MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJAK

Budapest Ösztöndíj

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2018/2019-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

– nappali munkarendű alap- és osztatlan képzésre,
– nappali munkarendű mesterképzésre

felvételt nyert, szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

Az ösztöndíjat elnyerő pályázó részére a fogadó magyarországi felsőoktatási intézmény folyósítja a miniszteri ösztöndíjat. A miniszteri ösztöndíj havi összege a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 114.D. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott összegű ún. éves hallgatói normatíva 15 %-a (Az egy főre megállapított hallgatói normatíva éves összege a 2018. évben 119.000,- forint, ennek alapján az alap-, osztatlan és mesterképzésben résztvevők havi miniszteri ösztöndíja ennek 15 %-a, azaz a 2018. évben 17.850,- Ft/hó). A miniszteri ösztöndíj a nyertes pályázót a 2018/2019-es tanév 10 hónapjában illeti meg, feltéve, hogy ezen időtartamban a pályázó az adott felsőoktatási intézmény beiratkozott, magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatója.

1. Nappali tagozatos alap- és osztatlan képzés – 38 fő
2. Nappali tagozatos mesterképzés – 30 fő

A pályázat ELEKTRONIKUS és papíralapú jelentkezést is igényel!

A pályázatok beadásának módja és határideje:

1. Pályázni a martonaron.elte.hu oldalon lehet a pályázatnak és a kategóriának megfelelő pályázati adatlapon (Amennyiben valamely
pályázó két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot be kell nyújtania!);
2. Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot (file) készít;
3. A pályázat csak akkor érvényes,ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt a megadott határidőig a megjelölt elérhetőségen.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a postabélyegző dátumának) – határideje:
– 2018. augusztus 16., éjjel 23 óra 59 perc (közép-európai idő szerint): elektronikus adatlap beadása és

– 2018. augusztus 17., 12.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): a pdf pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt formájának és
papír alapú dokumentumok (mellékletek) személyes vagy postai úton történő beérkezése.

Tisztelt (leendő) Hallgatók figyelmébe ajánljuk, a Pályázati kiírás, 1. sz. Mellékletében található támogatott szaklisták áttanulmányozását!

******************************************

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen nyílt pályázatot hirdet a 2018/2019-es tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésében történő részvételre azon szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára, akik a 2018. évi doktori felvételi eljárásban nappali munkarendű képzésre jelentkeztek és a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján az önköltséges PhD/DLA képzésre kerültek besorolásra.

A pályázati kiírás tartalmát Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE) együttműködve dolgozta ki, a pályázatot az ELTE és a Szabadkai CMH Iroda lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

A pályázatok beadásának módja és határideje:

  1. Pályázni a martonaron.elte.hu oldalon lehet a pályázatnak a megfelelő pályázati adatlapon;
  2. Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot (file) készít;
  3. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt a megadott határidőig a megjelölt elérhetőségen.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a postabélyegző dátumának) – határideje:

– 2018. augusztus 15., 23.59 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): elektronikus adatlap beadása   és

– 2018. augusztus 16., 12.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): a pdf pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt formájának és papír alapú dokumentumok személyes vagy postai úton történő beérkezése

A pályázat papír alapú dokumentumait személyesen vagy postai úton, ajánlott küldeményként kérjük eljuttatni az alábbi címre:

Szabadkai CMH Iroda – Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH)

Szerbia, 24000 Szabadka, Ptuji utca 1.

******************************************

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 2018/2019-es tanév őszi szemeszterében.

A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) dolgozza ki, és a pályázatot az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE) és a Szabadkai CMH Iroda lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

A pályázatok beadásának módja és határideje:

  1. Pályázni a elte.hu oldalon lehet a pályázatnak és a kategóriának megfelelő pályázati adatlapon (Amennyiben valamely pályázó két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot be kell nyújtania!;
  2. Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot (file) készít;
  3. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt a megadott határidőig a megjelölt elérhetőségen.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a postabélyegző dátumának) – határideje:

– 2018. augusztus 15., 23.59 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): elektronikus adatlap beadása   és

– 2018. augusztus 16., 12.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): a pdf pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt formájának és papír alapú dokumentumok személyes vagy postai úton történő beérkezése

A pályázatokat személyesen vagy postai úton, ajánlott küldeményként kérjük eljuttatni az alábbi címre:

Figyelem! A mellékletek leadása előtt szükséges az elektronikus pályázat benyújtása az Ügyfélkapu felületen keresztül!

Szabadkai CMH Iroda – Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH)

Szerbia, 24000 Szabadka, Ptuji utca 1.

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást az ösztöndíjpályázatról és a pályázati jelentkezésről:

Szabadkai CMH Iroda – Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH)

Szerbia, 24000 Szabadka, Ptuji utca 1.

Tel: +381 24 4150 367