Mit jelent számomra a Karácsony?

Hazai
Mit jelent számomra a Karácsony?

Játékszabályzat:

Leírás:
A Karácsonyi Rajzpályázat keretein belül két korcsoportban hirdetünk nyereményjátékot, 3-5 éves, illetve 6-8 éves gyermekek részére, melyet szakértő zsűri elbírálása alapján díjazunk a Díjaknál feltüntetett módon. A rajzpályázat célja és tematikája, hogy a gyermekek megmutassák, mit jelent számukra a Karácsony. A postai úton beküldött művek kiállításra kerülnek eseményközpontunkban, továbbá minden darab közzétételre kerül a pályázatot kiíró Facebook és Instagram oldalán is.

A rajzpályázat témája:
Mit jelent számomra a Karácsony?

Részvételi feltételek:
A Karácsonyi Rajzpályázaton részt vehet minden olyan belföldi, 3-8 éves természetes személy (gyermek), aki rajzát a beérkezési határidőin belül a formai és tartalmi követelményeknek eleget téve, hivatalos gondviselői hozzájárulással elektronikus és/vagy postai úton eljuttat a pályázatot kiíró címeinek egyikére.

Formai követelmények:
Az alkotást bármilyen technikával (ceruza, toll, rajz, festmény vízfestékkel, olajfestékkel stb.) el lehet készíteni A4 méretben, fekvő vagy álló formátumban. 
Az alkotás hátulján az alábbiakat olvashatóan kérjük feltüntetni (nagyon fontos, annak érdekében, hogy az alkotás beazonosítható legyen) a beazonosíthatóság és az eredmények közlése kapcsán.
1. név, 2. életkor, 3. hivatalos képviselő neve és elérhetősége
A pályaműveket e-mailen és/vagy postai úton fogadjuk. A postai úton beérkezett pályaművek kiállításra kerülnek a DFT- Eseményközpontjában.

Díjak:
Óvodás korcsoport: 3-5 éves korosztály
1. helyezett: Minipolisz családi belépő 2 felnőtt és 2 gyermek részére
2. helyezett: Elevenpark családi belépő 2 gyermek és 2 felnőtt részére
3. helyezett: 68 darabos DERFORM Rajzkészlet
Kisiskolás korcsoport: 6-8 éves korosztály
1. helyezett: Millipop játszóház családi belépő 2 felnőtt és 2 gyermek részére
2. helyezett: Városligeti Műlyégpálya családi belépő 2 felnőtt 2 gyerek részére
3. helyezett: 68 darabos DERFORM Rajzkészlet

E-mail cím: 
Postacím:
DFT-Eseményközpont
2475 Kápolnásnyék, Kazinczy utca 22-30.
Kérjük a borítékon tüntessék fel, hogy Karácsonyi Rajzpályázat!

Pályázati határidő:
A Karácsonyi Rajzpályázat 2018.11. 20-án, 15.00-tól veszi kezdetét. A pályaművek beküldésére 2019. 01. 04. 17.00-ig van lehetőség, a pályázatot kiíró címeinek egyikére. A pályázati határidőn kívül beérkezett jelentkezések érvénytelennek minősülnek.
A pályaművek értékelése 2019. 01. 06-án esedékes. Az eredményeket a pályázatot kiíró facebook oldalán publikáljuk elsődlegesen, 2019. 01. 06-án 13.00-kor. 
Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 2019. 01. 09-10-én kerül sor.

A pályázat kiértékelésének menete:
A határidőn belül beérkezett, minden szükséges információval ellátott pályaműveket a pályázatot kiíró, a két korcsoportnak megfelelő bontásban szakmai zsűri által értékeljük.
A rajzpályázat nyerteseit a megadott elérhetőségeken, az eredményhirdetést követően értesítjük.
Az eredményhirdetés a DFT-Eseményközpont Facebook oldalán kerül publikálásra.

Zsűri:
A pályaművek kiértékelését Bóla Boglárka akvarellfestő (BB’s aquarelle), valamint az eseményközpont képviseletéből: Hollósiné Németh Angéla és Tóth Cintia végzi.
Kizárás a játékból:
A Játékost a Szervező kizárja a játékból, illetve a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– a jelentkező a Játékra jelentkezés időpontjában nem felel meg a feltüntetett korcsoportok egyikének
– a játék eredményéről történő értesítésre 3 munkanapon belül nem válaszol
– bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot
– bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta
– a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg
– jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.

Kommunikáció: 
A pályázat fő kommunikációs csatornája a pályázatot kiíró: DFT-Eseményközpont facebook-oldala. Minden fontos információ itt kerül megosztásra a pályázat időtartama alatt. Az oldal itt található: https://www.facebook.com/esemenykozpont/
A személyes adatok védelme: 
A pályázás során megadott személyes adatokat a DFT-Eseményközpont, a pályázat kiírója bizalmasan, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Azokat harmadik személynek ki nem adja. A gyermekek és gondviselőik személyes adatait kizárólag ezen pályázathoz, a pályázattal kapcsolatos kommunikációhoz használja fel.
Fontos!
A Szervező kizárja a felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, továbbá a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk miatt.

Postacím:
DFT-Eseményközpont
2475 Kápolnásnyék, Kazinczy utca 22-30.
Kérjük a borítékon tüntessék fel, hogy Karácsonyi Rajzpályázat!
E-mail cím: