Magyar Minőség Szakirodalmi Díj 2017

Hazai

Magyar Minőség Szakirodalmi Díj 2017. elnyerésére
A díjat az az alkotó (szerző, alkotószerkesztő, szakfordító stb.) nyerheti el, aki az elmúlt 3 évben megjelent szakirodalmi művel (könyv, tanulmány, szakcikk nyomtatott, vagy elektronikus formátumban) jelentősen hozzájárult a hazai MIR, KIR, MEBIR stb. fejlesztéséhez.
Így többek között:
– új ismeretekkel gazdagította a szakmát,
– széles körben felhasználható gyakorlati tapasztalatokról számolt be,
– újszerű megvilágításban adott közre minőséget érintő ismereteket.

A pályázatot a mű alkotója, alkotói közössége, a mű megrendelője, kiadója nyújthatja be.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat (maximum 6 oldal):
– a megrendelő, kiadó neve, címe, a kapcsolattartó telefon- és faxszáma, e-mail címe,
– a mű megnevezése, megjelenési helye, formátuma,
– a díjazásra javasolt alkotó(k) adatai: név, cím, telefon- és faxszám, e-mail cím, munkahely, munkakör,
– a mű rövid ismertetése,
– a mű kiemelkedő jellemzői,
– az alkotó(k) rövid szakmai életrajza, beleértve a közéleti szereplést és korábbi irodalmi tevékenységet (publikációk, előadások stb.),
– további érdemi információk.

Az elbírálás főbb kritériumai:
– Mennyire új a műben közölt ismeret, nézőpont vagy szemlélet?
– Mely felhasználói kör számára hasznosítható?
– Mennyire rendszerező, áttekinthető?
– Visszajelzések a mű használóitól (vevői elégedettség).

Nevezés díj 100 000 Ft + 27% áfa, MMT tagoknak 80 000 Ft + 27% áfa
A pályázatot és a nevezési lapot (utóbbit aláírás után szkennelve) továbbá az elektronikus pályaművet pdf formátumban e-mail csatolmányként a , címre kell benyújtani 2017. október 3-én éjfélig.
A Nevezési lap – amely a további feltételeket is tartalmazza és jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan része – letölthető a társaság portáljáról: https://www.quality-mmt.hu
A fizikai formátumban kiadott pályázati művet (könyv, CD, DVD stb.) 4 példányban postai úton kell megküldeni a Magyar Minőség Társaság címére: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.; vagy 1450 Budapest, 9. Pf. 36.
Postai feladási határidő 2017. október 3.
A borítékon kérjük feltüntetni: “Magyar Minőség Szakirodalmi Pályázat 2017.”
A pályázatokat az MMT, és a pályázatot támogató szervezetek által delegált tagokból álló zsűri bírálja el.
A zsűri a jelentkezést, a pályázati anyagot és a döntéshozatalhoz felhasznált információkat bizalmasan kezeli.
A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére és a díjak átadására a november 7-én kerül sor.
A díjazottakat bemutatjuk a “Magyar Minőség” folyóiratban, továbbá a Magyar Minőség Társaság portálján 12 hónapig logójukkal és a portálra mutató hyperlinkkel szerepeltetjük.
A díjazottak jogosultak vonatkozó anyagaikban, illetve weboldalukon a Magyar Minőség Szakirodalmi Díj 2017. feliratot. és a logót elhelyezni.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Turos Tarjánné: (1) 215-6061
E-mail:
Támogatók felajánlásait köszönettel fogadjuk. Támogatóink nevét feltüntetjük a díjazottak oklevelén, díjátadáskor nyilvánosságra hozzuk, a Magyar Minőség folyóiratban és a Magyar Minőség Társaság portálján megjelentetjük.
https://quality-mmt.hu/magyar-minoseg-szakirodalmi-dij-2017/

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag