Mentor Díj

Erdély Külhoni

A MOL Románia és a Közösségért Alapítvány pályázati felhívása erdélyi / romániai tanárok, nevelők, edzők, mentorok elismerésére.

A pályázat részletei:
Ismeri azt az áldozatkész, lelkes tanárt, szakembert, aki gyermekét szakkörökön segítette, jó tanácsokkal látta el az iskolai felkészülésben vagy a tanulmányi versenyeken?
Ismeri azt az edzőt, aki gyermekét jó szemmel kiemelte és a neki legmegfelelőbb sportágban segítette
készségei, képességei fejlesztésében? Emlékszik arra a szeretett tanárára, aki elindította a pályán, akihez később is mindig fordulhatott jó tanácsért, szakmai támogatásért?

Segítsen megtalálni a legjobb mentorokat! Keressük azokat a nevelőket, mentorokat, akik ösztönzik
a tehetséges gyermekeket, mellettük vannak, keresik számukra a továbblépés lehetőségét, felkészítik őket a versenyekre, ha kell, pályázatot nyújtanak be helyettük.

A jelölés módja
Bárki nyújthat be jelölést egyénileg vagy csoportosan.
Jelölni a jelölt nevének, elérhetőségének (postacím, telefonszám, e-mailcím, intézmény neve) a megadásával és indokolással lehet, amely tartalmazza a jelölt által felkészített gyermekek, fiatalok legfontosabb eredményeit, a jelölt pályafutásának néhány kiemelkedő állomását.

Kik lehetnek jelöltek? – Tanárok, edzők, nevelők, akik 18 év alatti fiatalokat oktatnak, nevelnek, képeznek, kísérnek, vagy szakköröket vezetnek, önzetlenül és eredményesen segítik diákjaik iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásukban történő elindulását.

Jelöléseket 2018. december 31-ig lehet benyújtani. 

További információk: https://palyazatmenedzser.hu/2018/05/22/mentor-dij-a-tehetsegek-gondozoinak-palyazat-erdelyi-romaniai-tanarok-nevelok-edzok-mentorok-elismeresere/?pdf=130057