Nemzetközi sportversenyek támogatása

Vajdaság területe Külhoni

Kiíró intézmény: Tartományi ifjúsági és sporttitkárság

Beadási határidő: 2017.03.15.

Téma: ifjúság és sport

Pályázók köre: Vajdaság Autonóm Tartomány területén bejegyzett sport egyesületek

Összegzés: A nemzetközi sportverseny vagy rendezvény, amire a támogatást kérelmezik a következő kritériumoknak kell, hogy megfeleljen:

  1. a nemzetközi sportversenynek vagy rendezvénynek szerepelnie kell a tartományi illetve nemzeti ágazati szerv naptárában
  2. jelentős hatása kell, hogy legyen a sportra Vajdaság Autonóm Tartomány területén
  3. a megszervezésére az illetékes intézmények jóváhagyása szükséges a sport törvényének a 162. cikkelye alapján
  4. a sportesemények szervezésekor felmerülő egyébb feltételeknek megfeleljen  a sport törvény értelmében

Kapcsolódó cím:
Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu