Ösztöndíjpályázat

Törökbecse Ösztöndíj

A törökbecsei önkormányzat nemrégiben tette közzé az egyetemi ösztöndíjak odaítélésére vonatkozó pályázatát a 2020/2021-es tanévre. Az idén összesen 50 hallgató remélhet havi 8000 dináros támogatást tíz hónapon át, ezen felül ugyanekkora támogatásban részesülhet majd öt érzékeny társadalmi csoporthoz tartozó hallgató is.

A jelöltek olyan szerbiai állami felsőoktatási intézményben, állami költségvetésen tanuló, törökbecsei lakhelyű rendes hallgatók lehetnek, akik először iratkoztak be a folyó tanévben  az elsőfokú vagy másodfokú tanulmányok megfelelő (legalább második) évére, egyetemi tanulmányaik alatt nem ismételtek évet és legalább nyolcas tanulmányi átlaggal rendelkeznek minden tanulmányi évben. Nem lehet ösztöndíjas olyan hallgató, aki közpénzből valamilyen más ösztöndíjat is kap.

Az érzékeny társadalmi csoportokból származó hallgatókra vonatkozóan az előzőekben ismertetett pályázati feltétektől eltérően a legalább 7-es tanulmányi átlag szerepel követelményként. A jelöltek ebben az esetben olyan hallgatók lehetnek, akik szintén először iratkoztak be a folyó tanévben tanulmányaik megfelelő évére, legalább 37 ESPB ponttal rendelkeznek minden iskolaévben, és az alábbi érzékeny csoportok valamelyikébe tartoznak: szociálisan veszélyeztetett család, szülői gondoskodás nélküli egyetemista, egyszülős család, roma közösséghez tartozó, rokkant, krónikus betegségben szenvedő, menekült vagy kitelepített személy. A pályázatok rangsorolásakor a tanulmányi eredményeket, illetve a tanulmányi átlagot veszi majd figyelembe az ösztöndíjakat odaítélő bizottság.

A jelentkezési határidő december 25. A további feltételekről és a benyújtandó dokumentumokról a novibecej.rs honlapon, az e-szolgáltatások alcím alatt megjelentetett pályázatokból lehet tájékozódni szerb nyelven.

Forrás: Magyar Szó