Országos honismereti pályázat

Köszeg Egyéb

A Honismereti Szövetség a Vas Megyei Honismereti Egyesülettel együttműködve

 

 1. július 30 és augusztus 04

 

között rendezi meg

 

a XXIV. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI HONISMERETI AKADÉMIÁT ÉS TÁBORT

 

KŐSZEGEN, a hős várvédő, Jurisics Miklós emléke előtt is tisztelegve.

 

Az akadémia – tábor témája:

 

ARCOK ÉS HARCOK – HŐSÖK, PÉLDAKÉPEK, HAZAFIAK

 

A választott téma nagyszerű lehetőséget kínál, hogy

 

 • a középiskolai diákok még alaposabban megismerjék a felkészülés és közös együttlét során a magyar történelem „vérzivataros” századait, jeles eseményeit;
 • felidézzék és átérezzék a haza sorsárért életüket is feláldozó hősök dicső tetteit, emberi példamutatásukat, hazafias cselekedeteiket;
 • ösztönözze a példaképek kultuszának fennmaradását, és méltó figyelmet kapjon a mindennapi emlékezetben, a honismereti munkában, az iskolai történelemtanításban;
 • bátorítást adjon a fiatalok cselekvő hazaszeretetének hétköznapi megéléséhez és vállalásához;
 • a témakör feldolgozásával, az aktivitások sokféleségével teremtse meg a tábor élménygazdagságát, fiatalos atmoszféráját.

A honismereti akadémiát és tábort 7-12. évfolyamos diákok számára rendezzük, melynek tartalmi és szervezési előkészítéseként hirdetjük meg. Nincs korcsoportonkénti kategória.

 

Pályázni lehet:

 • egy választott történelmi személyiséget, példaképet bemutató – minimum 2, maximum 3 oldalas helytörténeti pályamunkával (dolgozattal) /formátum: Times New Roman formátum, 12-es betűméret, 1, 5-es sortáv, szakirodalom feltűntetésével, esetleg lábjegyzetekkel/. Az oldalszám nem tartalmazza a mellékleteket.
 • szabadon választott, bármely műfajú digitális összeállítással /ppt (10-15 dia); film (3-10 perc; max. 400MB)/.
 • a személy életútját prezentáló játékos ismeret-hordozó applikációval (max 400MB).
 • prózai, verses írásművel, stb.

 

Tartalmi követelmény, hogy a beküldött pályázati anyagból kitűnjön, hogy a pályázó miért választotta példaképét, s hogy a téma a hazaszeretet, a hűség, a hősiesség tekintetében milyen tanulságokkal szolgál napjainkban.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy nem élő személyről kell a pályázatot elkészíteni, hanem a településhez, megyéhez, országrészhez kötődő kiemelkedő, ismert vagy még nem ismert személyiség tetteiről, példaadásáról.

 

Nevezési díj nincs.

 

Pályázni lehet egyénileg, illetve 2 fős csapatokban.

 

A legjobb megyei pályázatokat a megyei honismereti egyesületek, illetve a Honismereti Szövetség értékes jutalomban részesíti. Lehetőség lesz arra, hogy a legkiválóbb munkákat az akadémián a diákok bemutassák, illetve a legjobb alkotások szerzői meghívást kapnak az akadémiára, a táborba, azon ingyen vehetnek részt.

 

Pályázati határidők:

 

 • Pályamunkák beküldése: 2019. március 15.
 • Értékelés, bírálat: 2019. április 30.

 

A pályázat anyagát kérjük megküldeni a e-mail címre. A diákok / csapatok feltétlenül tüntessék fel a városuk, iskolájuk nevét, évfolyamukat, elérhetőségüket / e-mail címüket, felkészítőjük / segítőjük nevét és e-mail címét!

 

 

A vetélkedővel kapcsolatos további információk a e-mail címre írva vagy a +36 1 327-77-61-es telefonszámon kérhetők.