Mentor Díj a tehetségek gondozóinak

Románia Külhoni

A MOL pályázatot hirdet Mentor Díj a tehetségek gondozóinak címmel. A díjra olyan tanárok, edzők, nevelők jelölését várják, akik 18 év alatti fiatalokat oktatnak, nevelnek, képeznek, kísérnek, vagy szakköröket vezetnek, önzetlenül és eredményesen segítik diákjaik iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásukban történő elindulását.

Bárki nyújthat be jelölést egyénileg vagy csoportosan.

Jelölni a jelölt nevének, elérhetőségének (postacím, telefonszám, e-mailcím, intézmény neve) a megadásával és indokolással lehet, amely tartalmazza a jelölt által felkészített gyermekek, fiatalok legfontosabb eredményeit, a jelölt pályafutásának néhány kiemelkedő állomását.

Fontos: a jelölésnek egyaránt ki kell domborítania a jelölt szakmai és emberi kvalitásait, illetve be kell mutatnia a mentor tanítványai életében és pályafutásuk alakulásában betöltött szerepét.

Részletek: http://pentrucomunitate.ro/web/index.php?option=com_content&view=article&id=611&Itemid=128&lang=hu