MOL MESTER-M Díj

Hazai

A MOL MESTER-M Díj azoknak az áldozatkész tanároknak, edzőknek a munkáját ismeri el, akik ösztönzik a tehetséges gyerekeket a sport, a művészet és a tudomány területén és szakmailag, emberileg tanítványaik példaképei. 
FELHÍVÁS 

MOL MESTER-M Díj 2018

Emlékszel 
– arra a szeretett tanárodra, mesteredre, aki elindított a pályán, akihez mindig fordulhattál jó tanácsért, szakmai támogatásért? 
Ismered 
– azt az áldozatkész, lelkes tanárt, szakembert, aki gyermekedet jó tanácsokkal látta el és külön szakkörökön segítette az iskolai felkészülésben vagy a tanulmányi versenyeken? 
– azt az edzőt, aki jó szemmel kiemelte és a neki legmegfelelőbb sportágban segítette készségei, képességei fejlesztésében gyermekedet? 

Segíts nekünk megtalálni őket! 
Szeretnénk a fiatal tehetségeket felfedező tanárokra, nevelőkre, edzőkre felhívni a közvélemény figyelmét. Ők azok, akik a háttérből segítik tanítványaik első lépéseit, áldozatvállalásuk, munkájuk nagyban hozzájárul egy-egy fiatal képességeinek kibontakozásához. Ösztönzik, mellettük vannak, keresik számukra a továbblépés lehetőségét, felkészítik őket a versenyekre. Tudásuk továbbadása több generációt segít újabb és újabb eredményekhez. Munkájuk ritkán kerül előtérbe, nevüket ritkán említik az eredmények mellett. Különmunkájuk általában sem erkölcsileg, sem anyagilag nem kapja meg a szükséges elismerést. 

Ha ismersz ilyen pedagógust, jelöld őt a MOL Mester-M Díjra! 
A jelölés módja 
– Jelölni a jelölt nevének, elérhetőségének megadásával és rövid indokolással lehet. Kérjük, fejtsd ki a jelölt pályafutásának néhány kiemelkedő állomását, amelyek az elismerést indokolják (szakmai eredmények, közösségi munka, tanítványok legjobb eredményei stb.). 
– Kérjük, minden esetben add meg saját elérhetőségét is, hogy visszajelzést tudjunk küldeni a jelölésről. – Jelölést bárki benyújthat, egyénileg vagy csoportosan. 
– Jelölést kizárólag online módon lehet benyújtani a MOL Alapítvány honlapján (www.molalapitvany.hu) keresztül elérhető online jelölési felületen keresztül: PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA 
2018-ban a jelöléseket december 15-ig tudjuk fogadni. Kérjük, minden esetben mellékeld a jelölt adatvédelmi hozzájárulását! 

Kik lehetnek jelöltek? 
Tanárok, edzők, nevelők, 
– akik 10-18 év közötti fiatalokat oktatnak, nevelnek, segítenek, képeznek, kísérnek, vagy diákcsoportok, csapatok fejlődését segítik, szakköröket vezetnek, diákjaik iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásukban történő elindulását önzetlenül és eredményesen segítik; 
– akik figyelnek azokra a gyerekekre, akiknek egyébként családi hátterük vagy anyagi lehetőségeik miatt nem, vagy csak kevés lehetőségük lenne arra, hogy kiemelkedjenek, fejlődjenek, továbblépjenek; 
– akik olyan fórumokat hívtak életre (versenyek, találkozók, alapítványok, egyesületek, önképzőkörök stb.), amelyek elősegítették a gyerekek és fiatalok továbblépését, tehetségük kibontakoztatását; 
– akik több évtizedes pályafutásuk során bizonyították, hogy szakmai és emberi kvalitásaik miatt egyaránt érdemesek az elismerésre, akik a nevelők, tanárok, sportági edzők közösségének a megbecsülését, elismerését is bírják. 
A programnak nem célja, hogy óvodapedagógusok és tanítók munkáját elismerje. Az ilyen jelöléseket nem tudjuk fogadni. 
A programnak nem célja, hogy határon túli magyar anyanyelvű tanárok munkásságát elismerje. Romániában élő és dolgozó tanárok és edzők munkájának díjazását partner alapítványunk, a Fundatia Pentru Comunitate vállalja fel Mentor programja keretében. (http://www.pentrucomunitate.ro

A jelölések értékelése, döntés 
A legérdemesebb jelöltek közül évente egyszer a MOL Alapítvány kuratóriuma összesen 10 személyt választ ki a sport, a művészetek és a bölcsészet-, valamint a természettudomány területeiről, és a MOL Mester-M Díjban részesíti, amely anyagi és erkölcsi elismerés. A díj értéke 1.000.000 forint személyenként. 
A díjazottak kiválasztásánál a kuratórium előnyben részesíti a volt tanítványok részéről benyújtott jelöléseket. A MOL Mester-M Díjat (beleértve annak elődjét a MOL Tehetséggondozásért Díjat) egy jelölt csak egyszer kaphatja meg. 
A jelölések benyújtása folyamatos, a jelöltek közül évente egyszer választ a MOL Alapítvány kuratóriuma. 2018. december 15-ig várjuk a jelöléseket, amelyekről várhatóan 2019. február elején dönt a kuratórium és azt követően adja át a díjakat. 
Ismerkedjen meg korábbi díjazottjainkkal! (2007-2014 között MOL Tehetséggondozásért Díj néven adtuk át az elismerést.) 
https://molalapitvany.hu