Nemzeti kisebbségek jogi védelme

Felvidék Külhoni

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány keretein belül működő Kisebbségi Jogvédő Intézet célja a nemzeti kisebbségek jogi védelmének elméleti és gyakorlati vizsgálata és előmozdítása. Az Intézet ezen céljának megvalósítása érdekében pályázatot hirdet a nemzeti kisebbségek jogi védelmével kapcsolatos tanulmányok írására.

Pályázatot nyújthatnak be: – külhoni és magyarországi egyetemi hallgatók (szaktól és képzési formától függetlenül); – külhoni és magyarországi PhD hallgatók; – fiatal kutatók és fiatal gyakorló jogászok.

Pályázati határidő és a pályázatok benyújtásának módja:

– 2023. március 15. (szerda), elektronikusan a emailcímre, Microsoft Word (.doc vagy .docx) vagy OpenDocument (.odt) formátumban;

– kitöltött pályázati adatlappal és adatkezelési hozzájárulással együtt.

Választható témakörök:

 1. 30 éves az ENSZ Kisebbségi Nyilatkozata – a kisebbségi jogok védelme az ENSZ keretein belül
 2. 30 éve fogadták el a Nyelvi Kartát – regionális és kisebbségi nyelvek védelme az Európa Tanács keretei között
 3. A nemzeti kisebbségek védelmének legújabb fejleményei a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában
 4. Nemzeti kisebbségek jogainak védelme a Velencei Bizottság véleményeiben
 5. Uniós jogi aktus a nemzeti kisebbségek védelmében? A nemzeti kisebbségek jogvédelmének lehetséges új útjai az Európai Unióban
 6. A nemzeti kisebbségek védelmének legújabb fejleményei a luxembourgi Európai Unió Bíróságának gyakorlatában
 7. A nemzeti kisebbségi nyelvhasználati jogai a Kárpát-medencében
 8. A kettős állampolgárság problematikája jogi megközelítésben
 9. Nemzeti kisebbségeket érintő restitúció a Kárpát-medencében
 10. A magántulajdon védelmének nemzeti kisebbségeket érintő vonatkozásai a Kárpátmedencében 11. A nemzeti kisebbségek által lakott területek gazdasági diszkriminációjának jogi kérdései a Kárpát-medencében
 11. Civil szervezetek szerepe a nemzeti kisebbségek jog- és érdekvédelmében a nemzetközi térben és a területi államokban
 12. A Fenntartható Fejlődési Célok emberi jogi dimenziója, különös tekintettel a nemzeti kisebbségek védelmére
 13. Emberi jogok és kisebbségi jogok közti viszonyrendszer
 14. A nemzeti kisebbségek identitáshoz való joga mint alapvető emberi jog

Formai követelmények:

– a pályamunkák terjedelme 30 ezer és 50 ezer leütés között lehet (szóközökkel és lábjegyzetekkel együtt);
– a pályamunkákat Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel (lábjegyzetek esetén 10-es betűmérettel), sorkizárt formátumban, szimpla sortávval, normál margóbeállítással kérjük elkészíteni;
– a pályamunkákhoz mellékletek (kép, táblázat, magyarázó ábra stb.) csatolhatóak, melyek a terjedelembe nem számítanak bele;
– a pályamunkák végén meg kell adni a felhasznált irodalom jegyzékét, mely a terjedelembe nem számít bele;
– a pályamunkák hivatkozása során javasolt (de nem kötelező) a Iustum Aequum Salutare jogtudományi folyóirat hivatkozási rendszerének követése (elérhető: https://ias.jak.ppke.hu/doc/szerk.pdf).

Bírálati szempontok és határidők:

– a beérkezett pályamunkákat a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma által felkért háromtagú bírálóbizottság értékeli, legkésőbb 2023. március 31-ig;
– a bírálati szempontok: a pályamunka formai követelményeinek teljesítése; a felhasznált irodalom mennyisége és minősége; a lábjegyzeti hivatkozások pontossága;  a pályamunka szakmai színvonala.  A bírálóbizottság javaslata alapján a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma legkésőbb 2023. április 15-ig hozza meg döntését.

Nettó díjazás: – I. díj: 150.000 forint; – II. díj: 100.000 forint; – III. díj: 75.000 forint.

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma a beérkezett pályamunkák számától és színvonalától függően további különdíjakat is odaítélhet. A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány a nyertes pályamunkák szerzőivel szerződést köt. Az Alapítvány az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező pályázók díjazását ösztöndíjként, a többi pályázó díjazását pedig megbízási díjként folyósítja. A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány a pályamunkákat (nyelvi-stilisztikai-formai szerkesztést követően) nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, illetőleg megjelentetheti a kiadványaiban.