Ösztöndíj szakmai gyakorlatra

Ösztöndíj
Ösztöndíj szakmai gyakorlat megszerzésére Németországban

A Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) pályázatot hirdet környezetvédelmi területen diplomázott egyetemi hallgatók részére szakmai gyakorlat megszerzésére Németországban.

Az ösztöndíj időtartama és célja:
Az ösztöndíj időtartama 6 hónap, amely további 6 hónappal meghosszabbítható.
Pályázni a környezetvédelem, környezettudomány bármely területén lehet (környezettechnika, környezet-gazdaságtan, környezeti kommunikáció, környezetjog, természetvédelem, műemlékvédelem…). A pályázók végzettsége nem meghatározott (műszaki tudományok, természettudományok, társadalomtudományok…).
Az ösztöndíj célja szakmai gyakorlat megszerzése. A hallgató megjelöli, hogy a környezetvédelem mely területén kíván gyakorlatot szerezni, a DBU partnerein keresztül vállalja a gyakorlati hely biztosítását a megjelölt szakterületen.

Pályázat feltételek:
– Az ösztöndíjra pályázhatnak
o hallgatók, akik 2017 nyarán tanulmányaikat befejezik;
o diplomás fiatal szakemberek (posztgraduális hallgatók is), akiknek diplomája 3 évnél nem régebbi;
o doktorandusz hallgatók, illetve doktorjelöltek, akkor is, ha diplomájuk 3 évnél régebbi. Feltétel: a doktori dolgozat leadása legkorábban 1 évvel az ösztöndíj megkezdését követően történhet.
– Magyar nemzetiség, magyar anyanyelv.
– Magyarországi egyetemen szerzett diploma.
– Legalább “jó” minősítésű MSc diploma a környezetvédelem, környezettudomány bármely területén (BSc diploma nem elegendő).
– Környezettel kapcsolatos, Magyarország, illetve az EU szempontjából időszerű téma.
– Konkrét gyakorlati hely, német partnerintézmény megnevezése nem pályázati feltétel.
– Írásbeli pályázati anyagok online benyújtása, valamint személyes bemutatkozás, szóbeli felvételi elbeszélgetés német vagy angol nyelven.
– Német vagy angol nyelvtudás. Az ösztöndíj megkezdéséhez a német nyelv kellő szintű elsajátítása szükséges.
o Az ösztöndíjat elnyert pályázók részére a DBU 3 hetes intenzív német nyelvtanfolyamot szervez Osnabrückben a szakmai gyakorlat megkezdése előtt (2017. augusztus közepétől), melyhez 100%-os anyagi támogatást biztosít.

Szükséges pályázati anyagok:
1. Rövid kutatási terv, munkaterv
2. Fényképes szakmai önéletrajz
3. Publikációs lista, projektek felsorolása (amennyiben ilyen van)
4. Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
5. Ajánlás az egyetemtől (környezetvédelmi szakirányi vezető részéről, német vagy angol nyelven)
6. Nyelvvizsga bizonyítványok másolata

A 4.-6. pontban felsorolt dokumentumokat a pályázat beadáshoz elegendő szkennelve feltölteni, de kérjük, hogy az eredeti dokumentumokat a személyes bemutatkozásra magukkal hozni szíveskedjenek.
A 4. pontban írt iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata esetében:
– A végzett hallgatóknál a diplomabizonyítvány küldendő.
– A 2017 június végéig végző hallgatóknál pedig egy igazolást várunk a dékáni hivataltól a végzés várható időpontjáról.
– A doktoranduszoktól, doktorjelöltektől 1 mondatos témavezetői igazolást kérünk a doktori dolgozat leadásának várható időpontjáról. Ez annak a pályázati feltételnek való megfelelés alátámasztásául szolgál, hogy a leadás legkorábban 1 évvel az ösztöndíj megkezdését követően fog történni.

A hallgatók kiválasztása:
1. A pályázati anyagok eljuttatása 2017. március 10. 12.00-ig
2. A 20 legjobb pályázó kiválasztása
3. A kiválasztott pályázók személyes bemutatkozása Budapesten (célok, tervek) 2017. április 11. (a változtatás jogát fenntartjuk)
4. Az ösztöndíjat elnyert pályázók kiválasztása (kb. 10 fő, kb. 1 héttel a személyes bemutatkozás után)
5. 3 hetes intenzív nyelvtanfolyam Osnabrückben (2017. augusztus közepétől)
6. Csoportos bevezető képzés Osnabrückben (augusztus vége/szeptember eleje)
Az ösztöndíj időszakának ajánlott kezdése: 2017. szeptember.
Az ösztöndíj összege 1250 Euró havonta. A gyakorlatot végző fizetés nélküli munkaviszonyt létesít a gyakorlat időtartamára. A munkavégzéshez a német (esetleg angol) nyelv ismerete szükséges.
Jelentkezési határidő és a jelentkezés módja:
Jelentkezési határidő: 2017. március 10. 12:00
Az online pályázatokat a Deutsche Bundesstiftung honlapján a következő link útmutatásai alapján várjuk:
https://www.dbu.de/2588.html
illetve angol nyelvű pályázat esetén
https://www.dbu.de/2608.html
A beérkezett pályázatok befogadásáról visszaigazolást küldünk.
Személyes-, email-ben-, valamint postai úton történő beadásra nincs mód.

További információ az ösztöndíjjal kapcsolatban az alábbi e-mail címen kérhető:

https://www.dbu.de/2588.html

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag