Művelődési programok támogatása

Erdély Külhoni

Kovászna Megye Tanácsa pályázatot hirdet 2017. 06. 01. és 2017.12. 20. között zajló művelődési programok és tevékenységek, tudományos-oktatási, szabadidős, ifjúsági és sport tevékenységek, valamint az egyházak támogatására.

I. Művelődési, oktatási-tudományos, szabadidős programok és rendezvények résztámogatása.

II. Ifjúsági szervezetek által szervezett művelődési, oktatásitudományos, szabadidős programok és rendezvények résztámogatása. Legnagyobb megítélhető összeg 10.000 lej.

III. A Kovászna megyei értékek, a kulturális és történelmi örökség megismertetését, megóvását, tovább-örökítését, hasznosítását, népszerűsítését, a hagyományőrzést szolgáló ruházat elkészítését célzó programok résztámogatása.

IV. A kultúra jeles évfordulóira szervezett kulturális programok, rendezvények, résztámogatása.

V. Települést, térséget, a megyét bemutató, népszerűsítő kiadványok résztámogatása.

VI. Sportbejegyzési igazolvánnyal rendelkező sportklubok programjainak és rendezvényeinek résztámogatása.

VII. Falugodnoki szolgálat résztámogatása Kovászna megye elszigetelt települései számára.

VIII. Egyházközségek támogatása: a) jövedelem nélküli, vagy kisjövedelmű egyházközségek működése és fenntartása; b) egyházi kultikus épületek építése és javítása; c) a kulturális örökség részét képező javak karbantartása és javítása; d) egyházak által szervezett engedélyezett szociális és gyógyászati programok; e) kulturális-vallási múzeumok létrehozása és karbantartása; f) egyházak szociális és gyógyászati tevékenységét szolgáló épületeinek építése, berendezése és javítása; g) egyházközpontok adminisztratív épületeinek építése és javítása

Részletek: http://www.covasna.info.ro/_f/palyazatok/lajos02_19/2017/04/palyazati%20kiiras%202017.pdf