Nyilas Misi-pályázat

Erdély Külhoni

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület idén is meghirdeti pályázati felhívását.

A pályázatot ösztöndíj-támogatás céljából 2017. július 31-ig, a 2016/2017-es tanévben magyar nyelvű oktatásban résztvevő, 6–10. évfolyamon tanuló tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű diák szülője/gyámja mint magánszemély nyújthatja be.

Pályázhatnak olyan szülők/gyámok, akiknek igazolhatóan kiváló képességű gyermeke a 2016/2017-es iskolai évben magyar nyelven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban, és teljesíti az alábbi feltételeket: 1. A család anyagi helyzete nem teszi lehetővé a gyermek továbbtanulását; az egy főre eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 550 RON-t. 2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását magyar nyelven. 3. Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke legalább 8,50-es általánost ért el 6., 7., 8., 9 és 10. osztályban.

Részletek: http://www.nyilasmisi.ro/wp-content/uploads/2017/Palyazat_javitott/FELHIVAS_2017.pdf