Mintafordítási pályázat

Online tér Hazai

A Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: PIÜ) „Mintafordítási pályázat a magyar irodalom tapasztalt fordítói számára” címmel pályázatot hirdet, amelyre várja a tehetséges, magyarról idegen nyelvre fordítók jelentkezését, ezzel is segítve a magas színvonalú műfordítói tevékenységet.

1.  Felhívás célcsoportja
A felhívás keretében olyan műfordítók jelentkezését várjuk, akiknek legalább egy magyarból készült műfordítása (önálló kötet) megjelent az adott idegen nyelven.

2.   Az elvárások bemutatása
Jelen pályázat keretében egy, a fordító által kedvelt és fontosnak tartott, az adott nyelven még meg nem jelent magyar mű egy részének lefordítására pályázhat a jelentkező.  A fordítandó mű lehet kortárs vagy klasszikus szépirodalom bármely műnemből. A lefordítandó részlet próza esetében 50 oldal (1800 leütés/oldal), versek esetében 500 sor, drámai mű esetében egy teljes dráma, mely legalább 40 oldalas.
Személyenként legfeljebb két fordítási javaslattal lehet jelentkezni.

3.   A felhívás keretében biztosítható összeg
A PIÜ a kedvezően elbírált projektekre felhasználási szerződést köt, melyben egyebek mellett rögzítésre kerül, hogy a pályázó a lefordított műrészlet nem kizárólagos, időbeli, területi korlátozástól mentes, harmadik személyre át nem ruházható és tovább nem engedélyezhető, promóciós célú felhasználási engedélyt ad a PIÜ részére.

Díjazás: bruttó 300 000 Ft fordításmintánként.

4.   A felhívás keretfeltételei
A rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 5 100 000 Ft.
A jelentkezés beadási határideje: 2021. július. 23.

Értesítés a pályázatok elbírálásának eredményéről: 2021. augusztus. 23.
A kiválasztott mű vagy műrészlet fordításának leadási határideje: 2021. november. 30.

A Felhívásra történő jelentkezést kizárólag e-mailben kell megküldeni a fenti dokumentumok csatolásával, az alábbi elektronikus címre:  (a levél tárgyában a pályázat címét kell feltüntetni)

Felvilágosítás e-mailben: Hajba Mária: 

További információk: https://plf.hu/grants-calls/mintaforditasi-palyazat-a-magyar-irodalom-tapasztalt-forditoi-szamara-20211-1.html?fbclid=IwAR1l4kRAGgN8PSy63EDDIQMP-3ApiUegHR1vMmBVe8egTA3kdiGhJRq9hS4