Országos Városmarketing Díj 2019

Hazai
Országos Városmarketing Díj 2019

Mutassa be marketing tevékenysége eredményeit, s nyerje el a Magyar Marketing Szövetség szakmai elismerését, a “Városmarketing gyémánt 2019″ védjegyet!
A “Marketing fővárosa 2019″ és a “Marketingaktív megye 2019″ címet az a település, illetve megye nyeri el, melynek szervezetei, marketing-projektjei a legtöbb “Városmarketing gyémántot” gyűjtötték. Egyben keressük és különdíjjal jutalmazzuk az év “Városmarketing nagykövetét”, aki a legtöbb pályázatot nyújtja be, ezzel is mutatva elkötelezettségét a városok és a városmarketing irányába.
Keressük és díjazzuk a városok, települések ismertségük és elismertségük növelése, fejlesztése érdekében megvalósított sikeres marketingprojekteket, kampányokat, rendezvényeket, a szakmailag profi marketingmegoldásokat!

A Magyar Marketing Szövetség által alapított Országos Városmarketing Díjhoz, társkiíróként csatlakozott a Márkamonitor.
A Márkamonitor nemcsak az MMSZ alapvető célkitűzéseivel való azonosulás – többek között a városmárkázás helyes gyakorlatának elterjedése – miatt csatlakozott a pályázathoz, hanem egyben úgy gondolja, hogy a Márkaépítés konferencia kiváló fóruma lehet a jó példák bemutatásának. A konferencián a városmarketing szekció befogadásával lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázók és a városmarketing területén dolgozók, érdeklődők a legújabb városmarketing trendekről informálódjanak. A Márkaépítés konferencia Városmarketing szekciójának végén kerül sor a hivatalos díjátadóra, ahol a fődíj a “Marketing Fővárosa”, valamint a két különdíj a “Marketingaktív Megye” és a “Városmarketing nagykövete” is gazdára talál.

A Miskolci Egyetem Marketing Intézete és a POSITIVE by Hinora Group szakmai támogatásával létrehozott Országos Városmarketing Díj célja, hogy:
– a városok fejlesztésében egyre fontosabbá és egyre intenzívebbé váló marketingtevékenységre, annak sokszínűségére, eredményességére felhívja a figyelmet,
– a sikeres, hatékony marketing-megoldások elismerésével és azok széleskörű népszerűsítésével hozzájáruljon az igényes, szakmailag helyes gyakorlat elterjedéséhez,
– segítse a tapasztalatcserét, s benne a városok vezetői, szervezetei és a marketingesek közötti együttműködést.

Egy jó városmarketing tevékenység pozitív hatással van az ott élők mindennapjaira, a város ismertségére és megítélésre.
Hét kategóriában lehet pályázni, a 2018. január 1. és 2019. február 28. között megvalósított aktivitásokkal. A pályázó szervezeteknek be kell mutatniuk a megvalósított marketingtevékenység előkészítésének, megvalósításának és eredményessége értékelésének folyamatát!

A szakmai zsűri a marketing munka szakmaiságát, hatékonyságát és hatásosságát ismeri el a Városmarketing gyémánttal, a szakmailag kiváló marketing védjegyének odaítélésével.
Egy szervezet több pályázatot is benyújthat, több Városmarketing gyémántot is szerezhet. Ahol több Városmarketing gyémánt gyűlik össze, az már az egész szervezet kiválóságát fémjelzi.
A nyertesek díja a szakmai elismerő cím, védjegyhasználat mellett az Országos Városmarketing Díj honlapján, a médiatámogatókon, a díj kampányán keresztüli népszerűsítés, ismertségnövekedés is. A “Marketing fővárosa” és a “Marketingaktív megye” nyertesei részére egy-egy ingyenes városmarketing workshop szervezését nyújta a Magyar Marketing Szövetség a két alapító, támogató szakmai szervezet által.
Nevezési határidő: 2019. május 7.

Nevezés
Kedves Pályázók!
Nevezni hét kategóriában, az előnevezési űrlapon a pályázó szervezet megjelöli, hogy mely kategóriá(k)ban kíván nevezni, azonban a pályázati anyagok végleges benyújtásának határideje: május 7. A nevezési űrlap benyújtása fizetési kötelezettséget von maga után. Igény esetén tanácsadással támogatjuk pályázata összeállításában.
Nevezéssel kapcsolatos kérdéseit, illetve tanácsadási igényét jelezheti a email címen, illetve a 06 20-393-3878-os telefonszámon, Rácz Bettina marketing menedzsernél.

Pályázati, nevezési díj
“Városmarketing gyémánt” pályázat nevezési díja 25 000 Ft +áfa/nevezés
A március 22-ig benyújtott nevezések Early bird akciónk keretében 20% kedvezményt kapnak a nevezési díjból (20 000 Ft+áfa/nevezés).

Díjak
Az Országos Városmarketing Díj öt elismerési formát ötvöz, úgymint
1. “Városmarketing gyémánt” védjegy,
2. “Marketing Fővárosa fődíj”,
3. “Marketingaktív megye” elismerő cím, valamint
4. “Városmarketing nagykövete” különdíj.
5. “Hatékonysági különdíj”.
+1 “Városmarketing Díj Gyémánt Ranglista 2018-2019”
A pályázók a támogató, védnöki szervezetek felajánlásai alapján további különdíjakban, szakmai elismerésekben részesül(het)nek.
A “Marketing Fővárosa fődíjat”, illetve “Marketingaktív megye” címet elnyerő önkormányzatok számára egy egynapos, maximum 15 fő részvételét lehetővé tevő, tartalmilag a nyertessel egyeztetett, célorientált szakmai workshop, tréning szervezését, lebonyolítását biztosítja a Magyar Marketing Szövetség, valamint az ötletgazdák, a Miskolci Egyetem Marketing Intézete és a POSITIVE by Hinora Group.

1. A “Városmarketing gyémánt” elismerő díjat, védjegyet az a pályázó-szervezet kaphatja meg, aki pályázat benyújtásával bizonyítja, hogy a meghirdetett kategóriák valamelyikében, a pályázati időszakban eredményes, az értékelési kritériumoknak megfelelő, a szakmai zsűri által színvonalasnak értékelt, városmarketing tevékenységet végzett.
a. A védjegyhez kapcsolódó díjelemek:
– a díj elnyerését igazoló oklevél,
– a “Városmarketing gyémánt” díj 2019 logó használata,
– a nyertes marketingtevékenység az Országos Városmarketing Díj honlapján történő felsorolása, bemutatása,
– a pályázat által generált a lehetőségek szerinti sajtómegjelenések.
b. A városmarekting gyémánt védjegy logóját a marketingtevékenységet megvalósító szervezet, illetve maga a város jogosult kiadványaiban, honlapján, különböző marketinganyagaiban, kommunikációs tevékenységében – az odaítélését jelző évszámmal együtt – használni, feltüntetni.
A városmarketing gyémánt logót a nyertesek a következő évi versenykiírásig használhatják.
c. A több “Városmarketing gyémántot” elnyerő szervezet, kommunikációjában a díjak számának feltüntetésével jelezheti, bizonyíthatja marketing szakmai tevékenységének eredményességét, sikerességét. (Pl. Háromszoros Városmarketing gyémánt díjas szervezet, Kétszeres Városmarketing gyémánt díjas rendezvény stb.)

2. A “Marketing Fővárosa fődíj” annak a városnak, a várost képviselő polgármesterének kerül – nem pályázat útján – odaítélésre, amelynek érdekében az adott pályázati időszakban a legtöbb “Városmarketing gyémánt” díjas városmarketing teljesítmény került megvalósításra, ezzel igazolva azt, hogy a város ösztönzi, értékeli a színvonalas marketingmunkát, s így a városmarketing központi szereplője. Ezirányú elkötelezettségével példát jelent másoknak.
– A “Marketing Fővárosa” címhez kapcsolódó díjelemek:
– a fődíj elnyerését igazoló oklevél.
– a “Marketing Fővárosa” díj tárgyi szimbólum,
– a nyertes város az Országos Városmarketing Díj honlapján történő feltüntetése, bemutatása,
– ingyenes, egy napos “Városmarketing workshop” igénybe vételi lehetősége, melyet a Magyar Marketing Szövetség, a Miskolci Egyetem Marketing Intézete és a POSITIVE by Hinora Group szakemberei nyújtanak közvetlen egyeztetés után.
– a pályázat által generált sajtómegjelenésekben a lehetőségek szerint kommunikáljuk a nyerteseket.
– A “Marketing Fővárosa fődíjat elnyert város az adott évben méltón viselheti különböző megjelenéseiben, kiadványaiban, kommunikációjában a “Marketing Fővárosa” címet.
– A “Marketing Fővárosa” fődíj logója 2019-ben

3. A “Marketingaktív megye” elismerő címet, nem pályázat útján az a megye, s a megyét képviselő Megyei Önkormányzat elnöke nyerheti el, melynek területén az adott pályázati időszakban a legtöbb település nyert “Városmarketing gyémánt” díjat. Ez az aktivitás jelzi, hogy a megyében fontos és sikeres a települések marketingtevékenysége. A “Marketingaktív megye” címmel a Magyar Marketing Szövetség elismerni és ösztönözni kívánja mindazon politikai és közösségi szervezeteket, akik az adott területen erőforrásaikkal, szakmai aktivitásukkal segíteni tudják a sikeres közösségi, társadalmi marketingmunkát.
A “Marketingaktív megye” címhez kapcsolódó díjelemek:
– a díj elnyerését igazoló oklevél,
– a “Marketingaktív megye” díj tárgyi szimbólum,
– a nyertes megye az Országos Városmarketing Díj honlapján történő feltüntetése, bemutatása,
– ingyenes, egy napos “Városmarketing workshop” igénybe vételi lehetősége, melyet a Magyar Marketing Szövetség, a Miskolci Egyetem Marketing Intézete és a POSITIVE by Hinora Group szakemberei nyújtanak közvetlen egyeztetés után,
– a pályázat által generált sajtómegjelenésekben a lehetőségek szerint kommunikáljuk a nyerteseket.
– A “Marketingaktív megye” cím logója 2019-ben

4. “Városmarketing nagykövete” 2019 elismerést az a pályázó kapja, aki a legtöbb pályázatot nyújtja be, ezzel is mutatva elkötelezettségét a városok és városmarketing irányába. Az év “Városmarketing nagykövete” lehet maga a város vagy a város nevében eljáró ügynökség, marketing tanácsadó, non-profit szervezet, és bárki, aki a legtöbb pályázatot nyújtotta be.
Az év “Városmarketing nagykövete” címhez kapcsolódó díjelemek:
– a díj elnyerését igazoló oklevél,
– “Városmarketing nagykövete” 2019 cím viselése,
– A nyertes város az Országos Városmarketing Díj honlapján történő feltüntetése, bemutatása,
– a pályázat által generált sajtómegjelenésekben a lehetőségek szerint kommunikáljuk a nyerteseket.

5. “Hatékonysági különdíj” – létrehozásának célja, hogy a szakmailag egyre jobb megoldásoknál a hatásosságra, a célok elérésére figyelő városmarketingesek kiemelt tervezési és realizálási szempontként kezeljék az erőforrásokkal, különösen a pénzügyi lehetőségekkel való gazdálkodást, a marketinghatékonyságot, mérjék azt, alkalmazzák a marketingkontrolling alapjait.
A hatékonysági különdíjat az a pályázó kapja, aki a legmeggyőzőbben igazolta a marketing tevékenységének tervezése és ellenőrzése, eredményeinek mérése, hatékonysági mutatók bemutatása által, hogy a kitűzött, pontosan megfogalmazott (mennyiségi és minőségi) marketing célok elérését ésszerű forrás-felhasználással sikerült megvalósítaniuk.
A pályázatot értékelő szakértők, a véleményező lapon tehetnek javaslatot arra, hogy az adott pályázat bekerülhessen a “Hatékonysági különdíj” esélyesei köze, amelyről a “Hatékonysági különdíjbizottság” dönt.

6. “Városmarketing Díj Gyémánt Ranglista 2018-2019”– A ranglistán azok a települések szerepelnek, akik a pályázat kiíírása óta gyémánt elismerést szereztek a pályázataitkkal.
Zsűri

A pályázatok szakmai értékelését a marketing szakma – a tudomány, az oktatás és a gyakorlati megvalósítás terén dolgozó – elismert személyiségeiből álló zsűri végzi, s ítéli oda a “Városmarketing gyémánt” díjakat.
Minden beadott pályázatot két független szakértő értékel, a kiírásban feltüntetett szakmai szempontok, kritériumok alapján, s tesz javaslatot a “Városmarketing gyémánt” védjegy odaítélésére vonatkozóan. Eltérő javaslat esetén egy harmadik szakértő is felkérésre kerül, akinek a véleménye dönti el az értékelés eredményét.
A szakértői javaslatok alapján a zsűri tagjainak testületi ülésén kerül sor a díjak odaítélésére.
A “Városmarketing gyémánt” díjak, védjegyek odaítélését, annak településenkénti, megyénkénti összegzését követően hirdeti ki a zsűri a “Marketing fővárosa” és a Marketingaktív megye” elismerések nyerteseit.
A zsűri az egyes nyertes és elutasított pályázatokról – igény esetén – egyaránt rövid értékelést ad, melyet a Magyar Marketing Szövetség a pályázók felé megküld.
A zsűri tagjai: A zsűri tagjai felkérés alatt állnak, a felkérésünket elfogadó zsűritagok folyamatosan feltöltésre kerülnek.
http://varosmarketingdij.hu/