Matheidesz Mária Minőségi Díj

Hazai
Pályázati Felhívás nyelvtanárok részére
a Matheidesz Mária Minőségi Díj elnyerésére
2017.

Az alapítóról elnevezett MMM Díjat Matheidesz Mária hozta létre a nyelvtanulás elősegítése céljából. A Díj – amelyre évente egy alkalommal lehet pályázni – oklevéllel, valamint egyszeri anyagi támogatással járó szakmai elismerés. A Díjat két külön kategóriában ítéli oda az MMM Díjat kezelő háromtagú szakmai kuratórium az idegen nyelvet oktató tanárok, illetve nyelvtanuló diákok számára. A szakmai kuratórium minden évben külön dönt a díj összegéről, valamint a két kategóriában kiosztandó díjak számáról. A Díj átadására 2017. április 22.-én, a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által rendezett éves nyelvtanári konferencia keretében kerül sor.
A díj összege a tanár kategóriában nettó 250 000 Ft.
2017-ben a fődíjon kívül az öt legkiválóbb pályázatot benyújtó tanár számára biztosítjuk a konferencián való részvételt.

A pályázat célja:
A magyarországi minőségi nyelvoktatás támogatása.

A pályázat témája tanárok részére:
A tanulók együttműködésén alapuló, a nyelvismeretet hasznosító projekt.
A pályázó saját, jól bevált gyakorlatán keresztül mutasson be egy, a nyelvtanulás során elsajátított kompetenciákat alkalmazó – akár más iskolák, vagy iskolán kívüli személyek, közösségek bevonásával megvalósított projektet.

A pályázók köre:
A magyar közoktatásban, nyelviskolában vagy magántanárként oktató nyelvtanárok.

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:
1. Pályázati adatlap (online kitöltve)
2. A pályázat tárgyának magyar nyelvű bemutatása – leírás word formátumban, legfeljebb 15 ezer karakter szóközökkel (e-mailben és 3 példányban postai úton)
3. A nyelvtanári végzettséget igazoló oklevél fénymásolata (1 példányban postai úton)
4. A munkaviszonyt igazoló munkaadói igazolás, egyéni vállalkozó esetében a hatósági nyilvántartásba vételről szóló igazolás másolata. (1 példányban postai úton)
Nem kötelező mellékletek:
Képek, fotók, film- és hanganyag, egyéb formátumú melléklet, CD, DVD, online felület (link) (1 példányban postai úton, csatolmányként, illetve link elhelyezésével a szöveges leírásban).
Korábbi pályázati támogatással megvalósított projekteket, ötleteket és hiányosan benyújtott pályázatokat a kuratórium nem értékel.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat elektronikusan az e-mail címre és postai úton várjuk.
Postacím: Nyelviskolák Szakmai Egyesülete, 1085 Budapest, Kölcsey utca 1.
A pályázat beküldésének határideje: 2017. március 13.
(Az e-mail küldésének dátumát illetve a postai bélyegző keltét vesszük figyelembe.)
További információt a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete honlapján, facebook oldalán, valamint az MMM Díj facebook oldalán találnak.
E-mail: ; telefon: +/36/1/225-7525, +36/30/277-3411
http://www.nyelviskola.hu/mmm_dij_palyazat