Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

Kárpát-medence Ösztöndíj

A Miniszterelnökség (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programja alapján nyílt ösztöndíj pályázatot hirdet a Nemzet Fiatal Tehetségeinek támogatására.

A pályázat célja

A kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj-támogatás formájában.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 350 000 000 Ft.

Támogatható tevékenységek

„A1” komponens: A beadás időpontjában 8 évet betöltött és 12 évnél fiatalabb, kiemelkedően tehetséges köznevelési intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

„A2” komponens: A beadás időpontjában 12 évet betöltött és legfeljebb 25 éves kiemelkedően tehetséges köznevelési vagy szakképző intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező1 tanulók egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

„B” komponens: A beadás időpontjában 18 évet betöltött és legfeljebb 35 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében vagy a szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményében, alapképzésben (BA/BSc), osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc), doktori képzésben (PhD/DLA) részt vevő hallgatók, vagy magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kutatásokat folytató oktatók, kutatók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

Támogatott tevékenység: egyénileg folytatott kutatómunka, amelynek eredménye magas színvonalú, kiemelkedő első szerzős vagy társszerzős tanulmány, vagy tudományos cikk, vagy szakdolgozat, vagy TDK-dolgozat, vagy könyv, könyvfejezet, vagy oktatási segédanyag, vagy egyéb műszaki alkotás, vagy művészi alkotás, vagy hazai/külföldi konferencián való részvétel (előadás tartása, poszterek bemutatása, kutatási eredmények bemutatása), vagy hazai/külföldi egyéni kiállítás, vagy bemutatón, filmszemlén, fesztiválon, kiállításon való bemutatkozó részvétel.

”C” komponens: A beadás időpontjában 16 évet betöltött és legfeljebb 35 éves, a pályázat benyújtásakor tanulói jogviszonnyal nem rendelkező (köznevelési tanulmányokat nem folytató) kiemelkedően tehetséges fiatalok és fiatal felnőttek egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

A „C” komponensre nem nyújthat be pályázatot az a hallgatói jogviszonnyal vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal vagy fiatal felnőtt, oktató, kutató, aki tudományos kutatómunkát végez és az ösztöndíjat a tudományos kutatásához kapcsolódóan szeretné igényelni. Külföldi felsőoktatási intézményben (Campus Mundi program keretében) folyó részképzésre, szakmai gyakorlatra, tanulmányútra támogatás nem igényelhető.

Támogatási időszak

Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2021. július 1. és 2022. június 30. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.

Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 31. 23:59 óra.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a benyújtási határidő napján – 2021. július 31.-én – 23.59 óráig az EPER-ben véglegesítésre került.

 

További információk: https://emet.gov.hu/nemzet-fiatal-tehetsegeiert-osztondij-a-palyazat-kodja-ntp-nfto-21/