Minősített pályázatíró pályázat

Hazai
Ingyenes (Térítésmentes) Minősített pályázatíró, figyelő vizsgafelkésztő (Nyíregyháza) pályázat

PK 10_2017. sz. Pályázat
A Projektközpont Szolgáltató Kft. pályázatot hirdet szakmai tréningen való támogatott (kedvezményes) részvételre az alábbiak szerint.

1. Pályázók köre:
a. Természetes személyek
b. Legalább középfokú végzettséggel rendelkeznek
c. Nyitottak a pályázati rendszerek megismerése kapcsán
d. Minősítő vizsgát szeretnének tenni

2. A pályázat tárgya:
A pályázat keretében ingyenes (térítésmentes) formában lehet részt venni a Minősített pályázatíró, figyelő minősítési vizsgához kapcsolódó, összesen négy alkalmas vizsgafelkészítőn. A vizsgafelkészítő foglalkozásokat (konzultációkat) távoktatás is segíti.
A vizsgafelkészítő program érintett témakörei:
– Pályázati rendszerek és azok dinamikája
– Pályázatfigyelés módszertana
– Pályázati programok logikai és fizikai tervezése
– A pályázati programmegvalósítás általános elmélete és gyakorlata
– Pályázatok elszámolása
– Fenntartási időszak
A vizsgakonzultációk időpontjai és helye:
2017. július 14. 15:00
2017. július 21. 15:00
2017. augusztus 04. 15:00
2017. augusztus 25. 15:00

A minősítő vizsga tervezett időpontja: 2017. augusztus vége, szeptember.
Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár, Nyíregyháza, Toldi u. 23, 4402
Rendelkezésre álló státuszok (támogatott ) száma: 28 fő.
Jelen pályázat automatikus pályázat. A rendelkezésre álló státuszok a pályázatok beérkezésének sorrendjében kerülnek feltöltésre. Pályázati jelentkezéseket a rendelkezésre álló státuszok erejéig fogadhatunk be. Amennyiben a pályázati határidő lejárta előtt feltöltésre kerülnek a státuszok, úgy az adott pályázati jelentkezés befogadása megtagadható.
A minősítő vizsga általános leírása:
A minősítővizsga záróvizsga-bizottság előtt zajlik. A bizottság tagja a vizsgakonzultációk vezető konzulense. A záróvizsga felkészülést a konzultációk mellett távoktatási program is segíti. A záróvizsga egy vizsgatevékenységből áll: a programhoz kapcsolódó ismeretanyag alapján összeállított tételsor szerinti szóbeli vizsga. A szóbelihez kapcsolódó témakörök leírása a vizsgakonzultációk ismeretanyaga. A minősítővizsgán egy tételt kell húzni, azt maximum harminc alatt szükséges kidolgozni. A kidolgozott tételt a vizsgabizottság előtt fel kell mondani, az esetleges kérdésekre válaszolni kell.
A záróvizsga témakörei (tételei):
1. A pályázati rendszerek szükségessége
2. A nemzeti pályázati rendszer sajátosságai
3. Az Európai Uniós pályázati rendszerek sajátosságai
4. A pályázati rendszerek és a rendszerszemlélet kapcsolata
5. Fejlesztési tervek készítése
6. Pályázattervezési módszerek és azok sikeressége
7. Logikai pályázattervezés
8. Fizikai pályázattervezés
9. A pályázatfigyelés módszerei
10. Pályázat kiválasztás szempontjai és módszerei
11. Projekt fogalma, rendszere, projekt szereplők, projekt tevékenységek
12. Projektdokumentációk rendszere
13. Projektkommunikáció
14. Projektmegvalósítás általános szabályai
15. Támogatási szerződés tartalma, szerződés-kötés szabályai
16. Ügyviteli teendők rendszere
17. PEJ, ZPEJ és az online számlakitöltő rendszer
18. Pályázatok elszámolása
19. Projektzárási feladatok
20. Fenntartási idő és fenntartási kötelezettség

3. Általános tudnivalók
a. A vizsgakonzultációk konzulens irányítása mellett valósulnak meg. A konzulens feladata az ismeretek mélyítése és módszertani megsegítése.
b. A szakmai napok időbeosztásáért a konzulens felelős, szünetek a kurzus résztvevőinek együttes döntése alapján tartandó.
c. A szakmai napot követően távoktatásra kerül sor. A távoktatás tartalmazza a szakmai nap által érintett témakörökhöz kapcsolódó elektronikus segédleteket, amelyek a pályázati programban résztvevők számára szabadon letölthetők (rendelkezésre bocsátott kurzuskódok felhasználásával) nyomtathatók és szerkeszthetők.
d. A távoktatási anyagok (elektronikus jegyzetek) saját ütemben és tempóban, ajánlott sorrend szerint dolgozhatók fel.
e. A távoktatáshoz kapcsolódó kódok átadására a szakmai napon kerül sor. A kurzuskódok felhasználásával a távoktatási felület már a szakmai napot követően elérhetővé válik.
f. A szakmai napokon (tréningen) manuális jegyzetelésre nincs szükség, tekintettel arra, hogy a tréninget követően a segédletek elektronikus formában elérhetők.
g. A vizsgakonzultáción való részvétel teljesen ingyenes (térítésmentes)
h. A vizsgakonzultációkon résztvevők kötelesek legalább egyszer minősítő vizsgán megjelenni.
i. A minősítővizsgán való részvétel vizsgadíj köteles, amely a résztvevőt terheli.
j. Sikeres minősítő vizsga nem javítható.

4. Pályázathoz kapcsolódó költségek:
A programhoz vizsgadíj kapcsolódik, amely a pályázó költsége. Jelen pályázathoz kapcsolódó vizsgadíj mértéke a mindenkori minimálbér 12%-nak megfelelő összeg, 2017-ben az idevonatkozó 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet értelmében 15 300 Ft/fő. szolgáltatási díj. A vizsgadíj befizetésére a programkezdetekor kerül sor. A programhoz a vizsgadíjon kívül más költség nem társul. A pályázat nem tartalmazza az esetleges utazási- és étkezési költségeket, ezen kiadások a pályázót terheli.

5. Pályázati jelentkezés:
Elektronikus jelentkezését WORD formátumban kérjük megküldeni a címre.
Tárgy mező: Minősítővizsga
(A pdf, jpg vagy más nem szerkeszthető fájltípus nem megfelelő. Az így megküldött jelentkezéseket nem fogadjuk! )
Jelentkezési határidő: 2017. július 07.
(Telefonos ügyfélszolgálatot a szerteágazó tevékenységünk következtében nem üzemeltetünk – kérdéseit e-mailben tegyék fel. Köszönjük!)

Pályázatkezelő:
Projektközpont Szolgáltató Kft.
Adószám: 25044636-2-12, Cg.: 12-09-009022
e-mail:
http://www.projektkozpont.hu