Módosul a kisebbségi támogatások odaítélése

Felvidék Egyéb

Augusztustól módosulnak a kisebbségi támogatások odaítélésével kapcsolatos feltételek

Megváltoznak a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) szakmai bizottságaiba történő tagjelölés és -választás feltételei. Ez utóbbiak döntenek a támogatások odaítéléséről.

A tagok kiválasztásában a jövőben csak azok a kisebbségi szervezetek vehetnek részt, amelyek szerepelni fognak a KKA által vezetett nyilvántartásban. Feltétel lesz, hogy az adott szervezet aktív tevékenységet folytasson.

Ez a Kisebbségi Kulturális Alapról szóló törvény módosításából következik, amelyet pénteken hagyott jóvá a parlament.

A koalíciós képviselők által javasolt módosítás pontosítja a kisebbségi kulturális szervezet és a kulturális szervezetek nyilvántartása definícióját is. A jövőben a kisebbségi kulturális szervezetek közé fogják sorolni a non-profit civil szervezetek mellett az egyházakat és vallási gyülekezeteket, valamint azokat a jogi személyeket is, akik jogalanyisága egyházaktól vagy vallási gyülekezetektől ered, illetve a polgári társulások önálló jogalanyisággal rendelkező szervezeti egységeit is.

A módosítás értelmében a KKA alkalmazottja nem lehet tagja egyik szakmai bizottságnak sem. Az új jogszabály augusztusban lép hatályba.

(TASR/Felvidék.ma)