Magyar minőségi Díj

Hazai
MAGYAR MINŐSÉG HÁZAŸ 2017. DÍJ

A pályázat célja:
Hazai, kiemelkedő minőségű termékek, fejlesztések és szolgáltatások népszerűsítése, a fogyasztók tájékoztatásának elősegítése.
Ez évi pályázatunkban érvényesítjük az eddigi, sikeres pályázataink tapasztalatait és felhasználjuk az informatika által nyújtott újszerű lehetőségeket, elsősorban a pályázatot nyert termékek és szolgáltatások széles körben való megismertetésére, esélyt adva ezzel a nagyobb versenyelőny szerzésére, bővítve a fogyasztók tájékozódásának lehetőségeit.
Azon termékkel/szolgáltatással lehet pályázni, melynek jellemzői:
– Magyarországon fejlesztették, állítják elő, vagy/nyújtják,
– minőségjellemzői kiemelkedők,
– minőségük egyenletes, mert a termék előállítása/a szolgáltatás tanúsított minőségirányítási rendszerben folyik, vagy az egyenletesség egyéb módon bizonyítható,
– a termék előállítása és felhasználása/a szolgáltatás környezetkímélő.

A zsűri által elfogadott pályamunkák elnyerik a Magyar Minőség HázaŸ 2017. díjat.
A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére és a díjak átadására november 7-én kerül sor.
A Magyar Minőség HázaŸ 2017. díjazottjainak utóellenőrzése
A Magyar Minőség HázaŸ 2017. díjazottjainak megfelelőségét a véletlenszerű (sorsolásos) kiválasztás alapján 2016-ban két alkalommal ellenőrzi az erre a feladatra felkért bizottság. Amennyiben az utóellenőrzésről készült jegyzőkönyv a Magyar Minőség HázaŸ 2017. díj odaítélésekor fennálló minőségéhez képest csökkenést állapít meg, és a pályázó a megjelölt határidőre nem hajtja végre a szükséges módosításokat, intézkedéseket, akkor a díj használati jogát a MMT visszavonja, melyről a nyilvánosságot értesíti. A díjat elnyert termékkel/szolgáltatással szemben indított hatósági eljárás esetén a MMT a díj használatát felfüggeszti, hatósági elmarasztalás esetén azt visszavonja.

A díj elnyerése a következő előnyökkel jár:
– A nyertesek oklevelet és művészi, aranyozott érmet kapnak.
– Versenyelőny szerzése az érem fotójának adott felületen (termék, csomagolás, prospektus, weboldal stb.) történő elhelyezésével. (Az érem csak az évszámmal együtt használható ily módon!)
– A pályázat nyerteseit a Minőségszakember Találkozó sajtótájékoztatóján mutatjuk be a nyilvánosságnak.
– Lehetőség a termék/szolgáltatás bemutatására a Minőségszakemberek Találkozója időtartama alatt (2 négyzetméter alapterületen, a díjazott saját installációjával díjmentes). Ha a bemutatásra igényük van, a jelentkezéssel egy időben kérjük jelezzék.
– A terméket/szolgáltatást népszerűsítjük:
– a médiában és kereskedelmi, fogyasztói szervezetek útján,
– a Magyar Minőség elektronikus folyóiratban.
– A díjnyertes termékek/szolgáltatások bemutatása Virtuális Magyar Minőség Háza 2017. menüpont alatt a Magyar Minőség Társaság portálján.

A Nevezési lap – amely a további feltételeket is tartalmazza és jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan része – letölthető a társaság portáljáról: https://www.quality-mmt.hu
A pályázatot 1 példányban, elektronikus adathordozón (cd, dvd, pendrive) pdf formátumban postai úton kell megküldeni a Magyar Minőség Társaság címére (csak a Nevezési lap-ot kérjük nyomtatva is, eredeti aláírásokkal).
Postai feladási határidő: 2017. október 03.
A pályázat nevezési díja termékenként/szolgáltatásonként: 185 000 Ft + 27% áfa
MMT tagoknak 145 000 Ft + 27% áfa
További felvilágosítás: Turos Tarjánné Tel.:(1)215-6061
Magyar Minőség Társaság
Postacím: 1450 Bp. 9. Pf. 36.
e-mail:
http://quality-mmt.hu/magyar-minoseg-haza-dij-2017/

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag