Magyar Termék Nagydíj 2017.

Hazai
Magyar Termék Nagydíj 2017.

A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa,:az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft., a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt., a Nádudvari Élelmiszer Kft., a Poli-Farbe Vegyipari Kft., a ProfessionCert Kft., valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiemelt támogatásával országos, nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a 2017. évi Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának elnyerésére.
1. sz. Melléklet: Jelentkezési Lap a Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy elnyerésére 2017-ben kiírt pályázatra
2. sz. Melléklet: Pályázati Felhívás és Eljárásrend 4.2.9. pont részletezve
3. sz. Melléklet: Védjegyhasználati Szerződés minta

A pályázat szakmai támogatói: a Közbeszerzési Hatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

1. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat küldetése
A Magyar Termék Nagydíj kitüntető cím azon áruk, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak az egyetemlegesen jó minőségű termékek előállításának, illetve szolgáltatások nyújtásának.
A pályázat díjazottjai olyan példaértékű modelleket jelenítenek meg, amelyek hozzájárulnak a gazdaság fejlesztéséhez.
A Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy megtestesíti, kifejezi Magyarország elismerését és elkötelezettségét a tanúsított minőség iránt.
A Magyar Termék Nagydíj kitüntető címet és a tanúsító védjegy használati jogát önkéntesen benyújtott pályázat alapján lehet elnyerni.
A pályázati rendszer tisztaságát és sérthetetlenségét objektív követelményrendszer, pártatlan és független szakértői testület bírálata jelenti.
Az odaítélt védjegy használatát a kiírók rendszeresen ellenőriztetik, ezzel is garantálva a folyamatos minőségi színvonalat a felhasználók, fogyasztók felé.

2. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat célja
– Ismerje el a pályázatra benyújtott áruk és szolgáltatások magas minőségi színvonalát.
– Segítse elő nemzetközi piacon versenyképes, kiemelkedő minőségű, magas hozzáadott szellemi értéket képviselő áruk előállítását, ösztönözze a szolgáltatások fejlesztését.
– Járuljon hozzá a pályázaton minősítést szerzett termékek gyártóinak piaci munkájához, export-tevékenységének fejlesztéséhez.
– Nyújtson egyértelmű segítséget az árukat és szolgáltatásokat megvásárló fogyasztóknak a minőségtudatos választásban.
– Járuljon hozzá az egészségtudatos, energia-hatékony termékek fejlesztéséhez és forgalmazásához.
– A pályázati rendszer szolgálja a gyártók, a forgalmazók és szolgáltatók aktív minőségpolitikájának fejlesztését.
– Támogassa a magas hozzáadott értékű, tudásalapú termékek megjelenését és a szellemitulajdon-intenzív iparágakban tevékenykedő vállalkozások érvényesülését.

3. A pályázat tárgyát képezhetik
A pályázaton részt vehet minden, a pályázati főcsoportok szerinti, a pályázat céljainak megfelelő, Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében gyártott, forgalmazott áru, árucsalád, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatás, mellyel rendszert alkothat. A pályázat tárgyát képezheti továbbá önálló szolgáltatás is. Amennyiben a pályázó nem azonos a gyártóval, illtve a pályázat tárgyát képező áru, vagy szolgáltatás jogtulajdonosával, a pályázaton való részvételhez a gyártó/jogtulajdonos írásos hozzájárulása szüks.ges.
3.1. Pályázati főcsoportok
1. Ipari gépek, berendezések; háztartási, irodatechnikai eszközök, berendezések
2. Járművek
3. Ruházati termékek és kiegészítők
4. Kozmetikai termékek
5. Háztartás-vegyipari termékek, vegyipari termékek
6. Bútorok, lakás- és irodai berendezések, felszerelések, kellékek
7. Építési termékek
8. Megvalósult létesítmények
9. Építőipari szolgáltatások
10. Infrastrukturális beruházások
11. Energiahatékonysági építési termékek
12. Energiahatékonysági termékek, beruházások
13. Szilikátipari késztermékek (üveg, porcelán, kerámia)
14. Sporteszközök, felszerelések
15. Játszóterek, játszótéri eszközök és kült.ri fitnesz eszközök
16. Játékok
17. Kézműipari termékek (zsűrizett- iparművészeti, népművészeti, háziipari termékek)
18. Informatikai programok, rendszerek
19. Mezőgazdasági- és élelmiszer termékek (friss és feldolgozott formában, beleértve az alkoholmentes és alkohol tartalmú italokat, étrend-kiegészítőket, kül.nleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket, kézműves élelmiszereket)
20. Állateledelek
21. Orvosi eszközök (aktív orvosi eszközök is), orvosi műszerek
22. A segítséggel élők számára fejlesztett segédeszközök, alkalmazások, készítmények, szolgáltatások
23. A szabadidő kulturált eltöltését segítő szolgáltatások, belföldi turisztika (beleértve a turizmushoz kötődő vendéglátást is), falusi turizmus, utazásszervezés, utazás közvetítői tevékenység
24. Csomagolástechnika (design, anyag és technológia)
25. Oktatási, képzési, továbbképzési, nevelési módszertan és tevékenység
26. Tankönyvek, segédletek (interaktív eszközök is), kiadványok
27. Könyvek és egyéb nyomdai kiadványok
28. K.züzemi szolgáltatások
29. Elektromos alkatrészek
30. Világítás (LED is)
31. Az életminőség javítására szolgáló termékek, szolgáltatások
32. Vendéglátás (beleértve az étkeztetési kultúrát is), szállodai, éttermi, cukrászati szolgáltatások, ételkiszállítás
33. A helyi értékek megőrzését és fenntartását szolgáló tevékenységek
34. Kulturális rendezvények, sportesemények
35. Díszműáruk
36. Bőripari termékek
37. Órák, ékszerek, divatékszerek
38. Táskák, bőröndök, tárcák
39. Falak, homlokzatok, design elemek, fából k.szült egyedi megoldások és nyílászárók, valamint az enteriőrök bármilyen funkcióban való használata a külső és belső lakótérben
40. Megváltozott munkaképességűek által készített áruk
41. Múzeumi programok, szolgáltatások
42. Hagyományos gasztronómiai értékekre épülő mezőgazdasági és élelmiszer termékek
43. Helyi hagyományos gasztronómiai értékekre épülő vendéglátás
44. Webshop szolgáltatások
45. Helyi közösségek által készített hagyományos termékek
46. Helyi közösségek turisztikai értékeit bemutató szolgáltatások

4. Pályázati feltételek
4.1. A Pályázó
Pályázatot nyújthat be minden természetes és jogi személy, jogi személyiség, egyéni vállalkozó, alkotóközösség. Egy pályázó több pályázattal is szerepelhet, és több pályázó is benyújthat közös pályázatot. Egy pályázatban egy termék, vagy egy termékcsalád szerepelhet. Egy termékcsalád maximum 10 termékből állhat. Termékcsalád esetén a termékcsalád tagjainak felsorolása és pontos megnevezése a jelentkezési lapon is kötelezően feltüntetendő és a hiánytalan dokumentáció feltétele. (Jelentkezési lap 8-9. pont)
Nem képezheti pályázat tárgyát olyan technológiai eljárás, amely nem testesült meg termékben, illetve olyan szolgáltatás, amely a pályázat benyújtásakor még nem került bevezetésre.
A pályázat nyilvános.
A pályázat kiírói a pályázótól nem kérik üzleti titkok, vagy bizalmas információk közlését!
4.2. A pályázati dokumentáció tartalma
A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani, egy példányt nyomtatott formában és egy példányt elektronikus adathordozón (pendrive), amelynek tartalma 100%-ban egyezzen meg a papíralapú pályázattal.
A pályázati dokumentáció mellett a papír alapú kísérő levélhez külön is kell csatolni a Pályázati Jelentkezési lap aláírással ellátott eredeti és két másolati példányát, valamint az eljárási díj befizetését igazoló nyomtatvány eredeti példányát!
A kísérő levél mellé csatolt három (3) példány Jelentkezési lapot és egy (1) példány befizetést igazoló nyomtatványt nem kell összetűzni!
A másolati példányokat a pályázati dokumentációba is be kell fűzni a megfelelő helyre! Tehát ezeknek a dokumentumoknak három, illetve két másolati példánya szerepel majd a komplett benyújtott pályázatban.
A kísérő levélhez nem csatolt példányok miatt a dokumentáció hiányosnak minősül, és a dokumentumok átvizsgálásánál negatív értékelést jelent.
A pályázati dokumentációt mindig a hatályos jogszabályok, rendeletek figyelembevételével kell összeállítani!
4.2.1. Tartalomjegyzék
4.2.2. Pályázati Jelentkezési Lap
Ki kell tölteni a “Jelentkezési Lap a Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának elnyerésére kiírt pályázathoz” című adatlapot, melyet eredeti, cégszerű aláírással kell ellátni. Az űrlapot aláíró nevét olvashatóan is fel kell tüntetni!
Az adatlap csak a pályázati dokumentációval együtt érvényes!
4.2.3. Nyilatkozatok
(Egy oldalon is beküldhetők, de minden nyilatkozatnak kül.n pontban kell szerepelnie! Nincs erre vonatkozóan formanyomtatvány, azokat céges papíron felsorolva lehet megtenni oly módon, hogy a vonatkozó nyilatkozat szövegét kell lemásolni!)
4.2.3.1. Nyilatkozat a pályázati felhívásban és a pályázati feltételekben foglaltak elfogadásáról.
4.2.3.2. Nyilatkozat arról, hogy a pályázónak nincs lejárt, vagy meg nem fizetett köztartozása, nem áll bírságolás,
elmarasztalás, csőd, felszámolás, végelszámolás és más hatósági eljárás alatt.
4.2.3.3. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó árui, szolgáltatásai minőségével, biztonságával kapcsolatban állt-e
hatósági ellenőrzés alatt tárgyévben és az azt megelőző évben. Ha igen, a hatóság lényeges kifogást, vagy intézkedést tett-e.
4.2.3.4. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag, valamint a pályázat tárgya (termék, termékcsalád, szolgáltatás) harmadik személy szerzői jogait nem sérti. Ha erre alapozva harmadik személy a pályázat kiíróival szemben igényt érvényesít, a pályázó közvetlen helytállási kötelezettséget vállal.
4.2.4. Abban az esetben, ha a pályázó nem azonos a pályázott termék/termékcsalád gyártójával, a gyártó írásos hozzájárulása (nyilatkozata) a pályázaton való részvételhez.
4.2.5. A pályázati eljárási díj befizetését igazoló banki értesítés, igazolás.
A pályázat eljárási díja 180 000 Ft + 27% (azaz 48 600 Ft.) áfa, összesen: 228 600 Ft, amely benyújtott pályázatonként fizetendő.
Az eljárási díjat az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minős.gügyi Kft. OTP Budapesti Régió VII. ker. fiók 11707024-20473367 számú számlájára kell átutalni.
A számlát a pályázatot működtető INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Kft. állítja ki és küldi meg a pályázó részére utólag, az átutalás megtörténtét igazoló irat alapján, legkésőbb június 30-ig.
A pályázati eljárási díj nem fizethető be postai csekken, illetve készpénzben. A pályázati eljárási díj megfizetésének elmulasztása a pályázati rendszerből való kizárást vonja maga után.
4.2.6. A pályázó bemutatása maximum 3 oldal terjedelemben.
Tömören mutassa be a szervezetet (történetét; üzleti, esetleg jogszabályi környezetét; legfontosabb termékeit, szolgáltatásait; éves gyártási mennyiségét/ értékét, árbevételét, ezen belül az exportarányt; beszállítói vevői kört, technológiai és alapanyag bázist stb.), valamint minden még olyan fontosnak ítélt tényt, eseményt, amely a pályázat értékelését elősegítheti. Önértékelés alapján elemezze a vállalkozás piacképességét és piaci elhelyezkedését a hasonló termékeket előállító vállalkozások között. Önkormányzatoknál mutassa be társadalmi értékét, fontosságát.
4.2.7. Az áru/árucsalád, szolgáltatás leírása maximum 2 oldal terjedelemben.
Az ismertetést a Pályázati Jelentkezési Lap 10. pontjában rögzített pár kiemelő mondat ismétlésével kell kezdeni! Emelje ki az áru/árucsalád, szolgáltatás azon előnyeit, melyek a felhasználás, energiahatékonyság, környezettudatosság szempontjából kedvezőbbek a hasonló termékekhez, szolgáltatásokhoz képest.
4.2.8. Az áru/árucsalád, szolgáltatás hazai és külpiaci helyzetének ismertetése.
A pályázat tárgyának ára, ár-érték aránya; összehasonlítás a nemzetközi piacon való elhelyezkedésről (hova sorolható önértékelés alapján a pályázat tárgya funkcióban, árban); értékesítés, piaci bevezetés, elvárások, eredmények leírása; tájékoztatás a piaci törekvésekről (jövőkép), célkitűzésekről; referenciák bemutatása; piaci részesedés elemzése. Az elmúlt időszak trendjeinek, valamint a kitűzött célok elérésének bemutatása. Vevői elégedettség vizsgálata (olyan eredmények bemutatása, melyek alátámasztják, hogy a szervezet működése a vevői igények lehető legjobb kielégítését szolgálja).
4.2.9. A pályázat tárgyának minősülő áruhoz/árucsaládhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó minden olyan dokumentum, amelyeket a fogyasztóvédelmi és egyéb jogszabályok megkövetelnek. Az előírásokon felül a fogyasztók érdekében önként vállalt kötelezettségek bemutatása, dokumentálása.
A csatolandó legfontosabb dokumentumok tételes felsorolását – a teljesség igénye n.lkül – a 2. sz. Melléklet tartalmazza.
4.2.10. A környezetvédelmi teljesítmény bemutatása.
A környezetvédelmi előírások betartása a gyártásnál, csomagolásnál, szolgáltatásnál. A környezetvédelmi szempontok .rv.nyesül.se a termékben, szolgáltatásban, valamint az áru/árucsalád és szolgáltatás létrehozása, felhasználása és megsemmisítése során. Esetleges kapcsolódás kül.nb.ző környezetvédelmi eseményekhez, társadalmi szervezetekhez. Energiahatékonyság bemutatása a cég működésében és a pályázat tárgyának előállítása során.
4.2.11.1. Az áruról/árucsaládról, szolgáltatásról minden érvényes, harmadik fél által kiállított minősítő dokumentumok (például: szakvélemény, minősítő bizonyítvány, tanúsítvány, vizsgálati jelentés) másolata. A harmadik fél igazolása minden esetben szükséges, még akkor is, ha a jogszabályok a gyártóra/forgalmazóra bízzák a termék-megfelelőség igazolását.
4.2.11.2. Amennyiben rendelkeznek vele: a szellemi tulajdon védelmét igazoló és a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala, vagy a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal, vagy az Európai Szabadalmi Hivatal, illetve a Szellemi Tulajdon Világszervezete által kiállított dokumentum másolata.
4.2.12. Az alkalmazott minőségirányítási rendszer tanúsításáról szóló okirat másolata (például: ISO,
TQM, HACCP).
(Megjegyzés: nem általános pályázati feltétel, de előnyt jelent, ha a pályázó tanúsított minőségirányítási rendszerrel rendelkezik.) Amennyiben a pályázó tevékenységére – jogszabály által – kötelező valamilyen minőségirányítási rendszer (például: HACCP) alkalmazása, abban az esetben a tanúsítás igazolása is pályázati feltétel.
Abban az esetben, ha a pályázó rendelkezik minőségvizsgáló laboratóriummal, a pályázat tárgyát képező áru/ árucsaládra, szolgáltatásra vonatkozó saját vizsgálati jegyzőkönyvet, és annak külső tanúsító szervezet általi elfogadását, jóváhagyását is mellékelni kell.
A csatolt jegyzőkönyveket, tanúsítványokat – amennyiben azokat nem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma, vagy a ProfessionCert Kft. állította ki – benyújtást megelőzően el kell fogadtatni a kiírók által kijelölt szervezetekkel (NFH, ProfessionCert).
4.2.13. Az áru/árucsalád, szolgáltatás korábbi pályázatokon – Magyarországon vagy külf.ld.n – elnyert minősítő díjak, elismerések tanúsító okiratainak másolatai; kiállításokon, vásárokon elnyert díjak, oklevelek másolatai (például: Kiváló Építési Termék Tanúsító Védjegy, Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díj, Kiváló Magyar Élelmiszer Tanúsító Védjegy, Környezetbarát Termék Védjegy, BNV Nagydíj stb.).
4.2.14. Az áru/árucsalád, szolgáltatás egészét (alkalmazási környezetében is) és jellemző részleteit bemutató fotók.
Prospektusok, kiadványok esetében a nyomtatott kiadvány alapjául szolgáló eredeti elektronikus formátumot, vagy a kiadvány elektronikus formáját PDF formátumban k.rjük csatolni. Nem fogadható el másológépen készített utólag szkennelt nyomat! A képeket egy külön könyvtárba (mappa) szükséges bemásolni.
Elfogadható elektronikus formátumok: TIFF, JPEG, BMP – legalább 300 DPI felbontással. Vektoros anyagok PDF-ben, Corel Draw-ban 17. verzióig, Adobe Illustrator-ban CS6 verzióig, ez esetben mellékelni kell a beágyazott képeket, objektumokat, betűtípusokat is.
A hiánytalan dokumentáció és az értékelés feltétele a jó, fent jelzett minőségű képi bemutatás. Az első három zsűri fordulóban a bírálat elsősorban a dokumentumokra épül, tehát a pályázó érdeke a jó minőségű, lényeget bemutató képek mellékelése. Ezek hiánya, vagy nem megfelelő minősége a pályázati dokumentáció vizsgálatánál negatív értékelést jelent. Nem fogadható el a képek Word dokumentumba, vagy PDF-be másolt összefűzése! A képek kizárólag külön könyvtárba mentve csatolhatók! A papír alapú dokumentációhoz minden esetben papír alapú képeket kell mellékelni!
4.2.15. A pályázati dokumentáció összeállítási sorrendje igazodjon a 4.2. A pályázati dokumentáció tartalma szerint felsoroltakhoz.

5. A pályázatokkal kapcsolatban a Pályázati Iroda és a kiírók Pályázati Felhívásban nevesített képviselői díjmentes konzultációs lehetőséget biztosítanak a pályázatok benyújtását megelőzően, szükség szerint a pályázó telephelyén is. A benyújtott és érkeztetett pályázatokkal kapcsolatban további konzultációra már nincs lehetőség!

6. A pályázat benyújtása
A pályázatokat tartalmazó teljes írásos dokumentációt magyar nyelven, 1 példány nyomtatott és 1 példány elektronikus formátumban (pendrive) kell benyújtani. Az elektronikus változat tartalmában egyezzen meg a papír alapú dokumentációval!
A papír alapú pályázatokat a benyújtás után egy esztendőig, azaz az első utóellenőrzési időszak befejezéséig őrzi a pályázati iroda. Az elektronikus pályázati anyagokat a benyújtás után öt évig őrzi meg. Abban az esetben, ha a díjazott pályázattal szemben hivatalos vizsgálat, vagy eljárás folyik és azt hivatalosan a pályázati iroda tudomására hozzák, akkor a papír alapú dokumentáció az eljárás végéig megőrzésre kerül.
6.1. A pályázatok benyújtási határideje: 2017. május 19. (péntek)
(Megjegyzés: a jelzett határidő a pályázati dokumentumok benyújtási határideje, erre az időpontra a terméket még nem kell benyújtani!)
Postai úton történő benyújtásnál a postabélyegzőn szereplő feladási dátum elfogadott!
6.2. Pályázatok benyújtása postai úton
Ajánlott küldem.nyk.nt kell eljuttatni az alábbi címre:
INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft.
Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda Képviselete
H-1172 Budapest, Gátfutó u. 15.
6.3. A pályázatok személyes benyújtása
A pályázatok személyes benyújtása kizárólag 2017. május 19-én 9 és 14 óra között lehetséges az alábbi címen:
INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft.
Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda Képviselete
1172 Budapest, Gátfutó u. 15.
(telefon: Kiss Károlyné Ildikó +36-30-513-5133, +36-20-934-4909)
Honlap: http://www.termeknagydij.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag