Múzeum határok nélkül

Felvidék Külhoni

Az Országgyűlés elnöke pályázatot hirdet „Múzeum határok nélkül” (Kárpát-medencei fiatal magyar múzeumi szakemberek együttműködése) címmel. A program célja a Kárpát-medencei fiatal magyar múzeumi szakemberek közös munkavégzésének, tapasztalatcseréjének, szakmai együttműködésének elősegítése, támogatása.

A résztvevőknek az Országgyűlési Múzeumban eltöltött egy hónap során lehetőségük nyílik a múzeum állományának, szolgáltatásainak, működésének, digitális és tárgyi gyűjteményezési koncepciójának megismerésére; gyakorlati munkavégzésre, saját szakmai tevékenységük bemutatására; kapcsolatépítésre; közös szakmai együttműködési projektek kidolgozására, illetve azokban való részvételre.

Az ösztöndíjat elnyert fiatal muzeológusok feladatai:
20 perces bemutatkozó prezentáció készítése;
az Országgyűlés működésének, a különböző parlamenti szervezetek munkájának megismerése;
az Országgyűlési Múzeum feladatainak, működésének megismerése;
gyakorlati részvétel a múzeumi munkafolyamatokban;
önálló csoportmunka, egy múzeumszakmai kérdés feldolgozása;
a magyarországi múzeumi rendszer megismerése;
írásos beszámoló készítése az egy hónapos munkáról.

Az ösztöndíj keretében 2022. szeptember 24. – október 23. között öt határon túli és két magyarországi szakember tölthet egyidejűleg egy hónapot az Országgyűlési Múzeumban. Az ösztöndíjprogram lebonyolítása az adott időszakra vonatkozó esetleges pandémiás intézkedéseknek megfelelően történik. A nyertes pályázók az ösztöndíj időszaka alatt díjazásban részesülnek, melynek összege 250 000 Ft (bruttó). A nyertes pályázók részére utazási költséget és szállást biztosítunk.

Pályázati feltételek

A programra az alábbi országokból lehet pályázni: Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna. A programra felsőfokú végzettséggel és dokumentálható múzeumban végzett szakmai tapasztalattal rendelkező muzeológusok, múzeumpedagógusok vagy középfokú végzettséggel és több éves múzeumszakmai tapasztalattal rendelkező múzeumi szakemberek pályázhatnak, akiknek életkora nem haladja meg a 40 évet.

A pályázóknak rövid (5-8 nyomtatott oldal terjedelmű) pályamunkát kell benyújtaniuk az alábbi kutatási témák egyikében:

  1. Múzeumok a nemzetpolitikai feladatok szolgálatában (gyűjteményszervezés, szolgáltatáspolitika, szolgáltatásmarketing, múzeumpedagógia, múzeumandragógia).
  2. Egy meglévő határon túli, nemzetpolitikai célokat szolgáló múzeumi gyűjtemény bemutatása.
  3. Nemzeti, nemzetiségi, kisebbségi digitális adattár, digitális múzeumi gyűjtemény létrehozása, működtetése.
  4. A Kárpát-medencei magyar kisebbség múzeumi kulturális ellátásával és hagyományőrzésével kapcsolatos együttműködés lehetőségei és formái.
  5. A magyar kulturális örökség bemutatása helyi gyűjteményekben.
  6. A magyar kulturális örökség bemutatása múzeumpedagógiai eszközök segítségével.

A pályázatnak tartalmaznia kell:  a pályázó szakmai önéletrajzát; elérhetőségét (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím); az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány vagy oklevél másolatát  munkaviszonnyal rendelkező pályázó esetében munkahelyi nyilatkozatot annak igazolására, hogy a pályázó munkahelye kész biztosítani a nyertes pályázónak a programban való részvételt (állandó munkahely hiányában ezen igazolás benyújtása nem szükséges);  a szakmai tapasztalat meglétét igazoló dokumentumo(ka)t; rövid (1-2 oldalas) motivációs levelet,

az alábbi adatkezelési tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (itt letölthető).

A pályázatot egy nyomtatott példányban az alábbi címre kérjük elküldeni: Juhász Zoltán főosztályvezető Országgyűlési Múzeum H-1055 Budapest Kossuth tér 1–3. A pályázatot kérjük elektronikusan is elküldeni az címre (formátum: MS Word, pdf).

A pályázat beküldési határideje: 2022. augusztus 2. (kedd) (postára adás és e-mail dátuma).

További információ a fenti e-mail címen kérhető. 3 A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA A pályázatokat az Országgyűlés elnöke által felkért szakemberekből álló bíráló bizottság értékeli. Az eredményről 2022. augusztus 10-ig minden pályázó értesítést kap. A díjazottak listáját az Országgyűlés https://www.parlament.hu/web/guest/palyazati-kiirasok-konyvtar és az Országgyűlési Múzeum https://www.parlament.hu/web/orszaggyulesi-muzeum/ honlapján tesszük közzé.

További információk ITT olvashatóak.