Matheidesz Mária Minőségi Díj – diák

Hazai
Pályázati Felhívás nyelvtanulók részére
a Matheidesz Mária Minőségi Díj elnyerésére
2017.

Az alapítóról elnevezett MMM Díjat Matheidesz Mária hozta létre a nyelvtanulás elősegítése céljából. A Díj – amelyre évente egy alkalommal lehet pályázni – oklevéllel, valamint egyszeri anyagi támogatással járó szakmai elismerés. A Díjat két külön kategóriában ítéli oda az MMM Díjat kezelő háromtagú szakmai kuratórium az idegen nyelvet oktató tanárok, illetve nyelvtanuló diákok számára. A szakmai kuratórium minden évben külön dönt a díj összegéről, valamint a két kategóriában kiosztandó díjak számáról. A Díj átadására 2017. április 22-én, a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által rendezett éves nyelvtanári konferencia keretében kerül sor.
A díj összege a diák kategóriában nettó 100 000 Ft.

A pályázat célja
A magyarországi nyelvtanulás támogatása.

A pályázat témája:
A tanulók együttműködésén alapuló, a nyelvismeretet hasznosító, azt közvetve fejlesztő projekt.
A pályázó mutasson be egy másokkal való együttműködésen, közös munkán alapuló megvalósított vállalást, mellyel bizonyítja, hogy képes kommunikatív feladatok végrehajtására az élet adott szinterén és helyzeteiben.

A pályázók köre:
A magyar oktatási rendszerben 9-12. évfolyamon tanuló diákok.

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:
1. Pályázati adatlap (online kitöltve)
2. A pályázat tárgyának magyar nyelvű bemutatása – leírás word formátumban, legfeljebb 15 ezer karakter szóközökkel (e-mailben és 3 példányban postai úton)
3. Az iskola hivatalos igazolása a tanulói jogviszonyról (1 példányban postai úton)
Nem kötelező mellékletek:
Képek, fotók, film- és hanganyag, egyéb formátumú mellékletek, CD, DVD, online felület (link) (1 példányban postai úton, csatolmányként, illetve link elhelyezésével a szöveges leírásban) Korábbi pályázati támogatással megvalósított projekteket, ötleteket és hiányosan benyújtott pályázatokat a kuratórium nem értékel.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat elektronikusan az e-mail címre és postai úton várjuk.
Postacím: Nyelviskolák Szakmai Egyesülete, 1085 Budapest, Kölcsey utca 1.
A pályázat beküldésének határideje: 2017. március 13.
(Az e-mail küldésének dátumát illetve a postai bélyegző keltét vesszük figyelembe.)
További információt a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete honlapján, facebook oldalán, valamint az MMM Díj facebook oldalán találnak.
E-mail: ; telefon: +/36/1/225-7525, +36/30/277-3411
http://www.nyelviskola.hu/mmm_dij_palyazat