Mezőgazdaság-fejlesztési pályázat-Zenta

Zenta Külhoni
  1. A pályázat tárgya

 

Kiírjuk a nyilvános pályázatot Zenta község számára az egyesületek közérdekű programjai és projektumai finanszírozására és társfinanszírozására a mezőgazdaság-fejlesztés területén.

 

  1. A projektumok finanszírozására és társfinanszírozására az eszközök

 

Zenta község  számára  az egyesületek közérdekű programjai és  projektumai finanszírozása és társfinanszírozása a tűzvédelem területén Zenta község számára az egyesületek közérdekű programjai és projektumai  finanszírozásáról és társfinanszírozásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 29/2016. sz.) alapján kell eszközölni, és a pénzeszközök   a finanszírozásra  vagy társfinanszírozásra   Zenta  község  2018. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Zenta  Község Hivatalos Lapja,  26/2017. sz.) előirányozottak a helyi  önkormányzat általános szolgáltatásai  nevű program  alatt,  a 0101-0001-es programosztályozásnál,  leírva, mint  Támogatás a helyi közösségben  a  mezőgazdasági politika  lefolytatására, a  421-es számú funkcióként (mezőgazdaság) és a 481-es  közgazdasági  osztályozásként (kormányon kívüli szervezetek dotálása) 2.400.000,00 dináros  összegben.

 

  • A pályázaton való részvételi jogosultság

 

1) A pályázaton részt vehetnek az önkéntes és kormányon kívüli nonprofit szervezetek, amelyek  több természetes  vagy jogi személyek  szabad  egyesülésén alapulnak, amelyeket   egy bizonyos  közös  vagy általános   cél  és  érdek   megvalósítása  és   előmozdítása alapján  alapulnak, amelyek nem tiltottak  az alkotmánnyal vagy   a törvénnyel,  és  be  vannak jegyezve, összhangban a törvénnyel,  a hatásköri szerv  regiszterébe.

 

2) A pályázaton részt vehetnek  az önkéntes és nonprofit  kormányon kívüli szervezetek,  amelyek   eleget  tesznek  az alábbi kritériumoknak  az  eszközök odaítélésére   programok  és  projektumok szervezésére és  megvalósítására:

– az egyesület az egyesület alapítását szabályozó előírásokkal összhangban került  megalapításra, és  bejegyzésre került  a  megfelelő jegyzékben,

– az egyesület székhelye Zenta község területén található és a  program vagy projektum Zenta község területén  kerül megvalósításra,

– ha a községközi vagy regionális egyesület székhelye nem Zenta község területén található, az egyesületnek a tevékenységét Zenta község területén is végeznie  kell és a programját  vagy projektumát Zenta  község területén kell, hogy  megvalósítsa, ha  a  programját  vagy    projektumát azonban Zenta  község területén  kívül valósítja  meg, a  megvalósított   projektummal  vagy  programmal  Zenta  község számára  jelentős  közérdeket kell, hogy  megvalósítson,

– az egyesületnek programmal vagy projektummal kell pályáznia, amely Zenta község számára  közérdekű.

 

3) Az egyesület az azonos területen egy programmal vagy projektummal  pályázhat.

 

MEGJEGYZÉS: Az egyesületek a programjaik vagy projektumaik  finanszírozására és  társfinanszírozására Zenta községtől egyedül a Zenta község által  kiírt  nyilvános pályázatra való jelentkezéssel  kérhetik.

 

Ezen értelemben azok csak a jelen vagy  más  nyilvános pályázat  útján, amelyet  Zenta  község ír ki,  kérhetik Zenta  községtől az eszközöket bármiféle  költség finanszírozására (pl. bérleti díj,  villanyáram,  kommunális  költségek  stb.).

 

IV Kritériumok a  program kiválasztására

 

A község költségvetési eszközeiből finanszírozásra vagy társfinanszírozásra kerülő programok vagy projektumok kiválasztása az alábbi kritériumok szerint történik:

1) A program vagy projektum referenciái: a  program vagy projektum megvalósításának  területe, a program vagy projektum időtartama,  a  programba vagy projektumba bekapcsolt személyek száma,  a program vagy projektum fejlesztési lehetősége  és fenntarthatósága – (összesen 10 pont),

2) Az elérendő célok: a közérdek kielégítésének terjedelme a  program vagy projektum megvalósításának területén, az állapot  előmozdításának   foka a program vagy projektum megvalósítása  területén – (összesen  10 pont),

3) A programot vagy projektumot megvalósítandó alany kapacitása (összesen  20 pont).

A programot vagy projektumot megvalósítandó  alany  kapacitása alatt  az eddigi tapasztalat  és a program vagy projektum  megvalósításának  területén elért eredmények, valamint  az egyesület a közösség kulturális  életében  betöltött  minősége és szerepe  értendő.

4) A program és  a projektum minősége (összesen 20 pont),

5) Az egyesület  székhelye Zenta  község területén található (összesen 20 pont),

6) Költségvetés (összesen 10 pont)

– a költségstruktúra összehangoltsága a program vagy projektum szerinti aktivitásokkal,

– az eszközök használatának gazdaságossága

7) A programok vagy projektumok más forrásból történő finanszírozása: saját bevételek, a  területi autonómia vagy a helyi  önkormányzat  költségvetése, európai  uniós  alapok, ajándékok,  adományok, hagyatékok, hitelek és hasonlók,  a  program vagy  a  projektum  finanszírozásához hiányzó rész esetén (összesen 10 pont),

8) Az eszközök használatának törvényessége és  hatékonysága, valamint  a  korábbi programok vagy projektumok  fenntarthatósága: használta-e  korábban  a  község  költségvetéséből  származó eszközöket, ha  igen,  kitöltésre  kerültek-e a  szerződés szerinti  feltételek (összesen 20 pont).

 

  1. A pályázatra a jelentkezések benyújtásának a  módja

 

A pályázatra való jelentkezést (a továbbiakban: jelentkezés) Zenta község számára az egyesületek közérdekű programjai és projektumai finanszírozására és társfinanszírozására az eszközök odaítélésében illetékes bizottságnak kell benyújtani az 1. sz. űrlapon, amely  csatolmánya  a  jelen pályázatnak.

 

A jelentkezés mellett a jelentkezés benyújtója köteles csatolni az alábbiakat:

  1. kivonat a jegyzékből, amelybe az egyesület bejegyzésre került, valamint az alapszabályt,
  2. a jelentkezés benyújtója alapvető adatainak  az áttekintése (történelem, a tevékenység leírása, eddigi programok stb.),
  3. a program vagy projektum részletes leírása, amelynek a finanszírozására vagy társfinanszírozására benyújtották  a  jelentkezést,
  4. Zenta község által az előző két évben kiírt   pályázatokról a  jelentést.

 

A jelentkezés elválaszthatatlan részét képezi a jelentkezés benyújtójának  kötelezettségvállalásáról tett nyilatkozata, amely szerint a  jelentkezés  benyújtójának  a  felelős személye   anyagi és  büntetőjogi   felelősségének teljes tudatában  kijelenti:

– hogy a  jelentkezésében feltüntetett valamennyi  adat  igaz és helytálló.

– hogy az  odaítélt eszközök rendeltetésszerűen  kerülnek  felhasználásra  a  programmal  vagy projektummal és  a feltüntetett  költségszerkezettel összhangban,  a községtől  a  jelentkezésben megjelölt  kérelmezett eszközök mértékéig,

– hogy a törvényes határidőben az előírt nyomtatványon a pénzügyi dokumentációval együtt  megküldésre  kerül a  program vagy projektum megvalósításáról szóló jelentés,

– hogy  megküldik a  program vagy projektum   megvalósításának  két  példányát (könyv, CD és hasonlók),

– hogy a program vagy projektum megvalósítása során a publikációkban és más  médiumokban  megjelölésre kerül, hogy a  program vagy projektum   megvalósítását  a  község  támogatta.

 

A jelentkezés benyújtói számára a jelentkezés a pályázatra Zenta község számára közérdekű  programok  és projektumok  finanszírozására és  társfinanszírozására  elérhető  a  község  hivatalos honlapján.

 

A jelentkezést a pályázat közzétételétől számított 30 napon belül kell benyújtani.

 

A pályázatra való jelentkezés utolsó napja  2018. február 26-án   telik le.

 

A jelentkezést nyomtatott formában kell benyújtani, lezárt borítékban  NEM FELBONTANDÓ megjelöléssel a  Zentai  Községi Közigazgatási Hivatal szolgáltatói  központjában  történő átadással  vagy postai úton.

 

A pályázati dokumentáció felvehető minden munkanapon 7,00 órától  15,00 óráig  Zenta község Községi Közigazgatási  Hivatala üzletviteli épületének 30-as számú irodájában Zentán, a Fő tér 1. sz. alatt, illetve letölthető  Zenta község hivatalos honlapjáról a  www.zenta-senta.co.rs címen.

 

A pályázati jelentkezések átadhatóak minden munkanapon 7,00 órától 15,00 óráig  a  Zentai  Községi Közigazgatási Hivatal, Zenta, Fő tér 1. sz. alatti szolgáltatói  központjában  vagy postai  úton.

VII. Kapcsolattartó személy

 

Kiegészítő információk a nyilvános pályázattal kapcsolatban Kecskés Dezsőtől, a  társadalmi tevékenységi alosztály vezetőjétől kaphatóak Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala üzletviteli épületének a 30-as számú irodájában, Zenta, Fő tér 1, vagy

telefonon: 024/655-427

mobil: 064/872-5317

mail cím: