Magyar Nemzeti Tanács pályázati kiírásai

Ösztöndíj

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke meghirdeti a következő pályázati felhívást a magyar nemzeti tanács 2020–2021. évi első felsőoktatási ösztöndíjpályázatára:

I. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjáról szóló határozata alapján azok a személyek pályázhatnak a Tanács 2020–2021. évi felsőoktatási pályázati felhívására, akik az alábbi feltételek mindegyikének eleget tesznek:

  • első ízben iratkoztak be valamelyik felsőoktatási intézmény első évfolyamára;
  • a Szerb Köztársaságban akkreditált szakfőiskolai, illetve akadémiai alapképzésre nyertek felvételt;
  • magyar nyelven végezték általános és/vagy középiskolai tanulmányaikat illetve a Tanács elnökének külön erre a célra kinevezett bizottsága mentesített ezen alapfeltétel alól
  • nyilatkoznak, hogy diplomázásuk után legalább 3 (három) évig Szerbiában fognak dolgozni lehetőség szerint a tanulmányaik során szerzett képesítésnek megfelelő munkakörben.

A pályázatok beadási ideje: 2020. július 15. – szeptember 15-e 14 óra.

Az ösztöndíjpályázatok elbírálásakor hiányszaknak számít minden szakfőiskolai és akadémiai alapképzés kivéve a következő szakirányokat: színészképzés szerb nyelven, román nyelv és irodalom, ruszin nyelv és irodalom, szlovák nyelv és irodalom, okleveles tanító, okleveles óvodapedagógus, média és tanügyi szerkesztő, könyvtárosképzés szerb nyelven.

II. A KIOSZTÁSRA KERÜLŐ ÖSZTÖNDÍJAK SZÁMA ÉS NAGYSÁGA

E pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő ösztöndíjak száma: 400.

A hiányszakokon és az egyetemi szintű képzésben részt vevő hallgatók számának és arányának a növelése érdekében, továbbá az oktatáspolitikai célok megvalósítása végett, és az előző évi pályázatok elemzése alapján a következő szakokon kerül maximálásra az odaítélhető ösztöndíjak száma:

  • szakfőiskolai képzés esetében legfeljebb 100
  • magánkaron történő képzés esetében legfeljebb 20

Az ösztöndíjak havi összege nettó 90–150 EUR dinárellenértéke (a Szerb Nemzeti Bank által az odaítélés napján meghatározott hivatalos középárfolyam szerint), amelyeknek pontosítására a Tanáccsal megkötendő szerződésben kerül sor a Tanács által elfogadott határozat rendelkezései szerint.

A Tanáccsal megkötött szerződés meghatározza az ösztöndíjak nagyságát, havi folyósításának idejét, a folyósítási hónapok számát éves szinten, a jogosultsági feltételek megszűnését, az ösztöndíj visszafizetési kötelezettségének eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjáról szóló határozat rendelkezéseinek értelmében.

A szerződést a felek az adott tanulmányok előirányzott időtartamára, de legfeljebb azt meghaladóan még két tanévre kötik.

Ha a hallgatónak nem sikerül oklevelet szereznie a megszabott határidőn belül, a Tanácsnak jogában áll az addig folyósított ösztöndíj teljes összegét visszaigényelni.

Az a hallgató, aki nem szerez jogosultságot tanulmányai folytatására a következő tanévben, azaz évet ismétel, vagy nem igazolja határidőn belül ösztöndíjra való jogosultságát, szerződésének végrehajtása és az ösztöndíj kifizetése szünetel a soron következő tanévben. Ha a tanév folyamán a hallgatónak sikerül beírnia a soron következő tanévet, és ezt a Tanácsnak igazolja, újra jogosult lesz az ösztöndíjra a következő tanévtől, de nem jogosult az általa ismételt tanévben elmaradt ösztöndíjra. Ha a megismételt tanév folyamán a hallgatónak nem sikerül beírnia a soron következő tanévet, ösztöndíjszerződése felmondásra kerül, és a Tanácsnak jogában áll az addig folyósított ösztöndíj teljes összegét visszaigényelni.

III. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázatot kizárólag a Magyar Nemzeti Tanács által közzétett formanyomtatványokon lehet beadni. A pályázati kérelmet két eredeti példányban, a három nyilatkozatot pedig egy-egy eredeti példányban kell benyújtani zárt borítékban.

A pályázati kérelmet elektronikus formában kell kitölteni és rögzíteni. A pályázati űrlap regisztráció útján érhető el. Regisztrálni a breki.mnt.org.rs oldalon lehet.

A teljes pályázati dokumentáció (a formanyomtatványokkal együtt) 2020. július 15-étől vehető át a CMH információs irodáiban, illetve letölthető a Magyar Nemzeti Tanács (www.mnt.org.rs) Hivatalos Honlapjáról.