Önismereti és személyiségfejlesztő Kurzus

Hazai
Önismereti és személyiségfejlesztő Mesterkurzus felnőtt munkavállalók számára (Budapest) pályázat

TÁVI-54-2018. sz. Pályázat
A Távoktatási Intézet pályázatot hirdet szakmai tréningen való támogatott (kedvezményes) részvételre az alábbiak szerint.
1. Pályázók köre:
a. Természetes személyek 
b. Legalább középfokú végzettséggel rendelkeznek
c. Lehetőség szerint munkavállalói munkakörrel rendelkeznek
d. Nyitottak az önismereti technikák megismerése kapcsán

2. A pályázati program célja:
A program elsősorban a munkavállalók személyiségfejlesztését és önismereti kompetenciáik továbbfejlesztését célozza, annak érdekében, hogy mindennapi munkájukat még inkább hatékonyan tudják végezni. Kiemelt cél, hogy a kurzus elvégzését követően önállóan tudja alkalmazni egyes személyiségfejlesztési és önismereti technikákat, a mindennapi munkájuk során tapasztalható helyzeteket, konfliktusokat hatékonyan és megfelelőképpen tudják kezelni. A kurzus további célja, hogy az önismerettel és személyiségfejlesztéssel összefüggő képességek készséggé váljanak és folyamatosan fejlődjenek. 

3. A pályázat tárgya:
A pályázat keretében egy szakmai nap kerül megrendezésre. A szakmai napot követően 20 órás távoktatás zajlik az ismeretek elmélyítése érdekében. A távoktatás segédanyagát a pályázati program biztosítja.
Választható kurzusnapok:
1. kurzus: 2019. február 08. (péntek) 09:00-14:00
2. kurzus: 2019. február 22. (péntek) 09:00-14:00
3. kurzus: 2019. március 01. (péntek) 09:00-14:00
4. kurzus: 2019. március 09. (szombat) 09:00-14:00
5. kurzus: 2019. március 10. (vasárnap) 09:00-14:00
A fent jelelölt kurzusnapok azonos tartalommal kerülnek megrendezésre. A szakmai nap kezdete előtt, 8:30-tól helyszíni regisztrációt tartunk.
Az egyeskurzusnapok (tréningek) tárgyalt témakörei:
A szakmai napon tárgyalt témakörök gyakorlatorientált kompetenciákat tartalmaznak.
– Énkép, Ki vagyok én?
– Helyes önértékelés, önbecsülés, önértékelés, önbizalom
– Reális énkép, személyes kapcsolatok kiépítése, továbbfejlesztése, 
– Munkahelyi hatékonyság növelése, 
– Erősségeinknek és gyengeségeinknek meghatározása, kimondása, pozícionálása, 
– Az erőszakmentes konfliktusmegoldás módja, ügyfélközpontúság alapjai, 
– Stressz, belső feszültség, szervezeti kohézió javítása, munkahelyi légkör továbbfejlesztése, 
– Pozitív gondolkodás, együttműködési készség és hajlandóság fejlesztése,
– Munkahelyi motiváció és személyiség fejlődés (szakmai és emberi szinten)
– Kudarcok feldolgozásának módszerei, kommunikációja, tudatos kezelése, 
– Hogyan látnak mások? Tudatos énkép építés és módszertan,
– Önmagam segítése, támogatása a munkahelyi célok elérése érdekében,
– Szervezeti modell segítése és támogatása – munkavállaló szintjén,
– Tudatos kommunikáció és személyiség formálás,
– Karrierépítés és karriertervezése, pályaorientáció,
– Munkahelyi “kiégés” elleni tudatos küzdelem, helyem a szervezetben, tudatos jövőkép tervezés,
– Elfogadás és empátia, stressz tűrő képesség fejlesztése. 

A szakmai nap helyszíne:
VOKE Művelődési Központ, 1045 Budapest, Elem u. 5-7.
Rendelkezésre álló státuszok (támogatott ) száma kurzusonként: 25 fő.
Jelen pályázat automatikus pályázat. A rendelkezésre álló státuszok a pályázatok beérkezésének sorrendjében kerülnek feltöltésre. Pályázati jelentkezéseket a rendelkezésre álló státuszok erejéig fogadhatunk be. Amennyiben a pályázati határidő lejárta előtt feltöltésre kerülnek a státuszok, úgy az adott pályázati jelentkezés befogadása megtagadható. 

4. Általános tudnivalók
a. A szakmai nap konzulens irányítása mellett valósul meg. A konzulens feladata az ismeretek mélyítése és módszertani megsegítése.
b. A szakmai nap időbeosztásáért a konzulens felelős, szünetek a kurzus résztvevőinek együttes döntése alapján tartandó.
c. A szakmai napot követően távoktatásra kerül sor. A távoktatás tartalmazza a szakmai nap által érintett témakörökhöz kapcsolódó elektronikus segédleteket, amelyek a pályázati programban résztvevők számára szabadon letölthetők, nyomtathatók és szerkeszthetők (rendelkezésre bocsátott kurzuskódok felhasználásával).
d. A távoktatási anyagok (elektronikus jegyzetek) saját ütemben és tempóban, ajánlott sorrend szerint dolgozhatók fel.
e. A távoktatáshoz kapcsolódó kódok átadására a szakmai napon kerül sor. A kurzuskódok felhasználásával a távoktatási felület már a szakmai napot követően elérhetővé válik.
f. A szakmai napon (tréningen) manuális jegyzetelésre nincs szükség, tekintettel arra, hogy a tréninget követően a segédletek elektronikus formában elérhetők.
g. A szakmai napon való részvételről 20 órás (20 kreditpontos) Tanúsítvány (Képzési igazolás) kerül kiállításra, amely igazolja a szakmai napon való részvételt, a pályázati programhoz kapcsolódó kompetenciák megismerését
h. A szakmai program vizsgakötelezettséggel nem jár.

5. Pályázathoz kapcsolódó költségek:
A programhoz pályázati önrész kapcsolódik, amely a pályázó költsége. Jelen pályázathoz kapcsolódó pályázati önrész mértéke a mindenkori minimálbér 5%-nak megfelelő összeg, 2018-ban az idevonatkozó 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet értelmében 6900 Ft/fő. szolgáltatási díj. Az önrészen kívül más költség nem társul. A pályázat nem tartalmazza az esetleges utazási- és étkezési költségeket, ezen kiadások a pályázót terheli.

6. Pályázati jelentkezés:
Elektronikus jelentkezését WORD formátumban kérjük megküldeni a címre. 
Tárgy mező: Önismereti Mesterkurzus 
(A pdf, jpg vagy más nem szerkeszthető fájltípus nem megfelelő. Az így megküldött jelentkezéseket nem fogadjuk! )
Jelentkezési határidő: 2019. február 01.
(Telefonos ügyfélszolgálatot a szerteágazó tevékenységünk következtében nem üzemeltetünk – kérdéseit e-mailben tegyék fel. Köszönjük!)

Pályázatkezelő:
TÁVOKTATÁSI INTÉZET
Adószám: 25044636-2-13 Cg.13-09-190934
http://www.tavintezet.hu