Mezőgazdasági egyesületek támogatása

Hargita megye Külhoni

Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete vissza nem térítendő támogatást nyújt a megyében hivatalosan bejegyzett mezőgazdasággal, vidékfejlesztéssel foglalkozó szakmai egyesületek, feldolgozói- és értékesítési szövetkezetek részére.

Pályáztató intézmény: Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete

A pályázat célja: Hargita Megye Tanácsa 2010–2020-as időszakra kiadott agrárfejlesztési stratégiája 2. tengelyének, valamint a VIII. fejezetének 8-as pontja értelmében a hivatalosan bejegyzett, mezőgazdasággal, vidékfejlesztéssel foglalkozó szakmai egyesületek tevékenységének támogatása és fejlesztése.

A pályázók köre: Hargita megyei szakmai egyesületek, amelyek székhelye olyan településen található, amelynek az önkormányzata tagja Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének, vagy megyei érdekeltségű egyesületek.

A pályázatok célterületei:

  • Mezőgazdasági szakmai egyesületek támogatása a következő témakörökben:
    • Kiállítások szervezése
    • Kerekasztal-beszélgetések szervezése
    • Konferenciák szervezése
    • Szakmai rendezvényeken, tapasztalacserén való részvétel

Az előirányzott keretösszeg: 37 850 lej.

A vissza nem térítendő támogatás a pályázat összköltségének a 49%-a.

További információ, valamint a pályázati űrlap és a pályázati útmutató a közhasznú egyesület székhelyén igényelhető: Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, Hargita Megye Tanácsa 244-es irodája; telefon: 0740-169850, e-mail-cím: A pályázati űrlap letölthető a www.hargitamegye.rohonlapról.

A pályázat leadási határideje 2018. október 19. Egy példányban, lezárt borítékban Hargita Megye Tanácsa 244-es irodájában (Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám) nyújtható be.

A hiányos és határidő után beérkező pályázatokat nem bíráljuk el.

Márton István, igazgató

További információk: https://hargitamegye.ro/hargita-megye-tanacsa/palyazatok-projektek/aktiv-palyazati-kiirasok.html