ÖKO-logika

Felvidék Hazai

január 19. – február 28.

 

ÖKO-logika Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny az SZMPSZ szervezésében az alapiskolák 7. -9., illetve a nyolcéves gimnáziumok 2. -4. évfolyamos tanulói részére.
A verseny célja:A környezetről alkotott ismeretek elmélyítése, az önálló ismeretszerzés készségének fejlesztése, a globális fenntarthatósági problémák és a földi rendszer véges kapacitásainak ismeretében a rendszerszemléletű, komplex  ökológiai  gondolkodás  megalapozása.  A  természettudományos  ismeretek  gazdagítása, tehetséggondozás.

 

A verseny ismeretanyaga: Alapiskolai földrajzi, biológiai tananyag. Környezetvédelemre vonatkozó alapismeretek. A Természetbúvár magazin kijelölt cikkei (a szervező a nevezés lejárta után minden jelentkező csapathoz eljuttatja).

A verseny lebonyolításának módja:
A verseny csapatverseny, a csapat három tagból áll –a vegyes korcsoport engedélyezett.

A verseny összetevői:

  • írásbeli forduló: fő  témakörök:  környezetvédelmi  alapfogalmak,  folyamatok,  összefüggések  (a felkészülési anyagot a nevezés lejárta után e-mailben kapják meg a felkészítők)
  • szóbeli kiselőadás: a lakóhelyi vagy környéki  környezetvédelmi  problémák  feltárása,  kutatása megoldási javaslatokkal,vagy szintén lakóhelyi, környéki természetvédelmi értékek bemutatása; alternatív  lehetőség:  bármilyen  ökológiai,  természetvédelmi  téma.  A kiselőadás  szemléltetése számítógépes prezentációval történik (a döntőt megelőzően 1 héttel kell majd a prezentációt és annak rövid leiratát zsűri részére eljuttatni).

A verseny lebonyolítása: A verseny az aktuális járványügyi helyzethez igazodva személyes részvétellel vagy online módon történik. Ez utóbbi esetben az írásbeli forduló tesztjére és a szóbeli kiselőadásra is online formában kerül sor (a döntőt megelőzően 1 héttel kell majd a prezentációt és annak rövid leiratát zsűri részére eljuttatni).

A döntő időpontja:2022. április 29.

A döntő helyszíne (személyes részvétel esetén):Jókai Mór Alapiskola, Komárom. A verseny koordinátora: Bagita Judit tel.: 0905 693905, e-mail: .

Jelentkezni elektronikusan lehet az alábbi linken.

Jelentkezési határidő: 2022. február 28.