Országos adatelemző verseny

Hazai
Felhívás – országos adatelemző verseny

Az ELTE Társadalomtudományi Kara országos adatelemző versenyt hirdet mesterképzéses és PhD hallgatók számára.

A verseny célja a kvantitatív elemzési módszerek iránt érdeklődő hallgatók tudásának országos szintű összemérése, és ezen keresztül szakmai beágyazottságuk és elköteleződésük növelése.

A versenyen minden magyar felsőoktatási intézmény mesterképzéses és PhD hallgatója részt vehet. A versenyzők két fordulóban mérik össze tudásukat.

A verseny első fordulóján a versenyzőknek egy szabadon választott témában kell egy 8-10 oldalas tanulmányt elkészíteniük. Az elkészített tanulmányt az  email címre kérjük elküldeni.
Beadási határidő: 2018. február 12. 
A verseny második fordulóján a versenyzők zsűri előtt mutatják be tanulmányukat. 
A szóbeli forduló várhatóan 2018 áprilisában kerül megrendezésre, a pontos időpontot a későbbiekben tesszük közzé.
A szóbeli forduló helyszíne: ELTE Társadalomtudományi Kar, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

A tanulmány témájával kapcsolatos követelmények: az empirikus elemzés kapcsolódjon egy konkrét, kurrens nemzetközi problémafelvetéshez, vitához, vagy nagy hatású cikkhez/könyvhöz, és foglaljon állást az adott kérdésben, adjon érdemi hozzászólást a vitához.

Használható, ingyenesen elérhető adatbázisok:
– European Social Survey
– International Social Survey Programme
– PISA-adatok
– European Value Study
– World Value Survey
– IPUMS International
A tanulmánnyal kapcsolatos formai követelményekre és a hivatkozás módjára vonatkozóan a Szociológia Szemle előírásait kövessék.
A verseny győztesének díja: 1 tablet
Különdíj: az AnswerMiner adatelemző szoftverhez Prémium life-time hozzáférés

Az AnswerMiner egy felhő alapú, újgenerációs adatelemző szoftver, amely az automatizált funkcióknak köszönhetően lehetővé teszi az empirikus elemzés során felhasznált adatbázisok gyors felfedezését, vizualizációját és megértését.
Használható önmagában vagy kiegészítő eszközként R, Python vagy SPSS mellé. 
A közismert file formátumok mellett az SPSS (.sav) fájl is feltölthető, amely a további elemzéseket megkönnyítve többek között JSON, R script, Python, Excel vagy CSV formátumban kiexportálható.
További információk a versenyről Gacs Katalintól a címen kérhetők. 

A verseny az EFOP 3.6.3. “Tehetségből fiatal kutató – A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban” pályázat keretében valósul meg.
http://tatk.elte.hu/karihir?id=NW-2162