Művelődésszervezők.Könyvtárosok/Kivonat

Munkács, Ungvár, Csap, Técső, Nagyszőlős, Beregszász Hazai

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Támogató) megbízásából felhívást tesz közzé a Bethlen Gábor Alap 2019. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

 A felhívás célja:

 – szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok, közgyűjteményi dolgozók, illetve az ezekkel a feladatokkal közvetlenül összefüggő kisegítő tevékenységet végző dolgozók támogatása;

  1. A támogatási kérelem benyújtására jogosultak köre:

Támogatási kérelmet nyújthat be a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó, Ukrajnában állandó lakcímmel rendelkező, magát magyarnak valló természetes személy, aki:

2.6. Ukrajnában működő, állami vagy önkormányzati fenntartásban lévő, legalább 5%-ban magyarok lakta közigazgatási egységben igazoltan működő, művészeti csoportot vagy szakkört működtető művelődési házzal munkaviszonyban lévő művelődésszervezési dolgozó, feltéve, hogy igazoltan rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a munkájában is alkalmazza. Vállalja továbbá, hogy a magyar kultúra terjesztésével kapcsolatos egyéb, az intézmény munkájához kapcsolódó tevékenységet végez, valamint a kultúra-irányítás megfelelő szakvégzettséggel, magyar igazolvánnyal rendelkező vezetője (A kategória), és regisztrál az IMI (http://ittmagyarulis.eu/) honlapon;

2.7. Ukrajnában működő, állami, önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezeti fenntartásban lévő, legalább 5%-ban magyarok lakta közigazgatási egységben igazoltan működő, legalább 10%-nyi magyar nyelvű könyv- illetve iratanyaggal rendelkező könyvtárnál/irattárnál/közgyűjteménynél munkaviszonyban lévő könyvtáros/irattáros/közgyűjteményi munkatárs, (B kategória) feltéve, hogy igazoltan rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a munkájában is alkalmazza. Vállalja továbbá, hogy a magyar kultúra terjesztésével kapcsolatos egyéb, az intézmény munkájához kapcsolódó tevékenységet végez és regisztrál az IMI (http://ittmagyarulis.eu/) honlapon;

2.8. A 2.6-2.7 szerinti intézményekben kisegítő tevékenységet végző dolgozó (C kategória);

 Igényelhető támogatás

 3.8. Igényelhető támogatás összege szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok, közgyűjteményi dolgozók támogatása esetén:

  • A kategória –200.000,- Ft.
  • B kategória – 170.000,- Ft.
  • C kategória – 100.000,- Ft.

3.8.1  Minden kategóriában feltétel a magyar igazolvány, vagy annak hiányában a B1 szintű nyelvvizsga igazolás felmutatása.

  1. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok, közgyűjteményi dolgozók támogatása esetén:
    • Támogatási kérelem

A támogatási kérelem (adatlap) és a munkáltatói igazolás űrlapja az Alapítvány irodáiban igényelhető. Az adatlapot az iroda munkatársa tölti ki.

  • A támogatási kérelem mellékletei

A támogatási kérelmet benyújtó személy

érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

diplomájának (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;

munkáltatói igazolásának eredeti példánya;

munkáltatói igazolásának magyar fordítása, amelyet az alapítvány munkatársa hitelesít. A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető;

magyar igazolványának fénymásolata. (Egyéb magyar nyelvtudást igazoló dokumentum)

  A támogatási kérelem további mellékletei a jelen Felhívás 2.6. és 2.7. pontjában felsorolt kategóriák szerint:

– A kategóriában:

– Az intézmény működéséről szóló fenntartói igazolás eredeti példánya;

– Az intézményben működő művészeti csoport vagy szakkör működéséről szóló igazolás eredeti példánya; (a csoport vagy szakkör működésének írott és képi dokumentumaival együtt)

– A támogatási kérelmet benyújtó személy által végzett, a magyar kultúra terjesztésével kapcsolatos egyéb, az intézmény munkájához kapcsolódó tevékenység dokumentált igazolása; pl.:

Kiállítások szervezése

Tematikus kiállítások szervezése a nemzeti ünnepekhez, neves magyar személyek évfordulóihoz stb. kapcsolódóan

Író-olvasó találkozók szervezése

Tematikus könyvnapok szervezése

Könyvtári foglalkozások szervezése iskolások, óvodások részére

Könyvtári szakköri foglalkozások szervezése

Színjátszó és egyéb bemutatók szervezése

– B kategóriában:

– Az intézmény működéséről és könyv/iratállománya nyelvi összetételéről szóló fenntartói igazolás eredeti példánya;

– A támogatási kérelmet benyújtó személy  által végzett, a magyar kultúra terjesztésével kapcsolatos egyéb, az intézmény munkájához kapcsolódó tevékenység dokumentált igazolása; pl.:

Kiállítások szervezése

Tematikus kiállítások szervezése a nemzeti ünnepekhez, neves magyar személyek évfordulóihoz stb. kapcsolódóan

Író-olvasó találkozók szervezése

Tematikus könyvnapok szervezése

Könyvtári foglalkozások szervezése iskolások, óvodások részére

Könyvtári szakköri foglalkozások szervezése

Színjátszó és egyéb bemutatók szervezése

 

Forrás: saját forrás