Nyílt titkos hallgatói ötletpályázat

Hazai

TERVPÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Országos nyílt titkos hallgatói ötletpályázat

TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK MENETE
Tervpályázati anyag kiadása: 2016. október 28-től
Kérdések beküldésének határideje: 2016. november 10.
Kérdésekre adott válaszok határideje: 2016. november 17.
Beadási határidő: 2017. január 16.
Eredményhirdetés: 2017. január 30.
Díjkiosztás: 2017. február 10.

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI
Ötletpályázat Magyarország valamennyi felsőfokú építész-, tájépítész- és településmérnök képző oktatási intézményének nappali és levelező tagozatos és doktorandusz hallgatói részére.

ZSŰRI, BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG
Varga Ákos, SPM Hungary Ingatlanfejlesztő Kft.
Uzsoki András, SPM Hungary Ingatlanfejlesztő Kft.
Blaskovich Ákos, a NOAH ház feltalálója
Rohoska Csaba, DLA építész
Laczó Zoltán, építész
Sipos Kata, tájépítész

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA
SPM Hungary Ingatlanfejlesztő Kft.

A PÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS ESETEI
A Kiíró a pályázatból kizárja a határidő után beérkezett pályaművet, és kizárhatja a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeket nem teljesítő pályaművet. Hiánypótlásra nincs mód.

A PÁLYÁZAT CÉLJA
SPM Hungary Ingatlanfejlesztő Kft. közeli fejlesztési tervéhez keres kreatív, építész-tájépítész gondolatokat, terveket egy újonnan építendő családi házas lakókörnyezet kialakításához.
A pályázat célja, hogy az inspiratív ötletek segítségével a frissen épült lakókörnyezet egységet, nyugalmat sugározzon, lehetőséget adva a későbbi bővítésekre.
Az újonnan létesülő falu építészeti karakterének a megfogalmazása Budapest agglomerációjában található: olyan falukép tervezése a cél, ahol a közösségi élet és a rekreáció központi szerepet kap.
Valamint kis változtatásokkal egységes, de mégsem unalmas falukép tud létrejönni.
És felvetéseket várunk arra vonatkozóan, hogy a mai fiatal családoknak milyen közösségi terekre van szüksége ahhoz, hogy vonzóvá váljon számukra a vidéki élet. Az együttélés hogyan képzelhető el egy jövőbeli faluban?

A terv tartalmazza az alábbiakat
– korszerű vidéki házak tervezése előregyártott elemekből;
– változatos utcakép megteremtése;
– variálhatóság, bővíthetőség lehetősége;
– a házak a többféle megjelenés ellenére, azok egységes képet alkotva emeljék a faluképet;
– szem előtt tartva a tervezésből adódó kívánalmakat: fenntarthatóság, tájolás, energiatudatosság, gazdaságos megvalósíthatóság, megújuló engergiaforrások felhasználása;
– közösségi funkciók meghatározása.

TERVEZÉSI FELADAT
A kijelölt falurészleten a variálhatóság bemutatása 5 házra vetítve. Utcakép bemutatása növényzettel, utcabútorokkal, utcaburkolattal. A házakban 4-6 fős családok laknak majd 100-150 nm-es alapterületen. Közösségi funkciók meghatározása.
– Utcakép megjelenése
– Építészeti karakter meghatározása
– Tájépítészeti megfogalmazás

BEADANDÓ MUNKARÉSZEK
Az ötletpályázatra beadható minden olyan faluépítészeti, építészeti, tájépítész elképzelés, mely a fenti pontban meghatározott felvetésekre, programpontokra érdemben válaszol, azokra reagál. Beadandó az elektronikus postacímre megküldve 5 db összefűzött A3-as méretű, fekvő formátumú, 300 dpi-s felbontású tervlapok (a tömörítés módja olyan legyen, hogy a képek méretei egyenként ne haladják meg a 15 MB-ot).
Az eredményhirdetésre egy kiállítással egybekötött, ünnepélyes esemény keretében kerül sor 2017. február 10-én, a későbbiekben meghirdetett helyen és időpontban.

A tervlapok tartalma
– helyszínrajz m=1:500-as léptékben;
– háztípus(ok) bemutatása m=1:200-as léptékben: alaprajz, homlokzatok;
– látványrajzok a házról, utcáról a megértéshez szükséges mennyiségben;
– műleírás (max. 1000 karakter).
A tervlapokon felül további rajzok, makettek készíthetők, melyekkel az egyes pályázók maguk határozzák meg, hogy milyen módon és milyen eszközökkel tudják a legátfogóbban és a legérthetőbben bemutatni víziójukat, a meghatározott formátumok betartásával.

A TERVPÁLYÁZAT TITKOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA
A tervpályázat titkosságát weboldal üzemeltetője vállalja. A pályázók a regisztráció során egyéni kódot adnak meg. A pályázat benyújtásakor a kódot valamennyi tervlapon szerepeltetni kell, azonban semmi más ismertetőjelet nem szabad feltűntetni a pályamunkákon. A pályaművek pontos beazonosítására az eredményhirdetést követően kerül sor, amikor a weboldal üzemeltetője a Kiírónak átadja a kódokhoz tartozó neveket és elérhetőségeket.

A TERVPÁLYÁZAT DÍJAZÁSA
A beérkezett tervek díjazására összesen 300 000 Ft áll rendelkezésre. A bíráló bizottság a megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a rendelkezésre álló teljes összeget kioszthatja a legjobb és megvalósításra szánt művek között.
A pályázóknak a pályázat honlapján való regisztráció során nyilatkozniuk kell arról, hogy nem nyert pályamunka esetében hozzájárulnak-e a tervek nyilvánosság előtti bemutatásához. A Kiíró szándéka, hogy a zsűri által legjobbnak ítélt terv(ek) tervezői a megvalósuló projekt készítésében részt vegyenek.
A Kiíró a pályázatot eredménytelennek minősíti, amennyiben a bíráló bizottság egyetlen pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra fordított összeget, ha a pályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

SZERZŐI JOGOK
A jelen pályázat keretében létrehozott alkotás a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogi védelem alá tartozik. A pályázattal kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotások tekintetében a Kiíró a kizárólagos felhasználási jogát kiköti, amelyhez a Pályázó hozzájárul. (A Pályázó a szellemi alkotást csak jelen pályázati kiírás teljesítése érdekében használhatja fel, harmadik személlyel nem közölheti.) A szellemi alkotást a Kiíró további ellenszolgáltatás nélkül átdolgozhatja, többszörözheti, illetve a felhasználási engedélyt harmadik személyre átruházhatja és harmadik személynek további engedélyt adhat a mű felhasználására. A kizárólagos felhasználói jog ellenértékeként felek az elnyert díjazás összegét határozzák meg.

MELLÉKLETEK
– helyszínrajz dwg
http://enkisfalum.wixsite.com/palyazat/kiiras