Nyilas Misi Tehetségtámogató

Erdély Külhoni

Meghosszabbították a Nyilas Misi ösztöndíj pályázati határidejét:

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület kuratóriuma meghosszabbította az ösztöndíjpályázat benyújtásának határidejét július 31-ről augusztus 31-re.

A pályázatot ösztöndíj-támogatás céljából a 2015/2016-os tanévben magyar nyelvű oktatásban részt vevő, 7–10. évfolyamon tanuló, kiemelkedő tehetséget mutató és szociálisan hátrányos helyzetű diák szülője/gyámja, mint magánszemély nyújthatja be.

A következő alapfeltételeket kötötték a sikeres pályázáshoz az igazolhatóan kiváló képességű gyermekek esetében:

A család anyagi helyzete nem teszi lehetővé a gyermek továbbtanulását; az egy főre eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 550 lejt
A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását magyar nyelven
Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke legalább 8,50-es általánost ért el 7., 8., 9 és 10. osztályban.

Erdélyben sok száz Nyilas Misi él! Olyan gyermekek, akik tehetségesek, továbbtanulnának, azonban számos körülmény akadályozza őket abban, hogy magyarul tanulva
NYILASMISI.RO