NKA Szépirodalom Kollégiuma pályázati

Kárpát-medence Hazai

A pályázat célja: A magyar nyelvű szépirodalom értékeit tudatosító, népszerűsítő rendezvények megvalósítása.

Pályázatot nyújthatnak be: Jelentős, legalább egy évtizedes hagyománnyal rendelkező, reprezentatív magyarországi és határon túli magyar írószervezetek, melyek taglétszáma a pályázatot megelőző évben legalább száz fő, és évi rendszerességgel szerveznek a pályázati célban megjelölt programokat.

Nem pályázhatnak irodalmi társaságok, irodalmi körök, irodalmi klubok.

A pályázati cél megvalósításának időtartama:

2019. október 01.– 2020. szeptember 30.

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

  • előadói tiszteletdíj és járulékai, valamint dologi kifizetése (a részletezett költségvetésnek tartalmaznia kell a tiszteletdíj felhasználásának tételeit),
  • szakmai közreműködő/k tiszteletdíja és járulékai, valamint dologi kifizetése (a részletezett költségvetésnek tartalmaznia kell a közreműködői terület megnevezését),
  • szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem számolható el),
  • csoportos étkezés (a támogatás kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel vásárlására, valamint ásványvíz vásárlására fordítható, alapanyag beszerzésre nem),
  • útiköltség,
  • bérleti díj (helyiség, eszköz, stand),
  • szállítási költség,
  • reklám- és propagandaköltség (pr-dokumentumok nyomdaköltsége ideértendő),
  • szakmai anyagköltség (részletezett költségvetés tartalmazza a felhasznált tételek pontos megnevezését),
  • jutalomkönyvek megvásárlásának költsége (a jutalomkönyvek átvételét az elszámolásban átvételi elismervénnyel kell igazolni).

Határon túli pályázó esetében – amennyiben nem rendelkezik magyarországi számlaszámmal – a támogatás utalása a pályázó által felkért, a pályázati adatlapon kötelezően feltüntetett pénzügyi lebonyolítón keresztül történik, a majdani szerződésben meghatározott feltételek szerint.

További információk az alábbi linken találhatók.

Forrás: Felvidék.ma/SZAKC