Nemzetközi Teológuskonferencia

Pécs Külhoni

Felhívás: Fiatal Kutatók és Doktoranduszok VII. Nemzetközi Teológuskonferenciája

 

A konferenciának az idei akadémiai évben a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolaad helyet 2017. február 10–12. között, a Doktoranduszok Országos Szövetsége Hittudományi Osztályának szervezésében.

A háromnapos konferencia szakmai eseményei mellett a szervezők igyekeznek olyan fakultatív jellegű programokkal készülni, melyek Pécs kulturális örökségét, egyházi kincset is bemutatják és alkalmat kínálnak kötetlen formában a kikapcsolódásra és szakmai kapcsolatépítésre.

A konferenciára várják mindazon doktori képzésben résztvevő hallgatókjelentkezését, akik hittudományi PhD-tanulmányokat végeznek, vagy doktori kutatásuk témája érinti a hit-, illetve a vallástudományok területét. Emellett várják azon mesterszakos hallgatók jelentkezését is, akik kutatási témája kapcsolódik e diszciplínákhoz és témavezetőjük támogatja előadásukat. Az osztatlan képzésben résztvevő – még nem doktorandusz – hallgatók számára külön szekciót is indítanak a konferencián!

A Doktoranduszok Országos Szövetségének Hittudományi Osztálya a határon túlról érkező előadókat is szeretettel várja!
A korábbi évek hagyományait folytatva a szervezők szeretnék ökumenikus elkötelezettségüket is kifejezni, így bátorítják valamennyi felekezet doktoranduszhallgatóit a jelentkezésre. A teológiai képzést folytató doktoranduszok tudományos tevékenységének segítése, előmozdítása, illetve pártolása a Hittudományi Osztály olyan közös ügye, mely felekezeteken, és intézményeken átívelő módon biztosítja azt a folytonosságot, amely feltétele a minőségi munkának.
A konferencia előadás nyelve lehet magyar, német vagy angol.
Az egyes prezentációk hossza 20 perc, melyet rövid diskurzus követ.
Jelentkezési határidő: 2016. december 16.

A jelentkezés feltétele egy maximum 500 szó terjedelmű absztrakt leadása.
A szerzők feladata felkérni egy, a tudományterületen tudományos fokozattal rendelkező személyt, aki a beküldött absztraktot támogató nyilatkozattal látja el.
A konferencia után minden szerzőnek biztosítanak arra lehetőséget, hogy a tanácskozás szakmai tapasztalatait beépíthessék munkájukba.
A konferencián elhangzott előadások írott változatait a szervezők az eddigi hagyományokhoz híven tanulmánykötetben szeretnék kiadni.
Az egyes munkák végleges változatának beküldési határideje előre láthatólag 2017. március.

Jelentkezni a DOSZ honlapján keresztül lehetséges: http://dosz.hu/rendezvenyek.

A szervezők csak abban az esetben tudják elfogadni a jelentkezést, ha az előadás írott anyaga (WORD formátumban) és a formanyomtatvány szerinti nyilatkozatok (JPG vagy PDF formátumban) is feltöltésre kerültek.

A konferencia költsége teljes ellátással, szállással: 8 000 HUF.

Bármilyen kérdés esetén a szervezőket a címen lehet elérni.