Mákvirág Díj 2021

Erdély Külhoni

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége pályázatot hirdet Mákvirág díj, azaz A megye legjobb IX., X., XI. és XII. osztályos tanulója cím elnyerésére.

A pályázaton azok a romániai magyar közoktatásban tanuló 9–12. osztályos tanulók vehetnek részt, akik a 2020–2021-es tanévben kiemelkedő tanulmányi eredményeket értek el, tantárgyversenyek, kulturális és sportrendezvények díjazottjai, példás magatartású tanulók. A tanulók a díjra megyénként pályázhatnak, és elérhetik a bronz, ezüst, arany és gyémánt fokozatokat, aszerint, hogy a pályázó egyszeri, kétszeri, háromszori vagy akár négyszeri kitüntetett.

A pályázatok beadási határideje: 2021. szeptember 23.

A pályázat elbírálásának döntő szempontjai:

  • minimum 9,20 tanulmányi átlag,
  • 10-es magaviseleti jegy,
  • hazai és nemzetközi tantárgyversenyeken elért eredmények,
  • országos és megyei, sport-, kulturális és tudományos diákköri rendezvényeken elért eredmények.

A díjra online lehet pályázni. Az internetes pályázatkezelő rendszer elérhető a www.rmpsz.ro címen.

A pályázók a regisztráció során hiteles adatokkal kötelesek kitölteni az adatlapot. Valótlan adatok közlése magával vonja a pályázatból történő kizárást.

A pályázatok elbírálását a megyei RMPSZ-elnökségek végzik, ellenőrizve az oktatási intézményekben a pályázatban feltüntetett adatok hitelességet. A pályázati határidő lejárta után nem áll módunkban elfogadni pályázatot! A regisztráció során megadott értesítési címen fogjuk tájékoztatni az RMPSZ Országos Elnöksége díjak odaítélésére vonatkozó döntéséről.

Kérjük, hogy az adatlap rovatait ékezetek használatával, nagybetűs írásmóddal töltse ki! A pályázó a család- és keresztnevét a hivatalosan használt módon (ahogy a személyazonossági igazolványban található) vezesse be! Az oktatási intézmény nevét is a hivatalosan használt módon, magyar nyelven töltse ki!

Ha a pályázat benyújtását követően az igénylő értesítési címe, személyes telefonszáma megváltozik, kérjük, jelezze a címen.

Az Mákvirág-díj ünnepélyes átadását 2021. október 9-én, szombaton a szovátai Teleki Oktatási Központban tartjuk, a Mákvirág tehetséggondozó tábor részeként, amelyre minden díjazottat várunk.

 

További információk: https://rmpsz.ro/hu/page/30/makvirag-dij?fbclid=IwAR1b5lXICwlWlhOJXiZrrbcqiRhBjsjR5P-VuHPfIrSKzsG8HZL3Mf0ZOak