Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása

Erdély Külhoni
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Önkéntés Tűzoltó Egyesületek támogatási programja a 2019-es évre

Pályázhatnak: önkéntes tűzoltó egyesületek vagy jogi személyiséggel rendelkező, Hargita megye területén vészhelyzetek megelőzését, kezelését, a lakosság védelmét szolgáló, sürgösségi beavatkozási tevékenységet folytató szervezetek, egyesületek, alapítványok.

Támogatott tevékenységek:

– önkéntes tűzoltóknak és fiataloknak szervezett események, megelőzési tevékenységek és specifikus kurzusok  támogatása,
– önkéntes tűzoltóknak szervezett közös együttműködésre, képzésekre, eseményekre vonatkozó külföldi és belföldi tapasztalatcserék támogatása,
–  tűzoltó tevékenységgel kapcsolatos, fiatalokat megcélzó programok, ifjúság nevelésével kapcsolatos események szervezése,
– tűzoltó egyenruhák és védőeszközök vásárlásának támogatása önkéntes tűzoltóknak, ( 2500 lej/db alatt)
– tűzoltó felszerelések és tűzoltáshoz szükséges eszközök beszerzésének támogatása – pl. láncfűrész, tűzcsap, tömlő,  létrák, feszítő eszközök, stb ( 2500 lej/db alatt)
– önkéntes tűzoltók felkészítő képzéseken való résztvételének támogatása,
– kiadványok, brosúrák, kézikönyvek, szórólapok, információs és oktató célzatú plakátok kiadása és nyomtatása a lakosság ismereteinek gyarapítását célzó tevékenységek keretében.
– önrész támogatása a más intézményekhez benyújtott pályázatokhoz,

A vissza nem térítendő támogatás NEM fordítható profittermelő tevékenységre.

A 2019-as évre előirányzott keretösszeg: 300.000 lej

A program futamideje: a 2019-es év.

A pályázatok leadási módozata és határideje:

A pályázatokat Hargita Megye Tanácsának iktatójában, 2019. május 16., 12 óráig, valamint a területi irodákban, 2019. május 16., 10 óráig lehet benyújtani.
– Székelyudvarhely, 1918. December 1. út  9. szám
– Székelykeresztúr, Szabadság tér 55. szám, II. emelet
– Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 12 szám
– Maroshévíz,  Nicolae Bălcescu sugárút, 14  szám, II. emelet, 214 -es iroda.

A pályázati űrlapokat on-line a következő linken: http://www.hargitamegye.ro:8090/?lang=hu, valamint elektronikus formában a  e-mail címre is szükséges elküldeni.

A vissza nem térítendő támogatás: a program támogatásával kapcsolatos dokumentációban leírtak értelmében kitöltött pályázati űrlap alapján igényelhető, amely megtalálható a www.hargitamegye.ro oldalon, illetve beszerezhető Hargita Megye Tanácsának székhelyéről, cím: Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám, 208/A iroda, kapcsolattartó személy Salamon Endre, telefon 0266-207700/1308, e-mail .