MOL Gyermekgyógyító Program 2018

Hazai
PÁLYÁZ AT I FELHÍVÁS 
MOL Gyermekgyógyító Program 2018

1. A pályázat célja 
A MOL Új Európa Alapítványa pályázatot hirdet élmény- és művészetterápiás programok támogatására krónikus betegségben szenvedő, fogyatékkal élő gyerekek, vagy a lelki egészség szempontjából rizikócsoportba sorolható gyermekek és serdülők pszicho-szociális rehabilitációja érdekében. 
Támogatható programok típusai: 
– Művészetterápiás programok: vizuális eszközök, zene, mozgás segítségével történő, önkifejező, alkotó, kreatív, egyéni vagy csoportos foglalkozások, amelyek segítséget nyújtanak a probléma lélektani hátterének megállapításában, azok feldolgozásában, a személyiség egészségesebbé válásában, az egyén környezetével való kapcsolatának rendezésében. 
– Élményterápiás programok: a személyes pozitív élményeken, tapasztalatokon, befogadáson keresztül, új megküzdési módok kipróbálásán és elsajátításán, korrekciós élményeken keresztül segítik a fenti célok elérését. 

2. A pályázat célcsoportja 
Krónikus betegségben szenvedő, súlyos betegségből lábadozó vagy azzal tartósan együtt élő gyerekek (például vérképzőrendszeri, daganatos, légzőszervi, emésztőrendszeri, hormonális, mozgásszervi betegséggel vagy fogyatékkal élő gyerekek stb.), illetve a lelki egészség szempontjából rizikócsoportba sorolható gyermekek és serdülők (például sajátos nevelési igényű gyermekek, közeli hozzátartozót gyászoló vagy egyéb traumát átélt gyermekek, állami gondoskodásban vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek) 18 éves korig. 
Pályázatot nyújthatnak be: 
Magyarországon bejegyzett nonprofit szervezetek, amelyek alapító okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységüket (jogerős bírósági végzéssel alátámasztható módon) legalább 2 éve aktívan folytatják: 
– civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, szövetségek) 
– egyházi szervezetek 
Kérjük, hogy a gyermek-egészségügyi intézmények esetében ne maga az intézmény, hanem a vele kapcsolatban álló alapítvány vagy egyéb közhasznú szervezet pályázzon! 
Nem pályázhatnak: 
Nem bejegyzett szervezetek, magánszemélyek, pártok, szakszervezetek, vállalkozások, beleértve a nonprofit Kft.-ket is. 

3. Az elnyerhető támogatás 
Támogatás igényelhető a tervezett programmal kapcsolatban felmerülő valamennyi költségre (program költségek, anyagköltségek, megbízási díjak vagy egyéb bér jellegű kiadások, kommunikációs költségek, szállítási vagy utazási költségek, szállás, étkezési költségek stb.) Az elnyerhető támogatás vissza nem térítendő hozzájárulás. A nyertesekkel az Új Európa Alapítvány támogatási szerződést köt. 
A támogatást előfinanszírozás formájában nyújtja az alapítvány, amelynek felhasználásáról számlamásolatokkal alátámasztott elszámolást kell a pályázónak külön űrlapon benyújtani a program megvalósulását követő 30 napon belül. 
Előnyös elbírálásban részesülnek azok a pályázatok, amelyek konkrét, jól körülhatárolt betegség-vagy rizikócsoport számára szervezett programokra kérik a támogatást. 
Továbbá azon programok, amelyek – célcsoporttól függően – be tudnak építeni rendszerszemléletű családterápiás elemeket a programba, vagy a gyermekek terápiájával párhuzamosan szülőcsoportokat tudnak szervezni. 
A pályázatonként elnyerhető, egy összegű támogatás felső határa 2 millió forint
A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg: 45 millió forint. 
A támogatás felhasználásának időtartama: 2018. október 1-2019. július 31. 

4. A pályázatok beadásának módja és határideje 
A pályázatokat csak az online pályázatbenyújtási felületen keresztül tudjuk elfogadni. A pályázatok benyújtása regisztrációhoz kötött. Új szervezetek számára regisztrálni legkésőbb 2018. június 25-én éjfélig lehetséges. A regisztrációt 48 órán belül hagyjuk jóvá. A korábbi regisztrációk érvényben vannak! 
Az online felületet a http://www.ujeuropaalapitvany.hu vagy a http://www.mol.hu oldalakról tudja elérni. Kérjük, olvassák el az online pályázatbenyújtásról szóló tájékoztatónkat. 
A pályázathoz csatolni kell az alábbi mellékleteket, ezekkel kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség: 
1. Részletes költségvetés 
2. Média megjelenések listája a korábbi programokról, szakmai eredményekről 
3. A pályázó 2017. évi közhasznúsági beszámolója (ha a szervezet közhasznú) vagy egyszerűsített szakmai és pénzügyi beszámolója (ha nem rendelkezik közhasznúsági fokozattal) 
4. A program szakmai vezetőjének ill. lebonyolítóinak önéletrajza (A programok lebonyolításáért felelős szakembereknek rendelkezni kell a megfelelő zeneterápiás, művészetterápiás, lovasterápiás stb. végzettséggel ill. kutyaterápiás foglalkozások esetében a MATESZE által kiállított tanúsítvánnyal, mint terápiás kutya és felvezetője. Kérjük, ne felejtsék el becsatolni az önéletrajzok mellé az adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozat!) 
5. Egészségügyi intézményben működő szervezet esetén a befogadó intézmény vagy részleg vezetőjének nyilatkozata a program támogatásáról 
6. Képi dokumentáció a korábban megvalósult program(ok)ról (ha rendelkezésre áll, nem kötelező, de az értékelés folyamatát segíti.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30. (az online rendszer aznap 24h-ig fogadja a pályázatokat, utána lezár!) 

5. A pályázatok elbírálása 
A pályázatokat szakértők elemzik, majd a legjobbakat zsűri véleményezi. A pályázati programok jobb megismerése érdekében, és amennyiben az az értékelés során szükségesnek mutatkozik, az Új Európa Alapítvány személyes interjúra hívhatja be a pályázó képviselőjét, illetve a pályázati program szakmai vezetőjét. Az interjúk tervezett időpontja: augusztus vége. 
A kuratórium előnyben részesíti azt a pályázót, akinek programjához megalapozott kommunikációs terv kapcsolódik, és aki együttműködésre kész a MOL Gyermekgyógyító Program támogatásának megjelenítésében beleértve a fotó- vagy videó anyagok dokumentációját is. A kommunikációs tervnek tartalmaznia kell a tervezett sajtómegjelenéseket, kiadványokat, eseményeket. 
Kizáró okok: 
– A kuratórium nem hoz pozitív döntést olyan pályázó támogatási kérelméről, aki korábbi pályázatának támogatásával nem számolt el a meghatározott határidőig. 
– Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be! 
– Felnőtt korú, de értelmi képességeiket tekintve gyermeknek számító személyek terápiájának támogatására nem lehet pályázni! 

6. Döntés és a pályázók értesítése 
A pályázati támogatásokról a végső döntést az Új Európa Alapítvány kuratóriuma hozza meg legkésőbb 2018. szeptember közepéig. Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk, valamint a támogatott szervezetek listáját az interneten is közzé tesszük. 

7. A pályázatok kezelése 
A pályázatok kezelésének és feldolgozásának folyamatával kapcsolatos egyéb tudnivalókat az érdeklődők a Pályázati Kézikönyvből ismerhetik meg, amely letölthető az internetről. 
Online pályázatbenyújtás: http://www.ujeuropaalapitvany.huhttp://www.mol.hu 
További információ kérhető: