Nemzeti Agrártehetség Program Pályázat

Hazai
Nemzeti Agrártehetség Program Kitüntető Pályázat

A NEMZETI AGRÁRKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT
meghirdeti a 2019/2020-es tanévre
Nemzeti Agrártehetség Program Kitüntető Pályázatát
a MAGYAR AGRÁRIUM doktoranduszai és fiatal kutatói részére

1. A pályázat célja:
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ pályázatot hirdet a magyar agráriumban tevékenykedő doktorandusz hallgatók és fiatal kutatók számára, a jó mezőgazdasági gyakorlat szempontjából releváns, fontos, a gyakorlatba is adaptálható kutatómunkájuk támogatása és eredményeik elismerése céljából.

2. A pályázókkal kapcsolatos követelmények:
Doktorandusz:
– magyar agrár-felsőoktatási hallgatói jogviszony megléte,
– kiemelkedő szintű hallgatói/kutatói/oktatói szerepvállalás,
– sikeres abszolutórium megléte,
– 36. életévét még nem töltötte be

Fiatal kutató:
– jogviszony megléte,
– valamely, az Agrárminisztériumhoz tartozó kutatóintézettel,
– valamely agrár-felsőoktatási intézménnyel,
– valamely agrár-felsőoktatási intézményhez tartozó kutatóintézettel;
– kiemelkedő szakmai, oktatói, kutatói és publikációs tevékenység
– 36. életévét még nem töltötte be

Kutatási területek:
– növénytermesztés, kertészet; állattenyésztés; erdő- és vadgazdálkodás; halászat és halgazdálkodás; természetvédelem, ökológia; biotechnológia; élelmiszeripar, feldolgozóipar

Pályázati követelmény:
– szakmai önéletrajz
– a pályázó kutatási területéhez kapcsolódó kutatási/fejlesztési/innovációs leírás 8-10 oldalban – külön elvárás a gyakorlatba átültethető eredmények hangsúlyos megjelenítése
– részletes publikációs lista

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázati anyag benyújtására elektronikus úton, a  e-mail címre küldött érvényes pályázati anyag megküldésével van lehetőség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. december 15.

4. A kitüntetés díjazása: Az elnyerhető kitüntetés díjazása bruttó 1 500 000 Ft/pályázó, ami egy összegben kerül folyósításra.
Kitüntetésben részesül: 3 fő doktorandusz és 3 fő fiatal kutató (összesen 6 fő)
https://www.naik.hu/hirek/palyazati-felhivas