Művészeti iskola/Kivonat

Munkács, Ungvár, Csap, Técső, Nagyszőlős, Beregszász Hazai

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Támogató) megbízásából felhívást tesz közzé a Bethlen Gábor Alap 2019. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

  1. A felhívás célja:

– a kárpátaljai művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó pedagógusok, kisegítő dolgozók támogatása;

  1. A támogatási kérelem benyújtására jogosultak köre:

Támogatási kérelmet nyújthat be a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó, Ukrajná

ban állandó lakcímmel rendelkező, magát magyarnak valló természetes személy, aki:

2.3. Ukrajnában működő, működési engedéllyel rendelkező alap- vagy középfokú művészeti oktatási intézményben, illetve zeneiskolában munkaviszonyban lévő, művészeti szakvégzettséggel rendelkező pedagógus, feltéve, hogy rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt az oktatásban igazoltan alkalmazza (A kategória). Vállalja továbbá, hogy a magyar zenei és kulturális örökség megőrzése érdekében végzi oktatási tevékenységét, aktívan részt vesz a magyar kultúra terjesztésében, közzéteszi a magyar nyelven történő kommunikáció lehetőségét, illetve azt megfelelő módon az érintettek tudomására hozza és regisztrál az IMI (http://ittmagyarulis.eu/)honlapon, valamint a művészeti, illetve zeneiskola tevékenységét biztosító kisegítő dolgozó (B kategória);

  1. Igényelhető támogatás

3.5. Művészeti – oktatási intézményben dolgozók részére, akik művészeti szakvégzettséggel rendelkeznek és oktatói feladataikat magyar nyelven is ellátják (A kategória) összesen 210.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.5.1. A művészeti, oktatási intézmény tevékenységét biztosító kisegítő dolgozók (B kategória), 100.000,-Ft-nak megfelelő UAH összegben, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább A1-es szinten igazoló okirattal.

  1. Támogatási kérelmek benyújtásának módja:
  2. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó dolgozók támogatása esetén:

6.1. A támogatási kérelem (adatlap) az  Alapítvány regionális irodáiban igényelhető. Az adatlapot az iroda munkatársa tölti ki.

6.2. A támogatási kérelem mellékletei

A támogatási kérelmet benyújtó személy

érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

diplomájának (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;

munkáltatói igazolásának eredeti példánya A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány -irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető;

munkáltatói igazolásának magyar fordítása amelyet az alapítvány munkatársa hitelesít;

magyar igazolványának fénymásolata; továbbá

– A magyar zenei és kulturális örökség megőrzését segítő, éves terv illetve éves programterv (Az A kategória részére);

Legalább három — különböző szülő hozzátartozójának minősülő — gyermek szülőjének nyilatkozata arról, hogy a pedagógus gyermekükkel magyar nyelven foglalkozik;

 – Az „Itt Magyarul is” weboldalon való regisztrálást igazoló regisztrációs lap

 

Forrás: saját forrás