Ösztöndíjpályázat logopédusoknak

Kárpát-medence Ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány pályázatot hirdet
A Logopédiai rehabilitáció szakirányú továbbképzésen való részvétel ösztöndíj támogatása
címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2019. május 29.

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA

A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány (a továbbiakban: GyFA)

A PÁLYÁZAT CÉLJA

Hazánkban ma a felnőtt korú, szerzett nyelvi/beszéd/hangképzési és nyelészavart mutató populáció logopédiai rehabilitációja túlnyomórészt megoldatlan. A klinikumban, illetve a felnőttek ellátásában tapasztalható logopédushiány kialakulásában az egészségpolitikai financiális nehézségeken kívül szerepet játszik az is, hogy a jelenlegi képzési rendszer nem tesz eleget a szerzett, organikus eredetű beszéd-, nyelvi és nyelészavarok ellátásában kompetens szakemberképzés igényeinek. Kiemelten fontosnak tartjuk a szerzett, organikus eredetű beszéd-, nyelvi és nyelészavarok rehabilitációjában alapfokon jártas szakemberek képzésének előmozdítását. Jelen ösztöndíj pályázat keretében célunk a Logopédiai rehabilitáció szakirányú továbbképzésben résztvevők, a megfelelően képzett szakemberek létszámának növelése.

A pályázat közvetlen célja, hogy ösztöndíj támogatást nyújtson a rehabilitációs szaklogopédus végzettség megszerzését célzó továbbképzés elvégzéséhez a 2019/2020-as tanévben azon logopédus szakemberek számára, akik elsősorban az egészségügyi szakellátás területén logopédiai ellátást biztosítanak, illetve kívánnak biztosítani a szerzett beszéd/nyelvi zavarokat mutató vagy súlyosan halmozottan fogyatékos személyek számára.

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Maximálisan pályázható ösztöndíj összege: 440 000 Ft/fő

Magánszemélyenként csak egy pályázat nyújtható be.

A pályázat keretében 18 személy ösztöndíj támogatására van lehetőség, személyenként 440 000 Ft összegben (220 000 Ft/félév/fő). A támogatás kizárólag az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központ által meghirdetett Logopédiai rehabilitáció elnevezésű két féléves szakirányú továbbképzésen való részvételre fordítható.

Az elnyerhető ösztöndíj nem fedezi a továbbképzés teljes költségeit. A képzés önköltsége 270 000 Ft/fő/félév. A nyertes pályázónak vállalnia kell az elnyert ösztöndíjon felüli rész finanszírozását (50 000 Ft/félév/fő)

A PÁLYÁZAT FORRÁSA

Az ösztöndíj pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 7 920 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a GyFA között létrejött 5247/2018 számú támogatási szerződés biztosít.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

A pályázók köre:

  • szerzett beszéd/nyelvi zavarokat mutató vagy súlyosan halmozottan fogyatékos személyek logopédiai ellátását végző logopédusok (kiemelten az egészségügyi szakellátás területén dolgozók).
  • azon logopédusok,, akik bár a pályázat benyújtásának idején nem dolgoznak az egészségügyi szakellátás területén a fentebb említett célcsoporttal, azonban vállalják, hogy az oklevél megszerzését követő tanévtől legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező időtartamban önkéntes vagy finanszírozott tevékenység keretében részt vesznek a szerzett beszéd/nyelvi zavarokat mutató vagy súlyosan halmozottan fogyatékos személyek logopédiai ellátásában az egészségügyi szakellátás területén.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a képzés elvégzéséhez az elnyert ösztöndíjon felül összesen 100 000 Ft önrész vállalása szükséges, mely egyben a pályázott ösztöndíj elnyerésének feltétele.

A pályázat nyilvános.

Megvalósítási időszak

2019. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. közötti időszak.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével (aláírva, szkennelve), illetve az alábbiakban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet. A pályázati adatlap A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány honlapjáról tölthető le: www.barczi.elte.hu/gyfa

Forrás: SZAKC