetve a pályázati adatlapon rögzített gépelhelyezési cím egyéb pályázat esetében is gépelhelyezési címként került-e feltüntetésre;
– a pályázati adatlapon megadott adóazonosító jelet alátámasztó dokumentum csatolásra került-e, és alátámasztja-e a pályázati adatlapon megadott adatokat;
– a Pályázó teljes cselekvőképességgel rendelkező személy-e. Ha nem – az 5. számú melléklet szerint – a gondnoka nyilatkozott-e arról, hogy Pályázó cselekvőképességének korlátozása nem érinti a pályázatot, vagy ha érinti, akkor a gondnoka útján került-e benyújtásra a támogatási kérelem;
– a HGCS/2014, a HGCS/2016, HGCS/2017 vagy az MGCS/15 kódszámú pályázati kiírás keretében támogatásban részesült-e a Pályázó a jelen pályázatban megvásárolni kívánt funkciójú (hűtő/fagyasztó készülék vagy mosógép) eszközzel azonos funkciójú berendezés megvásárlására, vagy a HGCS/2014, a HGCS/2016, HGCS/2017 vagy az MGCS/15 kódszámú alprogram keretében elhelyezésre került-e egy a jelen pályázatban megvásárolni kívánt funkciójú (hűtő/fagyasztó készülék vagy mosógép) háztartási készülék, és jelenleg is azon a lakcímen található-e meg.
Azonos pályázó személy megjelölésével, vagy azonos gépelhelyezési helyszínnel benyújtásra kerülő pályázatok közül a korábban benyújtásra került pályázat részesíthető támogatásban, a később benyújtásra kerülő pályázat elutasításra kerül az előbb benyújtott pályázat támogatása esetén.
Amennyiben a pályázó személy a jelenlegi pályázatban megjelölt funkciójú háztartási nagygép beszerzésére korábban támogatásban részesült, vagy azonos funkciójú, támogatás felhasználásával beszerzett berendezés korábban már elhelyezésre került a jelen pályázatban megadott gépelhelyezési címen, a jelen pályázati kiírás keretében benyújtott pályázat nem támogatható, elutasításra kerül.
3.3. Hiánypótlás, tisztázó kérdés
Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, pályázatkezelő megfelelő határidő kitűzésével – a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – a pályázati portálon keresztül felszólítja a pályázót az ellentmondások feloldására, a hiányosságok pótlására, feltéve, hogy a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás keretében pótolhatóak.
Jogszabály értelmében hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség! Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan teljesíti, nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül a szükséges dokumentumokat, a hibás, hiányos pályázat a rendelkezésre bocsátott adatok alapján kerül elbírálásra.
Figyelem! Amennyiben a pályázati portálon megküldésre kerülő hiánypótlás átvételének visszaigazolása a küldés napját követő 7 napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek kell tekinteni.
Tisztázó kérdés feltételére nincsen lehetőség!
A Pályázó értesítése minden esetben elektronikus úton, a pályázatban megadott e-mail címre érkező értesítésen keresztül a pályázati portálon történik. A pályázati portált rendszeres időközönként érdemes felkeresni a gyors és hatékony tájékozódás és ügyintézés érdekében.
3.4. Miniszteri döntés
A befogadott pályázatok esetében a pályázat benyújtásától számított 90 munkanapon belül a miniszter dönt az előterjesztett pályázatok:
– támogatásáról;
– tartaléklistára helyezésről;
– elutasításáról.
A pályázatok a forrás kimerüléséig részesülhetnek támogatásban, az azon felül befogadott pályázatok tartaléklistára kerülnek. A tartaléklistás pályázatokat, újabb forrás rendelkezésre állása esetén azok tartaléklista szerinti sorrendjében, a Pályázatkezelő döntési javaslattal a Támogatóhoz felterjeszti.
Támogató döntéséről az érintett Pályázók elektronikus úton, a pályázati rendszeren keresztül értesítésre kerülnek.
A miniszteri döntés régiós bontásban, több szakaszban történik.
3.5. Értesítés a miniszteri döntésről
A Pályázók a döntésről a döntés meghozatalát követő 15 napon belül elektronikus úton tájékoztatásra kerülnek.
Amennyiben a Pályázót a Támogató döntésében támogatásban részesíti, akkor a támogatói döntés időpontjától a Pályázó Kedvezményezettnek minősül.
A támogatásban részesülő pályázat esetén a Kedvezményezett neve, a pályázat tárgya, a megítélt vissza nem térítendő támogatás összege a pályázati azonosítóval közzétételre kerül a pályázati portálon.
Támogató jogosult a Támogatást részben vagy egészben visszavonni, különösen, de nem kizárólagosan, ha
– hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatói döntést, a támogatott tevékenység megvalósításának pénzügyi, műszaki, szakmai tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, a Támogatói Okirat vagy annak módosításának kiállításakor, illetve az ellenőrzés során;
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 81. §-ában meghatározott valamely körülmény a támogatói döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a Támogató tudomására;
– a gépvásárlás meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a Támogatói Okiratban foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved;
– a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a Pályázati Útmutatóban, a Támogatói Okiratban vagy jogszabályban foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, azt akadályozza, vagy meghiúsítja és ennek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni, vagy nem tesz eleget bejelentési kötelezettségeinek.

4. Támogatói Okirat
A pályázati adatlapon megadott adatok alapján, a támogatói döntéssel rendelkező pályázatok vonatkozásában kiállításra kerül a Támogatói Okirat a döntés meghozatalát követő 15 napon belül, elektronikus úton.
A támogatás felhasználása a döntést követően kiállított Támogatói Okirat alapján történik.
A háztartási nagygép vásárlása kizárólag a Támogatói Okirat kézhezvételét követően történhet meg, a Támogatói Okirat kézhezvételét megelőzően megvásárolt háztartási nagygépre (hűtő vagy fagyasztó készülék, vagy mosógép) támogatás nem nyújtható!
A Támogatói Okirat az alábbi fő részekből áll:
– a Kedvezményezettet beazonosító adatok;
– pályázati azonosító;
– az elnyert támogatás összege;
– leadni kívánt háztartási készülék adatai;
– megvásárolni kívánt háztartási készülék adatai;
– a támogatás igénybevételének határideje.
A Kedvezményezett a Támogatói Okirat kézhezvételét követően a Támogatói Okiratban rögzített adatainak változásáról a Támogatói Okirat kézhezvételét követően vagy a változás beálltától számított 15 napon belül köteles elektronikusan bejelentést tenni. Ebben az esetben a Kedvezményezett bejelentése tartalmának megfelelően a Támogató vagy az általa megjelölt szervezet a szükséges intézkedéseket megteszi.
A Kedvezményezett köteles a Támogatói Okiratban foglalt feltételeknek megfelelően, az előírt határidőn belül regisztrált kereskedőtől megvásárolni a háztartási nagygépet (hűtő/fagyasztó készülék, vagy mosógép). Ha a Kedvezményezett nem a feltételeknek megfelelően jár el, az ITM jogosult a Támogatói Okiratban foglaltak szerint a finanszírozás felfüggesztésére, visszavonására, a már kifizetett vissza nem térítendő támogatás visszafizetésének kezdeményezésére.

5. A vissza nem térítendő támogatás felhasználása
A támogatás felhasználására (vásárlás befejezésére) a Kedvezményezettnek a Támogatói Okirat kézhezvételét követően 150 nap áll rendelkezésére!
A Támogatói Okirat kézbesítési időpontjának a pályázati portálon küldött üzenethez kapcsolódó dokumentum megnyitásáról automatikusan generált visszaigazolását kell tekinteni. Ha a Támogatói Okirat pályázati portálon keresztül történő átvételének visszaigazolása a küldés napját követő 7 napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek kell tekinteni.
5.1 Új, energiatakarékos hűtő vagy fagyasztó készülék, vagy mosógép beszerzése Nincs lehetőség a pályázati konstrukció keretén belül a Támogatói Okirat kiállítását megelőzően vásárolt hűtő/fagyasztó készülék, vagy mosógép bekerülési költéségéhez vissza nem térintendő támogatást nyújtani. A Kedvezményezett a Támogatást kizárólag a háztartási nagygép kedvezményes megvásárlásához használhatja fel.
A pályázati adatlapon megjelölt megvásárolni kívánt háztartási nagygéppel nem megegyező, illetve eltérő energetikai paraméterrel rendelkező gép vásárlására is felhasználható a támogatás, az alábbiak figyelembevételével:
– A cserével változatlanul legalább 10 százalékos energia-, és minimum 20 kg/év szén-dioxidmegtakarítást kell elérni, amelyet a kereskedő köteles ellenőrizni a rendszerben megadott adatok alapján.
– Amennyiben a megvásárolni kívánt háztartási nagygép energiaosztálya az eredetileg tervezettnél alacsonyabb, a Kedvezményezett a Pályázati Útmutató I. 6. pontjában rögzített, alacsonyabb vissza nem térítendő támogatásban részesülhet.
– Amennyiben a megvásárolni kívánt háztartási nagygép energiaosztálya az eredetileg tervezettnél magasabb, a támogatás mértéke nem emelkedik, Kedvezményezett a Támogatói Okiratban rögzített, megítélt támogatásra jogosult.
A Kedvezményezett a kereskedő által kiállított – háztartási nagygép értékesítésére vonatkozó – számla összegének a támogatás összegével csökkentett részét kereskedő részére kiegyenlíti, valamint aláírja az engedményezési szerződést (2. számú melléklet szerint), mely aláírással hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás a kereskedő részére kerüljön átutalásra. Kedvezményezett a 3. számú melléklet szerinti átadás-átvételi dokumentációval igazoltan köteles átvenni az új háztartási nagygépet.
Az új háztartási nagygép (hűtő/fagyasztó készülék, vagy mosógép) kiszállítása és a régi, pályázatban megjelölt gép átadása vonatkozásában a kereskedő és Kedvezményezett állapodnak meg. A támogatott készülék házhozszállítási díja nem támogatott költség.
5.2 Elavult háztartási készülék leadása
Az elavult, régi készülék átvételéért és elszállításáért a kereskedő nem számíthat fel díjat. Kedvezményezett a 3. számú melléklet szerinti átadás-átvételi dokumentációval (“Átadás-átvételi jegyzőkönyv minta a HGCS/2017 kódszámú alprogramra”) igazoltan köteles leadni a pályázatban megjelölt régi háztartási nagygépet.
Figyelem! Csak és kizárólag teljes és működőképes készülék leadása lehetséges! Működésképtelen és/vagy szemmel látható hiánnyal rendelkező készülék leadására nincsen lehetőség! 
A pályázatban megjelölt leadni kívánt háztartási nagygéppel nem megegyező paraméterekkel rendelkező gép leadása a Támogatói Okirat módosítása nélkül nem lehetséges.
Az elavult háztartási nagygép leadását követően a támogatás elszámolását már a támogatás engedményese, a kereskedő nyújtja be.

6. Fenntartási időszak
Kedvezményezettnek az új háztartási nagygép fenntartását 3 éven keresztül kell biztosítani a pályázati adatlapon, illetve a Támogatói Okiratban rögzített magyarországi állandó lakcímen/vagy tartózkodási helyen.
A fenntartási időszak kezdete: az új gép átvételének napja.
A támogatás felhasználásával beszerzett eszközök a fenntartási időszak végéig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthetők el vagy helyezhetőek másik címre.
Hozzájárulás hiányában elidegenített vagyon esetében a támogatói döntés kedvezményezettje köteles a támogatás összegét visszafizetni. A kamat a visszafizetés időpontjában kerül számolásra.
Hozzájárulás hiányában másik címre helyezett vagyon esetén a Támogató jogosult a támogatást visszavonni.
A támogatás felhasználásával megvásárolt háztartási gép jogtalan eltulajdonítása (lopás, rablás) esetén, vagy vis maior esemény (tűzkár, vízkár) folytán megsemmisült készülék fenntartásától Támogató eltekinthet. A fenntartási kötelezettség alól történő felmentést a email címen keresztül kell kezdeményezni, amelyhez csatolni szükséges a hatósági, kárszakértői jegyzőkönyv, vagy a hivatalos igazolás másolatát is.

III. Kereskedői információk
1. A kereskedői regisztráció
A kereskedők a pályázati portál felületen 2017. augusztus 4. napjától folyamatosan nyújthatják be regisztrációjukat. A jóváhagyással rendelkező kereskedők regisztrációja jelenleg is érvényes, így ismételt regisztráció megtételére nincsen szükség.
A regisztráció térítésmentes.
1.1. A kereskedői regisztráció feltételei:
A regisztrált kereskedőnek értékesítési/átvételi pontokkal kell rendelkeznie.
A kereskedő vállalja, hogy a Kedvezményezettől átvett használt háztartási nagygépet térítésmentesen átadja az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. vagy megbízottja részére.
Az e-hulladékot átvevő szervezet a régi gép átvételét a kereskedő felé dokumentáltan igazolja.
1.2. Új kereskedői regisztráció menete:
Kereskedői regisztráció a pályázati portálon történik. A regisztrációt Kormányzati Portálon ügyfélkapus regisztrációval rendelkező természetes személy végezheti el.
A regisztráció során a regisztrációs adatlap kitöltése és az alábbi dokumentumok szkennelt csatolása szükséges:
– Nyilvántartásba vételt igazoló okirat (pl.: cégkivonat, egyéni vállalkozói igazolvány);
– Kereskedő hivatalos képviseletére jogosult személy eredeti, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási címpéldánya;
– Bankszámla igazolás (pl.: bankszámla kivonat);
– Meghatalmazás esetén a meghatalmazói nyilatkozat.
A regisztrált kereskedői feltételeknek való megfelelést a kereskedő a regisztrációs adatlapon tett nyilatkozatával igazolja. Az adatok és csatolmányok ellenőrzésre kerülnek. Nem megfelelő regisztráció esetén a regisztráció elutasításra kerül, melyről a kereskedő értesítést kap a pályázati portálon keresztül. A regisztráció elutasítása nem zárja ki a regisztráció újbóli beadásának lehetőségét.
Az elfogadott regisztrációt követően a kereskedő adatai -megnevezése és elérhetősége- felkerülnek a pályázati portálra. A regisztráció elfogadását követően a regisztrált kereskedő a pályázati portál kereskedői felületéhez hozzáférést kap.
Minden értékesítési/átvételi pont (üzletenkénti, telephelyenkénti) regisztrációjához külön kereskedői regisztráció szükséges!

2. Gépvásárlás rögzítése és az elszámolás benyújtásának menete
2.1. Gépvásárlás rögzítése
Kereskedő a pályázati adatlapon rögzített és a Támogatói Okiratban szereplő adatok alapján a pályázati portál kereskedői oldalán ellenőrzi, hogy a Kedvezményezett (vevő) rendelkezik-e miniszteri támogatói döntéssel, továbbá ellenőrzi, hogy a vásárlási tranzakció még nem történt meg.
Kereskedő rögzíti az elektronikus felületen a ténylegesen megvásárolandó háztartási gép adatait a gépkatalógus használatával.
Kereskedő a vásárlási tranzakciót követően azonnal a pályázati portálra belépve, szkennelve feltölti az alábbi dokumentumokat igazolva a tranzakció megtörténtét:
– számlát (kereskedői példányát) – mely a számviteli törvény szerinti kötelező tartalmi elemeken kívül tartalmazza a pályázati azonosítót – és a saját forrás megfizetését igazoló bizonylatot (készpénzes számla esetén maga a számla a kifizetést igazoló bizonylat),
– kétoldalúan aláírt engedményezési szerződést (2. számú melléklet szerinti “Engedményezési szerződés minta a HGCS/2017 kódszámú alprogramra”).
A gépvásárlás rögzítésével a megjelölt pályázat vonatkozásában további támogatott vásárlási lehetőségek kizárásra kerülnek.
2.2. Leadni kívánt készülék elszállítása, leadása
Kereskedő (vagy az általa megbízott szállító) gondoskodik az új, megvásárolt háztartási nagygépnek a Kedvezményezett részére való eljuttatásáról, valamint ezzel egy időben a Kedvezményezettől térítésmentesen elszállítja a régi (pályázatban megjelölt) háztartási nagygépet, melynek megtörténtét a 3. számú melléklet szerinti átadás-átvételi dokumentummal igazolják (“Átadás-átvételi jegyzőkönyv minta a HGCS/2017 kódszámú alprogramra”).
Kereskedő a Kedvezményezettől elszállított régi háztartási nagygépet dokumentáltan átadja az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. vagy megbízottja részére.
Kereskedő a pályázati portálra belépve az alábbi dokumentumokat szkennelve feltölti:
– az új gép kiszállítását és a régi, használt háztartási nagygép átvételét és az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére történő átadását követően a kereskedő rögzíti a kétoldalúan aláírt átadás-átvételi dokumentumot (3. számú melléklet szerinti “Átadás-átvételi jegyzőkönyv minta a HGCS/2017 kódszámú alprogramra”).
Figyelem! Kizárólag a 3. számú melléklet szerinti minta fogadható el!
2.3. Elszámolás rögzítése
A vásárlást, az új háztartási nagygép átvételét és/vagy kiszállítását, a régi használt háztartási nagygép átvételét és az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. vagy megbízottja részére történő átadását követően véglegesíthető az elszámolás a III.2.1. és a III.2.2. pontban rögzített dokumentumok megküldésével, melynek benyújtási határideje a tranzakciótól (gépvásárlástól) számított maximum 60. nap.
A pályázathoz kapcsolódó elszámolás benyújtásának végső határideje: 2019. október 31.
Kereskedő a dokumentumok véglegesítésével kezdeményezi az elszámolást, és ezzel jogosulttá válik a támogatás részére történő folyósítására.

3. Kereskedő feladatai, kötelezettségei
Kereskedő segítséget nyújt a gépválasztásban, majd vételi szándék esetén elkészíti a számlát, és a Kedvezményezett és kereskedő kétoldalúan aláírják az engedményezési szerződést (2. számú melléklet szerint).
Kereskedő és Kedvezményezett megállapodnak az új háztartási nagygép kiszállítása és a régi, pályázatban megjelölt gép átadására vonatkozóan.
Az új gép garanciakötelezettsége a számla kifizetésével, a háztartási nagygép átvételével lép érvénybe.
A gép vásárlását (tranzakciót) követően a támogatás elszámolását a kereskedő tranzakciótól számított legfeljebb 60 napon belül nyújtja be.
Gondoskodik a háztartási nagygép során leadott készülék NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. vagy megbízottja részére történő átadásáról.

4. Folyósítás
Támogató vagy pályázatkezelő a fent részletezett dokumentumok végleges beküldését követően ellenőrzi a pályázatban vállaltak teljesítését. Amennyiben az elszámolás elbírálásához hiánypótlás és/vagy további tartalmi részletezés, pontosítás szükséges, úgy a Pályázatkezelő az elszámolás benyújtását követő 30 napon belül, egyszeri alkalommal 15 napos határidő kitűzésével ”hiánypótlás”, szükség esetén további 15 napos határidő kitűzésével “tisztázó kérdés” megküldésének formájában hívja fel a Kereskedő figyelmét a hiányosságok, ellentmondások rendezésére. Az elszámolás rendezését követően gondoskodik a támogatásnak az engedményes (kereskedő) felé történő folyósításról.
A folyósítás az elszámolás hiánytalan benyújtását követően 30 munkanapon belül megtörténik.
A pályázat a támogatás folyósítását követően pénzügyi lezárásra kerül. A pályázat teljes zárására a fenntartási időszak lejárta után kerülhet sor.

IV. Általános információk
1. Pályázat lezárása
A pályázat pénzügyi lezárásának időpontja megegyezik a támogatás kereskedő részére történő folyósításának időpontjával. A teljes lezárásra a fenntartási időszak lejáratát követően kerül sor.

2. Tájékoztató a helyszíni ellenőrzésről
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 100. §-a értelmében az ITM, az általa meghatalmazott szervek, illetve a külön jogszabályban feljogosított szervek jogosultak helyszíni és dokumentumok alapján történő ellenőrzés lefolytatására.
A pályázat benyújtását követően rendkívüli és utólagos ellenőrzésre kerülhet sor. A pályázat benyújtását követően rendkívüli ellenőrzésre a döntés-előkészítés szakaszában, a döntés meghozatala előtt, a Támogatói Okirat megküldését követően, az elszámolás előtt, valamint az elszámolást követően, a 3 éves fenntartási időszakban bármikor sor kerülhet.
Rendkívüli ellenőrzés
Rendkívüli ellenőrzésre bármikor sor kerülhet. Ennek keretében ellenőrzésre kerül:
– a pályázatban lévő információk helytállósága,
– a beruházás tartalmának a pályázatban foglaltak szerint történő megvalósulása,
– helyszíni ellenőrzést kiváltó konkrét ok.
Utólagos ellenőrzés
Utólagos ellenőrzésre az elszámolást követően, a 3 éves fenntartási időszakban kerülhet sor. Ennek keretében ellenőrzésre kerül:
– a pályázatban lévő információk helytállósága;
– az eredmények alakulása;
– a fentiek megfelelése a pályázatban foglaltaknak;
– helyszíni ellenőrzést kiváltó konkrét ok.
A rendkívüli és utólagos helyszíni ellenőrzés elsődleges feladata a Támogatói Okirat teljesítésének, a források rendeltetésszerű és a Támogatói Okiratnak megfelelő felhasználásának ellenőrzése, a megvalósulás igazolása.
A helyszíni ellenőrzés során sor kerül:
– a Támogatói Okirat;
– a támogatás kereskedőre történő engedményezésére vonatkozó kétoldalúan aláírt szerződés (2. számú melléklet szerinti “Engedményezési szerződés minta a HGCS/2017 kódszámú alprogramra);
– a számlák, és azok kifizetését igazoló dokumentumok;
– a pályázathoz kapcsolódó egyéb dokumentumok vizsgálatára.
A helyszíni ellenőrzések pontos és szabályszerű lefolytatásának elősegítése érdekében megfelelő figyelmet kell fordítani a pályázat megvalósítása során keletkező dokumentumok elkülönített és naprakész nyilvántartására. Ha a Pályázó/Kedvezményezett ellenőrzéseket akadályozza, illetőleg az ellenőrzéshez szükséges tájékoztatást nem adja meg, a pályázata elutasítható, illetőleg az odaítélt vissza nem térítendő támogatás összege visszakövetelhető.

3. Kifogás
Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatás igénylője, vagy a Kedvezményezett a Támogatónál az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kifogást nyújthat be a pályázati portálon keresztül, elektronikus úton, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a Támogatói Okirat kiadására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, a pályázati kiírásba, vagy a Támogatói Okiratba ütközik.
Figyelem! A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított 10 (tíz) napon belül (szubjektív határidő), de legkésőbb a miniszteri döntés dátumától számított 30 (harminc) napon belül (objektív határidő), írásban van lehetőség. A kifogás benyújtására nyitva álló objektív határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.
A kifogás minimális tartalmi elemei:
– a kifogást tevő Pályázó/Kedvezményezett neve, lakóhelye;
– a kifogással érintett pályázat vagy Támogatói Okirat azonosításához szükséges adatok;
– a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározása;
– a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölése. 
Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a kifogás, amennyiben:
– azt határidőn túl terjesztették elő;
– azt nem az arra jogosult terjeszti elő;
– az a korábbival azonos tartalmú;
– a kifogás nem tartalmazza a minimális tartalmi elemek egyikét;
– a kifogás benyújtásának nincs helye;
– azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be.
A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének, vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

4. Biztosítékok köre
Tekintettel arra, hogy a támogatás formája egyösszegű, vissza nem térítendő, az elszámolás elfogadását követő finanszírozású, így a Támogató biztosíték nyújtásától eltekint.
https://hgcs2017.nfsi.hu/

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag